Czwartek
21.02.2019
nr 052 (4953 )
ISSN 1734-6827
Strzelectwo
 Instruktor strzelec...
 ZIMOWY PUCHAR WÓJTA...
Wydawca i adres redakcji:
P&H Limited Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27 lok. 703
80-237 Gdańsk

Redaktor naczelny:
Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@lowiecki.pl
Miejsce i data wydania:
Gdańsk, 21.02.2019
Numer wydania:
052 (4953 )
ISSN 1734-6827
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Dyskusje problemowe
   Czy statut został przyj...
   Piotr Jenoch żegna się ...
   KZD - REFLEKSJE
  Psy myśliwskie

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Komentarze czytelników
  ... do dziennika na gorąco
  20:15 jaceklDelegacji wybrali przedstawiciela spełniającego w większości ich oczekiwania.
  Jednoznacznie udowadniając, że głupota zawsze jest wartością nadrzędną.
  Delegacji jak to wynika z mojego okręgu błyszczą jak lampy, wiecznie zniżone abażury.
  Jak może być dobrze w ZO, jak ojciec walczy aby jego syn nic nie znaczący był delegatem, tylko dla tego że jest jego synem....
  W którym zafajdanym kraju demokratycznym, bydło rządzi normalnością.

  Wracając do Malca, w którym nadal upatruję poprawy funkcjonowania związku, z kim on ma przeprowadzić wielkie dzieło naprawy ??!!


  Tytuł:
  Krajowy Zjazd Delegatów cz.3
  ... do zdjęć
  09:06 DW DW
  19:19 Janusz.$
  19:19 Janusz.$
  Myśliwskie akcesoria
   Luneta Schmidt Bender...
   Kamera GoPro na polow...
   Merkel sr1 basic
   Bok Toz 34E. Kal12/70
   Narzędzia do elaborac...
   browning long track -...
  Przepisy kulinarne

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Wiedza i edukacja
   Myśliwy rolnik
   poletka na wiosnę
   JAK PRZYZIEMIAĆ ZIELO...
   Strażnik Łowiecki w K...
   Wartość roboczogodzin...
   Komisja Rewizyjna
  ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Na gorąco
  Humor
  PORTAL
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Wiedza
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2011
     Król 2010
     Król 2009
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ośno/Słubice '10
     Osie '10
     Ośno/Słubice '09
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce '05
     Sobótka '04
     Glinki '04
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj
  Dzisiejsze wpisy na forum
  www.lowiecki.pl
  Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia14.02.2019 - 20.02.2019
  Redaktorzy pisząCzwartek 14.02.2019
  Zjazd Krajowy PZŁ czas zacząć autor: Piotr Gawlicki
  Za dwa dni, 16 lutego 2019 r. o godz. 10:00, w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, Prezes NRŁ Rafał Malec otworzy XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Zgodnie z tradycją takich zjazdów, przywita dostojnych gości, wśród których mają być ...przedstawiciele rządu RP, ministerstw i przedstawiciele parlamentu RP oraz naukowcy i reprezentanci środowisk związanych z rolnictwem, ochroną przyrody i zwierząt. Następnie zaproponuje na przewodniczącego Zjazdu Sławomira Strzelczyka, członka ostatniej ORŁ, wybranego na członka NRŁ z okręgu Częstochowa, osobę bliską ostatnim dwóm prezesom Naczelnej Rady Łowieckiej.

  Innych kandydatów nie będzie i wybrany przewodniczący Zjazdu zaproponuje przyjęcie przez Zjazd porządku obrad i regulaminu obrad Zjazdu. Delegaci bez uwag przyjmą ten porządek i regulamin obrad, nie zwracając najmniejszej uwagi na np. zapis regulaminu utajniający obrady Zjazdu, bo zjazd zamknięty jest dla mediów, co tylko potwierdza, że Łowiec Polski obecny na Zjeździe to nie żadne wolne medium, tylko tuba propagandowa kierownictwa Związku. Następnie przewodniczący zaproponuje dwie osoby na zastępców przewodniczącego i jedną na sekretarza obrad lub poprosi delegatów o podanie kandydatur do prezydium Zjazdu, który wtedy zgłoszą osoby wcześniej wytypowane. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że więcej kandydatów nie zostanie zgłoszonych, a gdybym się mylił, byłyby to osoby wypuszczone na zająca lub takie, których większość delegatów zupełnie nie zna, więc wybory i tak przegrają. Po wyborze prezydium i przewidzianych porządkiem obrad komisji zjazdowych, głos zostanie oddany gościom zjazdu. Delegatom na zjazd regulamin obrad daje 5 minut na wypowiedź, ale gościom czasu się nie ogranicza, z czego oni skorzystają i będą zanudzać delegatów nic nie wnoszącymi przemówieniami, których delegaci kurtuazyjnie muszą wysłuchać.
  więcej>>

  Dziennik na gorącoŚroda 20.02.2019
  Krajowy Zjazd Delegatów cz.3 autor: Stanisław Pawluk
  Kolejna trzecia część relacji video z obrad zjazdu przedstawia wybory komisji skrutacyjnej, komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków. To co będzie można zobaczyć i wysłuchać jest jaskrawym przykładem całkowitego lekceważenia statutu PZŁ, nie tylko przez przewodniczącego obrad Sławomira Strzelczyka i prezydium, ale również przez wszystkich delegatów, może z wyjątkiem jednego, który przy trzecim głosowania nieśmiało zaprotestował, ale dał się przekonać stwierdzeniem, że ...."głosujemy przecież większością zwykłą".... Sęk w tym, że głosowanie na członków komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków nie było głosowaniem większością zwykłą, tylko większością względną.

  Ale po kolei. Wypunktujmy wpierw mniejsze uchybienia, może niekoniecznie naruszające bezpośrednio statut PZŁ, ale kompromitujące prezydium i organizatorów zjazdu. Kandydatów do wszystkich trzech komisji nikt z sali nie zgłaszał, a ich nazwiska na wspólnej liście znalazły się jakoś w rękach przewodniczącego zjazdu. Jak wymknęło się Sławomirowi Strzelczykowi listy trafiły do niego zanim jeszcze zaistniał sekretariat zjazdu, ale nie podał, kto je zgłosił. Do tych list delegaci zgłaszali nowe nazwiska. Przy tym żaden z kandydatów, ani nie był przez kogokolwiek przedstawiony, jakie ma kwalifikacje i co dokonał, ani sam nie powiedział nic od siebie, więc delegaci głosowali na gołe nazwiska. Oczywiście nazwiska przewijające się przez lata w PZŁ były znane powszechniej, więc i wynik wyborów był jak zwykle na zjazdach przesądzony. Nazwiska starych działaczy przechodziły, a nieznane nazwiska przepadały. Dodatkowo, do pierwszej komisje przewodniczący nakazywał głosować osoby w kolejności zgłoszeń, ale przy głosowaniu osób do komisji uchwał i wniosków, nagle przeszedł na głosowanie w kolejności alfabetycznej. Dlaczego? Nie wiadomo, może dlatego, że co chwila podchodziła do niego i mówiła coś do ucha osoba z plakietką "Organizator". Skąd taki na sali, nie wiadomo, a regulamin obrad nikogo takiego na zjeździe nie przewidywał.

  Przejdźmy teraz do samych głosowań. Kilkakrotnie powtarzanym przez Sławomira Strzelczyka zdaniem było, że głosujemy większością zwykłą, którą tłumaczył w ten sposób, że głosuje się "za", "przeciw" i "wstrzymujący", a przechodzą te osoby, które otrzymały najwięcej głosów "za". Nie było na sali nikogo, ale dosłownie nikogo, ani wśród członków NRŁ, ani wśród pozostałych delegatów, ani również wśród gości lub organizatorów zjazdu, kto choćby na ucho powiedziałby przewodniczącemu, że takiego sposobu głosowania nie ma w statucie. Choć można było znaleźć coś podobnego w punkcie 23 uchwalonego na zjeździe regulaminu obrad. Brzmienie tego punktu w regulaminie jest następujące:

  więcej>>

  Dziennik na gorącoWtorek 19.02.2019
  Krajowy Zjazd Delegatów, cz.2 autor: Stanisław Pawluk
  W drugiej części materiału video z obrad XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów można zobaczyć jak Sławomir Strzelczyk proceduje sprawy formalne, przyjęcie regulaminu obrad i wybór członków prezydium zjazdu, pomijając jakiekolwiek głosy delegatów oraz naruszając obowiązujący statut podczas głosowań. Cokolwiek zaproponowali delegaci innego, niż przedstawiła NRŁ, zostaje zlekceważone i pominięte w głosowaniach przewodniczącego. Stałą zasadą na wszystkich zjazdach w PZŁ przez ostatnie kilkadziesiąt lat było głosowanie wpierw całości danego dokumentu, zgłoszonego przez kierownictwo, a nigdy wpierw poprawek, nawet drobnych, które zgłaszają delegaci.

  Tak głosowano i teraz porządek obrad, regulamin obrad, a potem statut. Warto też zwrócić uwagę, że kiedy padały szczegółowe wnioski dot. zmian w regulaminie obrad, to większość delegatów nie miała tego regulaminu przed oczami, więc nie bardzo wiedziała o co chodzi, ale za to wiedzieli, po co tu przyjechali. Klepnąć szybko wszystko, co ich koledzy działacze przygotowali, przecież przerwa obiadowa się zbliża, a do domu też mieliśmy jechać o określonej godzinie, więc po co te dywagacje o jakiś zmianach, w jakiś dokumentach, niepotrzebnie przedłużające obrady.

  Określone obowiązującym statutem głosowanie jawne oznacza, że każdy głosujący może widzieć jak głosują inne osoby podnoszące rękę głosując za, przeciw lub się wstrzymujące się. Jeżeli korzysta się przy tym z urządzeń elektronicznych zliczających głosy i nie pozwoli delegatom na podnoszenie ręki podczas głosowania, to nie ma już głosowania jawnego. I oto chodziło Sławomirowi Strzelczykowi, bo kiedy w pierwszym głosowaniu zwrócono mu z sali zastrzeżenie, że nie ma możliwości głosowania ze wskazaniem za czym głosujemy, zbył to zarzutem, że delegatowi nie podoba się wynik głosowania i dalej wszystko głosował tylko jednym pytaniem do delegatów - kto jest za. Zasada nadrzędnej mądrości działaczy, nawet nad delegatami na zjazd krajowy, jest tak mocno wrośnięta w ich umysły, że przewodniczącemu do głowy nie przychodzi, żeby zapytać o głosy przeciw i wstrzymujące się, tak jak chociażby odbywa się to na każdym walnym zgromadzeniu w kole.

  W tym odcinku można też zobaczyć wystąpienie podczas zjazdu Sekretarza Stanu w MŚ Małgorzaty Golińskiej.  Dziennik na gorącoPoniedziałek 18.02.2019
  Krajowy Zjazd Delegatów, cz.1 autor: Stanisław Pawluk
  W dniu 16 luty 2019 w Sękocinie Starym odbył się XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, który redakcja nagrała w całości na video. Praktycznie jedynym znaczącym dla ogółu myśliwych punktem zjazdu było uchwalenie nowego statutu Zrzeszenia, którego projekt przygotowany przez wieloletnich działaczy okręgowych, w tym jednego ze stażem ponad 36-letnim w zarządzie okręgowym i jednego już w drugim pokoleniu z nimi powiązanego, powszechnie uznawany jest za najgorszy w 67-letniej historii Zrzeszenia. Projekt kosztem szeregowych myśliwych i kół łowieckich umacnia wobec nich władzę organów PZŁ i zarządów kół, a przede wszystkim działaczy, którzy w tych organach zasiadają.

  Typowy dla lat 1945 - 1989 system komunistycznej "władzy ludowej", w którym obywatel (czytaj myśliwy) nie ma żadnych praw, a działacze są w praktyce nieusuwalni. Trudno się temu dziwić, jeżeli w obradach brali udział prawie wyłącznie myśliwi piastujący wyższe od szeregowego członka Zrzeszenia funkcje, o czym świadczyły kolory naszywek na mundurach.

  W obradach, spóźniony ze względu na pogrzeb Jana Olszewskiego, brał udział do późnych godzin wieczornych Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, który włączając się do dyskusji wspierał usilne starania prezydium zjazdu do zatwierdzenia tych złych zapisów statutu. Ciekawe co w obecnie obowiązującym statucie tak bolało kierownictwo NRŁ, jej komisję statutową i prezydium zjazdu, że na siłę chcieli na myśliwych gorszego statutu, niż jest obecny. Zdziwienie wielu uczestników wzbudziła wypowiedź ministra, że poprawki do statutu musi wykonać Naczelna Rada Łowiecka, a nie komisja wyłoniona przez delegatów. Minister, chyba jako autorytet w znajomości i interpretacji statutu PZŁ stwierdził nieprawdziwie, że komisje powołane przez zjazd ulegają rozwiązaniu po zakończeniu zjazdu, udając, że nie zna ze swojej praktyki parlamentarnej możliwości ogłoszenia przerwy w obradach na tydzień, czy miesiąc, dając czas powołanej przez zjazd komisji uchwał na zredagowanie poprawek zgłoszonych z sali przez delegatów. Redakcję statutu uchwalanego przez zjazd powinna, na zdrowy rozum wykonać, komisja powołana przez zjazd, a nie komisja organu nie związanego ze zjazdem, szczególnie że ta obecna o żadne propozycje do członków Zrzeszenia się nie zwracała, a przygotowała bubel, wobec którego delegaci zgłosili kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset uwag i propozycji zmian do projektu.

  Redakcja zdecydowała się przedstawić swoim czytelnikom pełny obraz swoich nagrań, powszechnie nazywanych "surówką", bez dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w nagrania i opublikować całość w odcinkach, aby można było samodzielnie ocenić przebieg zjazdu i postawy delegatów.  Nowe zdjęcia w galeriach
  więcej>>
  06-05-18 12:11
  Basior 1
  08-01-15 21:17
  Hordzik
  21-02-19 19:39
  Janusz.$
  Ogłoszenia
  Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
  Hyde Park Corner
   jak zapobiec temu, by...
   Atak Wilków
   Niektóre efekty ...do...