Niedziela
26.03.2023
nr 085 (6447 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Plan działalności koła

Autor: 28rafal  godzina: 04:58
Ile kadencji ZK tak robi?

Autor: labor  godzina: 12:42
To są tak zwane pytania kontrolne? Bo Statut PZŁ to dokładnie opisuje. Zarząd na w obowiązkach opracowanie projektu budżetu i PLANU DZIAŁALNOSCI KOŁA na dany RG. I jeszcze powinien to "plenarnie" uchwalić na posiedzeniu. Natomiast WZK ma w zadaniach zatwierdzenie tych planów, po ich akceptacji. Czy może z tego planu działalności Koła wynikać pytanie czy zadania i czynności ZK, KRK, winny się w nim znaleźć? Ja sądzę, że nie. Bo organy koła powinny mieć "swoje plany realizacji". Można się upierać by ten plan zawierał WSZYSTKO CO DZIEJE SIE W KOLE.

Autor: jeager  godzina: 16:16
To nie jest pytanie kontrolne. Zastanawiam się dlaczego nie ma tych planów? Odpowiedź wydaje się prosta: decydentem drążenia budżetu koła jest zarząd koła. Tak jest wygodniej. Mnie się wydaje, że bez opracowania planu działalności i jego uchwalenia przez WZ zarząd koła nie może prowadzić gospodarki łowieckiej w danym roku gospodarczym. W planie tym powinny być zawarte ważniejsze przedsięwzięcia i koszty ich wykonania. Przed uchwaleniem obecni na WZ mogą modyfikować plan i przedstawiać własne propozycje. Z niektórych czynności można zrezygnować by zaoszczędzić środki budżetowe. Często wydawane są środki budżetowe na niepotrzebne imprezy czy też nieprzemyślane do końca zakupy a nie związane z gospodarką łowiecką np.: buty, mundurki, kapelusiki dla funkcyjnych.

Autor: 28rafal  godzina: 16:28
Ale Wy się na to godzicie.🤔 Komisja, komicznie zwana Rewizyjną, pozwala "jechać dalej"..

Autor: labul  godzina: 16:55
We wszystkich kołach łowiecki w Polsce tam, gdzie KR nie pracuje właściwie, tam ZK zaczyna pajacować.

Autor: czif  godzina: 20:11
jeager jeśli był budżet zatwierdzony to musiał powstać z konkretnych pozycji zaplanowanych kosztów i przychodów. Ustalony tym samym wynik został przegłosowany na WZ. Nawet jeśli plan nie był sporządzony to przekroczenie budżetu po za ustalony wynik staje się powodem do złozenia wniosku o nieudzielenie absolutorium ZK i odwołaniu go.