Wtorek
27.10.2009
nr 300 (1549 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Tajne sympozjum ZG PZŁ autor: Piotr Gawlicki
W dniu dzisiejszym, 27 października o 12:00 rozpoczyna się 2-dniowe sympozjum naukowe organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w Osadzie Karbówko koło Golubia-Dobrzynia pod tytułem "Polski model łowiectwa we współczesnym systemie gospodarki rynkowej", nad którym patronat przejął Sektretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski. Wystąpienia na sympozjum będą mieli:
- przewodniczący ZG PZŁ dr Lech Bloch,
- dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dr inż Marian Pigan,
- 4 posłów na Sejm RP,
- 10 profesorów, w tym były minister Jan Szyszko,
- 3 doktorów, w tym Grzegorz Russak.

Formalnie organizatorami jest ZG PZŁ i GDLP, ale z tej ostatniej otrzymaliśmy informację, że cała strona organizacyjna sympozjum jest w rękach Polskiego Związku Łowieckiego. PZŁ przygotował imienne zaproszenia na sympozjum, ale rozpowszechniał je w całkowicie utajniony sposób. O sympozjum nie poinformowanio członków Naczelnej Rady Łowieckiej, zaproszono tylko wybranych przewodniczących zarządów okręgowych PZŁ, wg nieznanego klucza, nie informując pozostałych o sympozjum, a informacja o tym sympozjum nie znalazła sie na oficjalnej stronie internetowej Związku www.pzlow.pl, choć wydarzenia znacznie mniejszej rangi są tam anonsowane.

O tym, że sympozjum na charakter tajny, najlepiej świadczy odmowa wpuszczenia na salę obrad dziennikarzy. Nie wydaję się, żeby we współczenej Polsce możliwe było utajnianie sympozjum organizowanego przez podmioty realizujące w polskim modelu łowiectwa zadania publiczne, występując przy tym pod patronatem Sekretarza Stanu MŚ, ale w Polskim Związku Łowieckim wszystko jest możliwe. Poniżej tekst zaproszenia i program sympozjum:


"Kłaniam się Polsko tym lasom, co kryją w sobie czar drogi
i niosą wielki dar czasom i mroczną ciszę, chłód drogi

W marzeniach widzę bór wielki i wielkich łowców w tym borze
prosty rynsztunek ich wszelki moc mroczną i senne zorze

Cichy szmer wody z potoku jak słodka pieśń od łowiska
w blasku jasnego obłoku te lasy to - Ziemia Polska"Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
oraz
Zarząd Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
mają zaszczyt zaprosić

na sympozjum naukowe
"Polski model łowiectwa we współczesnym systemie gospodarki rynkowej"
Pod Patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
Pana Stanisława Gawłowskiego
Sympozjum odbędzie się w dniach 27-28 października 2009 r. o godz. 12:00
w "Osadzie Karbówko" okolice Gołubia-Debrzynia
dr lech Bloch
Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego
dr Marian Pigan
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych


PROGRAM SPOTKANIA

27 października 2009 r.


12.00-13:30 - Otwarcie spotkania -
Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski
Wykłady inauguracyjne. Prowadzący prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski
Prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski - Polski Związek Łowiecki na arenie międzynarodowej;
Dr inż. Marian Pigan - Dyrektor Generalny LP - Rola i znaczenie gospodarki łowieckiej w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Dr Lech Bloch - Przewodniczący ZG PZŁ - Gospodarcze i ekonomiczne aspekty funkcjonowania PZŁ.

13:30-13:45 - przerwa kawowa

13:45-15:45 - Gospodarka łowiecka. Prowadzący prof. dr hab. Andrzej Tomek
Prof. dr hab. Henryk Okarma - Obce gatunki łowne w faunie Polski - działania podjęte i propozycje zmian.
Prof. dr hab. Roman Dziedzic - Hodowla i wsiedlania gatunków łownych szansą na uratowanie zwierzyny drobnej.
Prof. dr hab. Lesław Łabudzki - Rola selekcji w kształtowaniu jakości osobniczej populacji.
Prof. dr hab. Andrzej Kryński - Zagrożenia zdrowia myśliwych chorobami odzwierzęcymi.
Dr n. wet. Janusz Związek - Udział PZŁ w monitoringu i zwalczaniu chorób zwierzyny.
Dyskusja - prowadzący sesję.

15:45-16:45 - obiad

16:45-18:45 - Uwarunkowania prawne łowiectwa. Prowadzący prof. dr hab. Henryk Okarma
Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak - Prawo łowieckie - swoboda zrzeszania się a Konstytucja RP.
Prof. dr hab. Wojciech Radecki - Status prawny PZŁ w świetle ustawy prawo łowieckie i przepisów wewnątrzorganizacyjnych.
Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska - Administracja państwowa w polskim modelu łowiectwa .
Poseł Henryk Siedlaczek - Obecny stan prawny polskiego łowiectwa.
Poseł Stanisław Wziatek - Rola PZŁ i PGLLP w gospodarce łowieckiej.
Dyskusja - prowadzący sesję.

19:00 - biesiada myśliwska


28 października 2009 r.

8:00-9:00-śniadanie

9.00-10:50 - Społeczne i przyrodnicze aspekty łowiectwa. Prowadzący prof. dr hab. Kazimierz Sporek
Prof. dr hab. Jan Szyszko- Natura 2000 a wykonywanie polowania.
Poseł Jan Rzemełka - Rolnik - Leśnik - Myśliwy - kompleksowe oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i społeczność lokalną.
Prof. dr hab. Andrzej Tomek - Gospodarka łowiecka w warunkach postępującej urbanizacji.
Dr Witold Nowakowski - Rola edukacji przyrodniczo-łowieckiej w funkcjonowaniu polskiego modelu łowiectwa.
Dyskusja - prowadzący sesję.

10:50-11:00 - przerwa kawowa

11:00-13:00 - Gospodarcze aspekty łowiectwa. Prowadzący prof. dr hab. Roman Dziedzic
Prof. dr hab. Kazimierz Sporek - Szkody wyrządzone przez gospodarkę rolną w populacji zwierzyny.
Dr Grzegorz Russak - Dziczyzna jako rynkowy produkt łowiectwa.


Dyskusja nad polskim modelem łowiectwa. Wprowadzenie stanowiska.
Prowadzący poseł Tomasz Kulesza.


13:15 - obiad i odjazd uczestników sympozjum