Wtorek
16.08.2005
nr 016 (0016 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Łowiectwo w Unii Europejskiej - Finlandia autor: Marcin Szewczak
Łowiecką podróż po krajach skandynawskich rozpoczniemy od kraju znanego z sauny, sagi o Muminkach i Świętego Mikołaja rezydującego w stolicy Laponii – Rovaniemi, czyli Finlandii.

Państwo to zajmuje 338,145 km2, które zamieszkuje 5 220 000 mieszkańców. Liczba myśliwych stanowi 297 tysięcy czyli 5.7%. Wśród myśliwych dominują osoby będące na emeryturze lub studenci, którzy stanowią 25%, kolejną grupą są rolnicy i leśnicy 20%, dalej plasują się osoby zatrudnione w przemyśle 13%,usługach 15%, innych zawodach 12% oraz w służbie cywilnej 4%.

Demografia fińskich myśliwych przedstawia się następująco: największą grupę 42.2% stanowią osoby w przedziale 40-59 roku życia, kolejna grupa licząca 35,4% to osoby w wieku pomiędzy 21-39 lat, 17% stanowią osoby, które przekroczyły 70 rok życia a 5.4% osoby poniżej 21 roku życia. Kobiety zajmujące się łowiectwem stanowią 3,9% ogółu czyli 11 477.

Metsastajan Keskuskajarjesto czyli Centralna Łowiecka Organizacja reprezentuje wszystkich fińskich miłośników łowów, dzieli się na 15 dystryktów a te na 298 stowarzyszeń. Główna siedziba znajduje się w Itasalmi, blisko Helsinek.

Podstawowym aktem prawa łowieckiego w Finlandii jest Metsastyslaki jasetus uchwalony w 1993 r. Istnieją również inne akty prawne odnoszące się do łowiectwa: Elainsoujeluaki-Prawo ochrony dzikich zwierząt, Luonnonsoujelulaki-Prawo ochrony przyrody i inne. W Finlandii prawo do polowania rozkłada się równolegle z posiadaniem ziemi. Posiadacz ziemski może wynająć prawo do polowania na jego własności organizacjom łowieckim. W chwili obecnej istnieje około 4500 klubów łowieckich dzierżawiących obszary od 2000 do 10 000 hektarów. 64% obszarów leśnych stanowi prywatną własność, 24% państwową, 9% przedsiębiorstw i 45 inną.

Osoby, które pragną polować muszą zdać pisemny egzamin składający się z obszernej wiedzy na temat łowiectwa. Uzyskane pozwolenie jest corocznie odnawialne, jego koszt w sezonie 2004-2005 wynosił 24 euro i pokrywał koszty ubezpieczenia i możliwość otrzymywania magazynu łowieckiego. Obcokrajowcy chcący polować w Finlandii muszą posiadać licencję łowiecką z własnego kraju lub zdać fiński egzamin.

Kalendarz polowań na poszczególne gatunki przedstawia się następująco: dzikie gęsi od 20.08. do 31.12, bażanty od 1.09. do 28.02., bobry od 20.08 do 30.04, lisy cały rok, jelenie od 1.09 do 31.01. , na niektóre gatunki niezbędna jest zgoda Centralnej Łowieckiej Organizacji, dotyczy to: wilka, okres polowań od 1.11 do 31.03, niedźwiedzia 20.08-31.10.

Fińscy myśliwi są bardzo aktywni w pracach nad rozwojem zwierzyny łownej, więcej niż 125 000 zajmuje się budowaniem gniazd dla dzikich kaczek i gęsi, uprawiają ponad 12 000 poletek łowieckich oraz dokonują reintrodukcji reniferów.

W Finlandii wydawanych jest kilka magazynów łowieckich, między innymi Metsastaja, Jahti, Era, Metsastys ja Kalastus. W miejscowości Rihimaki znajduje się Suomen Metsastysmuseo-Muzeum Łowieckie. Chętnych do zdobycia większej ilości informacji o łowiectwie fińskim odsyłam do stron internetowych: Centralnej Łowieckiej Organizacji -www.riista.fi, magazynu łowieckiego Era- www.eralehti.fi oraz Muzeum Łowiectwa-www.metsastysmuseo.com