Piątek
11.06.2010
nr 162 (1776 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
System informatyczny dla kół autor: Piotr Gawlicki
Jak prawdopodobnie czytelnicy dziennika i portalu "Łowiecki" pamiętają, Zarząd Główny PZŁ w swoim specjalnym Komunikacie nr 4/2009 z dnia 19 marca 2009 r. poinformował, że jest w trakcie realizacji projektu systemu informatycznego dla kół łowieckich o nazwie System KŁ", który usprawni zarządzanie i sprawozdawczość w kole. System miał składać się z czterech części, obejmujących ewidencję członków, gospodarkę łowiecką, finanse i administrację, a kołom obiecano udostępnienie na przełomie 2009/10 roku. Dostęp do programu przez Internet miał być bezpłatny, tak samo jak szkolenia z obsługi programu.

Ponieważ określony w/w komunikatem termin ukończenia systemu minął, uznałem za interesującą dla myśliwych i kół łowieckich informację, co się dzieje z tym systemem. W związku z tym skierowałem do rzecznika prasowego PZŁ następujące pytania:
  1. Czy "System KŁ" jest już gotowy we wszystkich zapowiedzianych czterech częściach, a jeżeli nie, to kiedy będzie gotowy?
  2. Czy są już koła łowieckie, korzystające w całości z tego oprogramowania, albo z jakiejś jego części?
  3. Czy przygotowane oprogramowanie "System KŁ" realizowane było przez pracowników PZŁ, czy też zlecono te prace na zewnątrz?
  4. Jakie nakłady poniósł PZŁ na wykonanie tego oprogramowania do chwili obecnej i w jakim okresie czasowym?
  5. W jaki sposób koła łowieckie zainteresowana testowaniem oprogramowaniem "System KŁ" mogą otrzymać dostęp do programu lub jego wersji demonstracyjnej?
  6. Czy przewiduje się szkolenia dla zainteresowanych "Systemem KŁ" kół łowieckich, czy też korzystanie z niego opierać się będzie na instrukcji użytkownika lub innej formie nauki?

W odpowiedzi rzecznik prasowy Marek Matysek przekazał następującą informację, którą w całości cytują poniżej:

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
Dziennik „Łowiecki”

Odpowiadając na email z 3.06.2010r. informuję, że:

System informatyczny dla kół łowieckich „System KŁ” jest w toku opracowywania. Opóźnienie wystąpiło z konieczności rozbudowy systemu informatycznego PZŁ o podsystem finansowo-administracyjny, który będzie funkcjonalną częścią oprogramowania dla kół. Z tej tez przyczyny pozostałe pytania stają się bezprzedmiotowe.

Bliższe szczegóły dot. wprowadzenia tego systemu do kół łowieckich, zostaną przekazane jesienią br.

Rzecznik prasowy PZŁ
/-/ Marek Matysek


Wprawdzie można byłoby polemizować, czy fakt nie zakończenia jeszcze prac na tym oprogramowaniem uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania, czy wykonywane jest ono przez pracowników ZG, czy też zlecono te prace na zewnątrz oraz jakie nakłady poniesiono już na to oprogramowanie, ale poczekamy do jesieni i pytania te postawimy powtórnie, kiedy ZG PZŁ ogłosi zakończenie prac nad programem.

Tymczasem zapraszamy do korzystania z oferty redakcji. Nasz program działa już od dwóch lat i zbiera dobre opinie użytkowników. Przez cały ten okres, do programu dokładamy nowe funkcje. W najbliższym czasie nasz program umożliwi utrzymywanie bieżącego salda rozrachunków każdego z członków koła, dając każdemu z nich możliwość śledzenie własnego konta rozliczeń w kole przez Internet. Korzystanie z programu można rozpocząć również w ciągu roku, dlatego pomimo upływu już przeszło 2 miesięcy od początku roku gospodarczego, w dalszym ciągu zapraszamy do zapoznania się z programem i rozpoczęcia jego eksploatacji.