Wtorek
01.03.2011
nr 060 (2039 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Przystrzelanie broni, oficjalna wykładnia MŚ autor: Piotr Gawlicki
Czytelnicy dziennika i portalu "Łowiecki" spierają się o interpretację rozporządzenia MŚ z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania [Dz.U. 2005 r. nr 61 poz. 548 ze zm.], choćby tutaj na forum. Przywoływane są argumenty sięgające do Komunikatu ZG z dnia 5 kwietnia 2001 r., choć Rozporządzenie MŚ, którego ten komunikat dotyczy już dawno zostało uchylone. Powyższe spowodowało zainteresowanie redakcji oficjalną interpretacją przepisów o przystrzelaniu broni, dlatego wysłaliśmy do Ministerstwa Środowiska zapytanie prasowe, które sformułowaliśmy w sześciu pytaniach niżej:

1 Czy w świetle § 2 pkt 17 i § 8 pkt 2 w/w rozporządzenia, istnieje obowiązek corocznego przystrzeliwania broni o lufach gładkich, z której celuje się po szynie nad lufami?

2. Jeżeli na powyższe pytanie jest odpowiedź twierdząca, to jak oceniać celność oddawanych strzałów przez myśliwych strzelających z tej broni nabojami śrutowymi?

3. Czy w świetle § 2 pkt 15 i § 8 pkt 2 w/w rozporządzenia, istnieje obowiązek corocznego przystrzeliwania broni o lufach gwintowanych, bez optycznych przyrządów celowniczych?

4. Czy w świetle § 8 pkt 2 w/w rozporządzenia obowiązek przystrzelania dotyczy również broni, która nie jest i nie będzie używana w ciągu najbliższego okresu rocznego?

5. Czy tylko sam myśliwy kontroluje swój obowiązek zapisany w § 8 pkt 2 w/w rozporządzenia, czy też istnieją podmioty uprawnione do kontroli wykonania tego obowiązku?

6. Czy są jakieś konsekwencje i na jakiej podstawie prawnej, nie wykonania przez myśliwego obowiązku zapisanego w § 8 pkt 2 w/w rozporządzenia?


Z odpowiedzią nie było chyba łatwo, bo wpierw potwierdzono nam przysłanie odpowiedzi w ciągu tygodnia, ale następnie wydłużono ten okres o kolejne 10 dni, ale termin ten został już dotrzymany. Odpowiedź była raczej zwięzła i nie do końca odpowiedziała na wszystkie powyższe pytania.
Ale po kolei.

Co do pytania pierwszego odpowiedź oparto literalnie na tekście Rozporządzenia, ...które mówi o przystrzelaniu broni nie zawężając tego pojęcia do broni o lufach gwintowanych. W przypadku broni o lufach gładkich przyrządami celowniczymi będą szyna i muszka. Czyli innymi słowy, broń o lufach gładkich też ma być przystrzylana corocznie, chociaż na pytanie jak to zrobić strzelając śrutem odpowiedzi nie udzielono. Odpowiedź tę można przyłożyć również do trzeciego pytania, bo jeżeli broń o lufach gładkich bez przyrządów optycznych należy przystrzelać, to tym bardziej dotyczyć to będzie broni gwintowanej z muszką i szczerbinką.

Na pytanie czwarte odpowiedź była następująca: ...Obowiązek przystrzelania zawarty jest w § 8 rozporządzenia, który mówi o tym, że myśliwy odpowiedzialny jest za bezpieczne używanie broni, a rozwinięciem tego jest zasada corocznego przystrzeliwania. Myśliwy może zatem używać jedynie broni przystrzelonej i obowiązek przystrzelania dotyczy broni, która ma być używana., a wiec nie ma obowiązku przystrzeliwania wszystkich jednostek broni posiadanych przez myśliwego, ale tylko tych egzemplarzy broni, w którymi myśliwy poluje. Innymi słowy broń użyta podczas polowania powinna być przystrzelana w okresie 12 miesięcy poprzedzających polowanie.

Odpowiadając na pytanie piąte Ministerstwo Środowiska stwierdziło, że § 8 pkt 2 w/w Rozporządzenia ... nakładając obowiązek nie precyzuje, kto może czy powinien dokonać przystrzeliwania, w jaki sposób fakt ten jest dokumentowany oraz jakie konsekwencje pociąga za sobą nie przystrzelanie broni lub brak możliwości udokumentowania przystrzelania. W świetle tej odpowiedzi wszystkie podmioty, które chciałyby dokonywać kontroli przystrzelania, a więc np. policja, PZŁ, koła łowieckie nie mogą powoływać się na w/w Rozporządzenie, bo nie określa ono jakie konsekwencje pociąga za sobą nie przystrzelanie broni lub brak możliwości udokumentowania przystrzelania. Wprowadzanie zaś własnych reguł wymagałoby znalezienia dla nich podstaw prawnych, których np. przywołany wyżej Komunikat ZG z dnia 5 kwietnia 2001 r. nie posiada.

Co do konsekwencji nie wykonania przez myśliwego obowiązku przystrzelania i podstawy prawnej do ich egzekwowania Ministerstwo Środowiska nie odpowiedziało. Należy więc domniemać, że nie ma w przepisach prawa podstaw do stosowania takich konsekwencji oraz nie ma podmiotów, które ten obowiązek miałoby egzekwować. Nie będzie do tego podstawą statut PZŁ, bo w nim ani słowa o kompetencjach do kontroli tego obowiązku, ale już do karania za nie dokonanie przystrzelania mógłby służyć przepis o przewinieniu łowieckim, którym wg statutu jest naruszanie przepisów prawa łowieckiego. Jednak konia z rzędem temu rzecznikowi dyscyplinarnemu, który udowodniłby naruszenia obowiązku corocznego przystrzelania używanej broni, jeżeli zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska przepisy nie formułują sposobu dokumentowania tego obowiązku przez myśliwego.