Wtorek
16.08.2011
nr 228 (2207 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Zarządzenie Nr 5/98 ZG PZŁ autor: Piotr Gawlicki
Dyskusje czytelników na temat ważności czy nie Zarządzenia Nr 5/98 z dnia 3.03.1998 r., które wprowadziło 13 lat temu instrukcję prowadzenia dokumentacji w kołach łowieckich wskazywały, że informacja rzecznika prawnego PZŁ nie bardzo została zrozumiana przez myśliwych, więc postanowiłem uszczegółowić odpowiedź, zadając Markowi Matyskowi proste pytanie, czy w/w zarządzenie obowiązuje organy i koła łowieckie. Informując o urlopie rzecznika, odpowiedź przysłał redakcji Paweł Gierzyński radca prawny ZG PZŁ, z której cytuję niżej część dotyczącą w/w Zarządzenia.

W związku z pismem z dnia 11.07.2011 r. skierowanym do Rzecznika prasowego PZŁ kol. Marka Matyska dot. obowiązywania zarządzenia nr 5 ZG PZŁ z dnia 3.03.1998 r. informuję, że:
1. ZG PZŁ podtrzymuje swoje stanowiska zawarte w piśmie z dnia 31.03.2011 r. uważając ,że wyczerpuje ono poruszoną problematykę.

Jak widać z powyższego, radca prawny zatrudniony za pieniądze członków, nie był skory, do dania im jednoznacznej odpowiedzi, tylko odwołał się do wcześniej przysłanej informacji, którą przywołałem na wstępie jako dla naszych czytelników niejednoznacznej. Nieusatysfakcjonowany takim postawienia sprawy, zmieniłem sformułowanie pytania, żeby jeszcze bardziej ułatwić udzielenie odpowiedzi, pytając bezpośrednio:

..."czy organa PZŁ wymagają od kół łowieckich stosowania instrukcji wprowadzonej w/w zarządzeniem ZG PZŁ.”....

Kiedy wrócił z urlopu rzecznik prasowy PZŁ Marek Matysek, udzielił nam następującej odpowiedzi:

Przechodząc do odpowiedzi na postawione pytanie informuję, że wprowadzone, w formie zarządzeń, a kierowane do kół łowieckich instrukcje, jak sama nazwa wskazuje, mają charakter zaleceń, wskazówek do wykorzystania czy też mają służyć pomocą w działalności kół łowieckich. Koła, jako osoby prawne, mają obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy o rachunkowości. Z tych też względów instrukcja może być stosowana w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z obowiązującymi powszechnie przepisami, które od jej wydania zmieniały się wielokrotnie. Zarządzenia ZG PZŁ mogą mieć także charakter aktów kierownictwa wewnętrznego i obowiązują wtedy struktury Związku.

Choć nie ma w odpowiedzi jasnego stwierdzenia, że Zarządzenie Nr 5/98 z dnia 3.03.1998 r. nie obowiązuje kół łowieckich, to chyba trudno byłoby wyciągnąć z powyższego interpretację, że instrukcja wprowadzona tym zarządzeniem jednak koła łowieckie obowiązuje, a jej stosowanie może być wymagane np. przez organa kontrolne PZŁ.

Temat można by więc uznać za zamknięty, ale zajrzyjmy przykładowo na stronę ZO PZŁ w Bydgoszczy, gdzie można przeczytać, że Zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 3.03.1998 r. dalej obowiązuje i to nie jako zalecenie lub wskazówka, bo o tym ani słowa. Po prostu do chwili obecnej obowiązuje w PZŁ i już. Łowczy okręgowy w tym okręgu Sylwester Domek jeszcze nie tak dawno był członkiem Zarządu Głównego, a więc pierwszy powinien wiedzieć jakie znaczenie ma instrukcja wydana zarządzeniem ZG PZŁ. A jeżeli on nie wie, to skąd ma to wiedzieć np. szeregowy łowczy w kole łowieckim, szczególnie, że ani ZG PZŁ ani Łowiec Polski nie przedstawili jasnego stanowiska w tej sprawie przez ostatnie 13 lat. No ale cóż, takie sytuacje to nic nowego w Związku, ale dobrze, że sprawa została w końcu rozwiązana, a może i ZO PZŁ w Bydgoszczy zmieni informacje na swojej stronie www.

W świetle odpowiedzi udzielonej przez Marka Matyska, instrukcja prowadzenia dokumentacji w kołach łowieckich nigdy kół nie obowiązywała. Ciekawe, co na ten temat powiedziałyby koła, w których np. OKR przeprowadzając kontrolę wymagała dokumentacji wg tej nieobowiązującej instrukcji.PS - już w 2 godziny po opublikowaniu powyższej informacji redakcja otrzymała przykład, jak ZO PZŁ w Lublinie wymagał jeszcze w tym roku stosowania Zarządzenia Nr 5/98 ZG PZŁ, a pod tym wymaganiem podpisuje się sam przewodniczący ZO Marian Flis. Czekamy na następne przykłady podobnej twórczości zarządów okręgowych.
Redakcja.