Piątek
14.04.2006
nr 104 (0257 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Dodatkowe finansowe obciążenia kół autor: Piotr Gawlicki
Niektóre Zjazdy Okręgowe PZŁ, tak w roku 2000, jak i w roku ubiegłym, podejmowały uchwały o powoływaniu funduszy okręgowych dedykowanych finansowaniu określonych zadań w okręgu. Mógł to byś fundusz rozwoju hodowli i introdukcji zwierzyny drobnej, mogło to być finansowania remontu siedziby zarządu okręgowego, albo budowa ogrodzenia jakiejść strzelnicy w okręgu. Tak powołane fundusze miały być najczęściej zasilane wpłatami kół łowieckich z danego okręgu. Wpłaty te mogły być jednorazowe w określonych kwotach, albo też wyliczano od koła opłaty roczne, np. oparte na określonej stawce za 1 ha dzierżawionych obwodów łowieckich, które miały być wpłacane w każdym kolejnym roku.

Do redakcji dochodziły informacje, że niektóre zarządy okręgowe i ORŁ uważają wpłaty od kół łowieckich na utworzone w okręgu fundusze za obligatoryjne, żadając ich zapłaty w określonych terminach, na co niektóre koła nie chciały się zgodzić, wychodząc z założenia, że jakikolwiek fundusz powołany przez zjazd okręgowy może być zasilany tylko wpłatami dobrowolnymi.

Zdarzały się również takie sytuacje, że okręgowe organa PZŁ ostrzegały koła zalegające z wpłatami na powołane fundusze, że negatywnie zaopiniują wnioski tych kół o przedłużenie umów dzierżawnych obwodów, szantażując koła w ten sposób i wymuszając na nich dokonanie wpłat. A wpłaty te nie były takie małe, co szczególnie dotykało kół gospodarujących na słabych obwodach.

Powyższa sytuacja spowodowała wystąpienie redakcji dziennika "Łowiecki" do Zarządu Głównego PZŁ, z prośbą o informację, czy postępowanie organów okręgowych w sprawie zmuszania kół do obligatoryjnych wpłat na fundusze powołane przez zjazdy okręgowe ma umocowanie w prawie łowieckim. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą w całości publikujemy niżej.

Po przeczytaniu odpowiedzi obok, nie ma już żadnej wątpliwości, że żądanie od kół łowieckich dokonywania obligatoryjnych wpłat na fundusz powołany w okręgu nie może mieć miejsca, bo wpłaty takie nie mieszczą się w określonych w Art. 35 ust.1 ustawy Prawo łowieckie sposobach finansowania działalności PZŁ, które może odbywać się tylko w ramach funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli więc koła łowieckie chciałyby finansować powołane przez zjazdy okręgowe fundusze, to mogą to robić, ale na zasadzie pełnej dobrowolności.

Gdyby jakieś zarządy okręgowe w dalszym ciągu uważały, że wpłaty na powstałe w okręgu fundusze są obowiązkiem kół łowieckich, należy wydrukować przedstawione pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego i przedstawić w okręgu.

Powyższe stanowisko ZG PZŁ zamyka sprawę i żadne koło łowieckie nie może być już zmuszane do dokonywania jakichkolwiek wpłat na fundusze uchwalone w okręgu, a jeżeli na takie wpłaty koło się decyduje i przeznacza na nie odpowiednie środki w budżecie koła danego roku, to wpłaty takie mają charakter darowizny.