Czwartek
05.11.2015
nr 309 (3749 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Jak poniewierać członka koła autor: Janusz Kibic
Wszyscy powinni pamiętać, co dziennik pisał na temat Koła Łowieckiego "Jeleń" w Białymstoku, któremu starosta wypowiedział umowy dzierżawy dwóch obwodów. W następstwie tej publikacji i głosu jednego z członków koła, który usiłował wyjaśnić czytelnikom, że za niezdrową atmosferę wokół koła odpowiada jeden konkretny członek koła, wyemitowaliśmy wywiad video z Bonifacym Skoniecznym, wskazanym jako to źródło całego zła w kole. Jak można się było dowiedzieć z tego wywiadu, Bonifacy Skonieczny został z koła wykluczony w sposób tradycyjny, kiedy nie można postawić konkretnych zarzutów, czyli za "niekoleżeństwo", a Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku nie znalazł podstaw, żeby kuriozalną i bezpodstawną uchwałę WZ o wykluczeniu uchylić.

Doprowadziło to do postępowania sądowego, w wyniku którego, Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie zawyrokował we wrześniu br., że Bonifacy Skonieczny nie utracił członkostwa w KŁ "Jeleń" i przywrócił mu członkostwo po 3 latach walki z kołem i ZO PZŁ. Co w takie sytuacji może zrobić koło? Pierwsza nasuwająca się odpowiedź, to po prostu, że nic. No ale jeżeli kołem rządzi zarząd z takimi tuzami jak kol.kol. Rauba i Nawrocki, to zawsz znajdzie się sposób na "niepokornego", który śmiał sądownie udowodniać swoje prawa. Wbrew powszechnie znanej uchwale Komisji Prawnej NRŁ, że za okres wykluczenia w kole, przywrócony członek nie płaci żadnych składek i opłat wymaganych w czasie, kiedy był poza kołem, zażadali od Bonifacego Skoniecznego wpłaty kwoty 1930 zł. pod rygorem skreślenia go z listy członków, w terminie do 30 października br. Pismo zarządu koła, którego treści nie da się interpretować inaczej, jak tylko jako poniewieranie członka koła przez zarząd, przedstawiam poniżej.Bonifacy Skonieczny oczywiście żądanej kwoty nie zapłacił, więc nie jest wykluczone, że już w drodze do niego jest uchwała zarządu, o skreśleniu z listy członków koła. Co na to kol. Jarosław Żukowski, łowczy okręgowy oczywiście nie wiem, ale postaram się, żeby powyższe pismo trafiło do niego. Czy to coś może zmienić w KŁ "Jeleń", jeżeli ZO PZŁ w Białymstoku stał zawsze murem za zarządem tego koła? Zobaczymy i poinformujemy naszych czytelników.