Czwartek
15.09.2005
nr 046 (0046 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Łowiectwo w Unii Europejskiej - Łotwa autor: Marcin Szewczak
Łotwa to mały kraj o powierzchni 64.500 km2, zamieszkały zaledwie przez 2.3 miliony mieszkańców. LATMA – Łotewski Związek Łowiecki skupia około 25 tysięcy myśliwych, zrzeszonych w 1000 klubów. System łowiectwa na Łotwie ukształtował się po uzyskaniu niepodległości w 1991 r. Obecnie obowiązuje prawo ustanowione w 2003 r. respektujące zasady obowiązujące w Unii Europejskiej.

Prawo do polowania na Łotwie przynależy do właściciela gruntów. Ponad 50% lasów jest w posiadaniu Skarbu Państwa. Osoba pragnąca należeć do braci łowieckiej musi posiadać certyfikat łowiecki, pozwolenia na broń oraz sezonową kartę łowiecką. Aby uzyskać certyfikat łowiecki należy mieć ukończony 18 rok życia i zdać egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Kandydat musi również przedstawić aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia i zdolności do otrzymania pozwolenia na broń.

Obcokrajowcy, którzy pragną polować na Łotwie musza posiadać: dokument tożsamości, dokument potwierdzający przynależności łowiecką we własnym kraju, Europejska Kartę Broni lub zgodę łotewskiej policji na wwóz broni i posiadanie jej na terytorium Łotwy, zgodę na wykonywanie polowania ze State Forest Sernice oraz sezonową kartę łowiecką. Ponadto zagraniczni myśliwi muszą płacić podatek w zależności o okresu trwania zgody na polowanie.

Kalendarz polowań na najczęściej występujące gatunki przedstawia się następująco: jelenie: 1.09-31.01, łosie: 1.09-15.12, sarny kozły: 1.07-30.11, dziki: 1.05-31.01, bobry: 1.08-31.03, głuszce: 10.04-10.05, cietrzewie: 1.09-31.10, wilki: 15.07-31.03, rysie:1.12-31.03, dzikie gęsi: 15.09-15.11, dziki kaczki: druga sobota sierpnia-15.11. warto dodać, iż łotewscy myśliwi mają swoje święto narodowe właśnie w druga sobotę sierpnia.

Osoby zainteresowane łowiectwem na Łotwie odsyłam do strony internetowej Łotewskiego Związku Łowieckiego: www.latma.lv.