Sobota
22.12.2018
nr 356 (4892 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Oświadczenie prezesa NRŁ Rafała Malca autor: Redakcja "Łowiecki"
Koleżanki i Koledzy!

Media społecznościowe obiegła informacja, że prezes NRŁ Rafał Malec spotkał się w Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz wiceminister Małgorzatą Golińską, a także przewodniczącym OPZZiOR Sławomirem Izdebskim, co jest prawdą!

Na pierwsze spotkanie po wyborze na prezesa NRŁ zostałem zaproszony osobiście przez Pana Ministra Środowiska, gdzie przedstawiłem stanowisko prezydium NRŁ co do najważniejszych kwestii, jakimi będziemy się zajmować w najbliższych tygodniach. Dyskusja toczyła się wokół naszego statutu. Między innymi, ze względu na bardzo niewielką ilość czasu, jaką dysponujemy, zaproponowałem Ministrowi, aby wyznaczył kompetentną osobę, z którą związek mógłby na bieżąco konsultować poszczególne rozwiązania w projekcie nowego statutu.

Omówiliśmy również postulaty rolników, które zaprezentował przewodniczący Izdebski. Uzgodniliśmy, że przedstawię je Naczelnej Rady Łowieckiej na najbliższym posiedzeniu. Nie zostało wypracowane żadne wiążące stanowisko, a wypowiedź przewodniczącego Izdebskiego podczas konferencji prasowej po kolejnym spotkaniu, w którym nie uczestniczyłem, jest jego nadinterpretacją.

Uważam, że prezes NRŁ ma obowiązek bronić myśliwych i dobrego imienia związku w każdej sytuacji oraz rozmawiać i dyskutować z KAŻDYM, komu przyszłość łowiectwa i polskiej przyrody leży na sercu. I tego będę się trzymać!

Korzystając z okazji, w imieniu Naczelnej Rady Łowieckiej i własnym, wszystkim myśliwym i sympatykom życzę pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, wielu sił potrzebnych do realizacji naszej wspólnej pasji, a w nowym roku niezapomnianych przygód w polu i w lesie oraz sukcesów w pracy na rzecz pozytywnych zmian w polskim łowiectwie!

Rafał Malec
prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ