Środa
02.01.2019
nr 002 (4903 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Oświadczenie Prezesa NRŁ Rafała Malca (2) autor: Redakcja "Łowiecki"
Koleżanki i Koledzy!

Przed nami Nowy Rok, mnóstwo zadań zarówno dla Naczelnej Rady Łowickiej, której przewodniczę jak i dla Zarządu Głównego, kół łowieckich i myśliwych! Wszystkim życzę wytrwałości, sukcesów w popularyzacji naszej pasji, a także niezapomnianych myśliwskich przygód!

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a dodatkowo w pierwszych tygodniach sprawowania zaszczytnej funkcji prezesa NRŁ mieliśmy święta, które komplikowały normalne funkcjonowanie. W najbliższych tygodniach wypracujemy zasady szybkiego i skutecznego informowania członków związku o pracach prezydium i Naczelnej Rady Łowieckiej.

Wielu myśliwych zwraca się bezpośrednio do mnie z pytaniami dotyczącymi statutu. Na najbliższym posiedzeniu NRŁ komisja statutowa przedstawi jego projekt, a na kolejnym go zatwierdzi. Będę przekonywać radę aby upowszechnić ten dokument przed uchwaleniem. Jestem pewien, że dotrzymamy ustawowych terminów i dostosujemy naszą konstytucję do obecnego kształtu ustawy prawo łowieckie.

Mam świadomość, że moja aktywność jest zaskoczeniem dla części działaczy i etatowych pracowników PZŁ, ale w nadchodzącym roku będzie dużo czasu i sposobności aby wszyscy myśliwi poznali i prawidłowo odczytywali moje intencje. W tym miejscu spieszę uspokoić studiujących statut i moje kompetencje - które znam doskonale - że w Bratysławie podpisywałem porozumienie w imieniu naszego związku z upoważnienia Zarządu Głównego PZŁ, a na spotkania zarówno w ministerstwie rolnictwa jak i środowiska byłem zaproszony bezpośrednio przez poszczególnych ministrów, aby zdać relacje i przedstawić wnioski członkom NRŁ.

Moje wyrwane z kontekstu wypowiedzi mogą część myśliwych niepokoić, więc postanowiłem kolejny raz poinformować myśliwych, że NRŁ - ani jej prezes - nie ma zamiaru odbierać obwodów łowieckich. Moja wypowiedz - na spotkaniu w ministerstwie środowiska - była odpowiedzią na postulaty Łowczego Krajowego Piotra Jenocha o potrzebie wprowadzenia dodatkowych narzędzi dyscyplinowania kół łowieckich. W ocenie większości członków NRŁ nie ma takiej potrzeby! Obecne prawo w tym art. 29a ustawy łowieckiej daje wystarczające kompetencje nadzoru statutowym organom związku, a w mojej ocenie - do czego będę przekonywać NRL - należy jedynie szybko wprowadzić jasne i czytelne kryteria oceny działalności kół łowieckich, które będą brane pod uwagę przy podpisywaniu umów dzierżawnych w 2020 roku.

Prezes NRŁ
Rafał Malec