Sobota
14.12.2019
nr 348 (5249 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Nie oceniaj kola, bo z niego wylecisz autor: Janusz Kibic
Koło Łowieckie "Szarak" w Bartoszycach wzbudzało wielokrotnie emocje w dyskusjach na forum, choćby w tematach KŁ "Szarak" - wartość stodoły, KŁ "Szarak" - swoi zarabiają, KŁ "Szarak" - uchwałodawstwo, czy KŁ "Szarak" - swoi zarabiają 2. Tematy powyższe pochodziły od osób z zewnątrz koła, ale dzisiaj mogę przedstawić informację pochodzącą od członka koła.

Zgodnie z § 28 pkt 2) statutu Polskiego Związku Łowieckiego każdy członek koła ma prawo oceniać działalność koła i takiej oceny dokonał członek tego koła Antoni Fieducik. Oceniając działalność koła podzielił się rok temu swoimi spostrzeżeniami z Ministrem Środowiska w piśmie z dnia 20 grudnia 2018 r. Rezultatem tego pisma była kontrola koła dokonana przez powołaną przez ZO PZŁ "komisję", choć statut PZŁ nie zna pojęcia "komisji kontroli" ZO. Bez znaczenia dla sprawy pozostają zarzuty wobec koła sformułowane przez jego członka i skupmy się na konsekwencjach, jakie zarząd KŁ "Szarak" w Bartoszycach, kierowany przez prezesa Józefa Nowickiego, wyciągnął wobec osoby, która ośmieliła się dokonywać oceny koła.

Antoni Fieducik został z koła wykluczony za "rażące naruszenia zasad koleżeństwa i dobrych obyczajów". Statut PZŁ nie przewiduje wykluczenia z koła za jakiekolwiek sprawy "koleżeństwa', ale co szkodziło zarządowi tak uzasadnić wykluczenie? Za to § 32 ust. 1 pkt 3) statutu pozwala wykluczyć członka z koła za "rażące naruszenia dobrych obyczajów", a zdaniem zarządu koła, dokonanie oceny koła, której ZO PZŁ nie podzielał, jest rażącym naruszeniem dobrych obyczajów. Pamiętajcie członkowie kół, że ocenę koła, do której macie statutowe prawo, musicie wpierw uzgodnić z ZO PZŁ, bo inaczej grozi wam wykluczenie z koła. Stanowisko zarządu KŁ "Szarak" poniżej.