Sobota
03.04.2021
nr 093 (5725 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Przychody i wydatki PZŁ, rok 2020 i 2021 autor: Janusz Kibic
Informacja o przychodach i wydatkach Polskiego Związku Łowieckiego nigdy nie była udostępniana członkom Związku. Znana była i jest tylko działaczom, w tym członkom Naczelnej Rady Łowieckiej, która ma w kompetencjach zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Głównego z wykonania i uchwalenie planu budżetu Zrzeszenia na kolejny rok, ale tego co się uchwala nie publikuje ani NRŁ, ani ZG PZŁ.

Wprawdzie Naczelna Rada Łowiecka sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu Głównego w oparciu o kryteria transparentności i jawności (§ 82 ust.1 statutu), ale ta "transparentność i jawność" NRŁ przejawia się na przykład tym, że prawie żadna z kilkuset uchwał NRŁ z ostatnich 2 lat nie była udostępniona członkom Związku, co oznacza ni mniej ni więcej tylko tyle, że Naczelna Rada Łowiecka jest zupełnie niepotrzebna. Można też wspomnieć, że budżety zarządów okręgowych są uchwalane corocznie przez okręgowe zjazdy delegatów (§ 97 pkt 4 statutu), ale czy słyszał ktoś o tym, żeby zjazd okręgowy zmienił w budżecie np. przychody lub wydatki okręgu, jak wszystko wcześniej klepnęła NRŁ?

W tej sytuacji powinno zainteresować czytelników dziennika Łowiecki wykonanie budżetu PZŁ za rok 2020 i plan budżetu na rok 2021, co przedstawiam poniżej. Pierwsze dwa dokumenty dotyczą sumarycznego wykonania budżetu za 2020 r. z planem na rok 2021 oraz plan i wykonanie wydatków w roku 2020 i ich plan na rok 2021.


Kolejny dokument przedstawia szczegóły planu wykonania budżetu PZŁ za 2020 r. w okręgach i OHZ-ach, wraz z planem na rok 2021.


Dwa kolejne dokumenty, to plany przychodów i wydatków Polskiego Związku Łowieckiego planowane przez Zarząd Główny na rok 2021, w rozbiciu na okręgi.


Zainteresowani pełną dokumentacją z wykonania budżetu za rok 2020 oraz planem na rok 2021, które Zarząd Główny przedstawił Naczelnej Radzie Łowieckiej, mogą zapoznać się z całym tym dokumentem.