Poniedziałek
17.09.2007
nr 260 (0778 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Komu dano, a komu zabrano obwód autor: Piotr Gawlicki
W materiale nt. dzierżawy obwodów przytoczyłem informację ZG PZŁ o przypadkach wnioskowania innego koła na dzierżawę obwodu w miejsce dotychczasowego dzierżawcy. Ponieważ przytoczone tamże stanowisko rzecznika prasowego PZŁ było raczej ogólne, poprosiłem o więcej szczegółow, w tym nazwy kół, okręgi oraz obwody, w których nastąpiły zmiany dzierżawców w związku z akcją podpisywania nowych umów dzierżawy. Informację przesłana mi przez rzecznika prasowego ZG PZŁ Marka Matyska przedstawiam poniżej.

Przypadek negatywnej oceną w prowadzeniu dotychczas gospodarki łowieckiej dotyczył KŁ „Mazowsze” z siedzibą w Warszawie. Dotychczas dzierżawiony obwód przez to koło został zawnioskowany przez ZG PZŁ do wydzierżawienia KŁ „Łabędź” w Żurominie.

Jak informowaał wcześniej Marek Matysek, w trzech przypadkach wniosek Zarządu Głównego o zmianę dotychczasowego dzierżawcy nie został złożony, bo starostowie przedłużyli aneksami umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom. Dotychczasowymi dzierżawcami spornych obwodów były koła łowieckie „Cyranka” w Sztumie, „Bażant” w Malborku i „Żuławy” w Nowym Dworze Mazowieckim. Zarząd okręgowy właściwy dla położenia obwodów zaopiniował pozytywnie nowych dzierżawców; odpowiednio KŁ „Daniel” w Gdańsku, KŁ „Sokół” w Gdańsku KŁ „Diana” w Gdyni, bo te właśnie koła pozbawiono wcześniej spornych obwodów, bo obwody te zostały im „odebrane” z naruszeniem obowiązującej w PZŁ procedury. Po prostu złożono 10 lat temu wnioski o wydzierżawienie przysłane przez dwa ZO PZŁ: w Gdańsku i w Elblagu. ZO PZŁ w Gdańsku wnioskował dotychczasowych dzierżawców, a ZO w Elblągu inne koła z okręgu elbląskiego. Wnioski ZO w Gdańsku zostały w szufladzie, a te z ZO w Elblągu spowodowały podpisanie umów z innymi już kołami. W roku obecnym, PZŁ nie skierował, jak chciał, wniosków o przywrócenie obwodów kołom z okręgu gdańskiego, bowiem w dniu 15 marca 2007 r. Starosta Powiatu Sztumskiego, a w dniu 16 marca Powiatu Nowodworskiego, przedłużyli aneksami umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom na kolejne 10 lat w tym obwód nr 6 KŁ „Żuławy”, nr 64 KŁ "Cyranka" i nr 72 KŁ "Bażant" i wnioski PZŁ stały się bezprzedmiotowe.

Cztery obwody dotychczas pozostające w zarządzie różnych podmiotów zostały decyzją Ministra Środowiska przeznaczone do wydzierżawienia. Dwa z nich znajdują się na terenie działania ZO w Olsztynie i zostały wydzierżawione KŁ „Tabakiera” w Podkowie Leśnej oraz KŁ „Łyna” w Nowych Ramukach. Jeden z obwodów znajduje się na terenie okręgu pilskiego (obwód nr 15) i został wydzierżawiony KŁ „Hubertus” w Dąbkach. Czwarty obwód to jeden z dwóch obwodów przeznaczonych do wydzierżawienia w okręgu zielonogórskim. Został on wydzierżawiony KŁ „Borówka” w Zielonej Górze.

Obwód wydzierżawiony przez Polski Związek Łowiecki to obwód nr 3 położony na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, po który nie zgłosiło się żadne koło łowieckie. W świetle Art. 28 ust. 1a ustawy Prawo łowieckie, obwód ten zostanie wydzierżawiony kołu, które zgłosi się zainteresowane jego wydzierżawieniem. Szczegółowych informacji na ten temat można zasięgnąć w ZO PZŁ w Zielonej Górze oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Oprócz powyższych przypadków, istaniała jeszcze sprawa KŁ "Zwierzyniec" i KŁ "Bażantarnia" z okręgu skierniewickiego, o których w ostatnim numerze Braci Łowieckiej Nr 9/2007 pisze Mieczysław Teer. Przypomnę, że KŁ Bażantarnia wyodrębniło się z KŁ Zwierzyniec w 2004 r. i przez dwa i pół roku nie dzierżawiło żadnego obwodu. Zgodnie ze Statutem PZŁ powinno zostać rozwiązane po roku od zarejestrowania, ale organa PZŁ tego nie zrobiły. Obecnie, kiedy podpisywano nowe umowy dziewrżawy, jeden z obwodów dotychczas dzierżawionych przez KŁ "Zwierzyniec", został zawnioskowany przez ZG PZŁ do wydziezawienia KŁ "Bażantarnia". ZG PZŁ nie uznaje, że była to zmiana dzierżawcy, choć podjął w tej sprawie decyzje zgodnie z uchwałą nr 41 ZG PZŁ i dwa koła występowały o ten sam obwód, to jednak uznał ten przypadek jako mający charakter specyficzny, bowiem wniosek został skierowany w stosunku do koła, które powstało w wyniku podziału KŁ „Zwierzyniec”.

Czy opisane wyżej przypadki to wszystkie w kraju i czy inne "specyficzne" sytuacje nie miały miejsca w przypadkach innych kół odpowiedzą najlepiej nasi czytelnicy. Gdyby były to wszystkie przypadki, to można stwierdzić, że ilość zmian dzierżawców obwodów łowieckich przy okazji odbnawiania umów dzierżawnych była w tym roku rzeczywiście minimalna.