Środa
05.12.2007
nr 339 (0857 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Sacharuk ...'żywemu nie przepuści'. autor: Piotr Gawlicki
Niedługo Tomasz Rappe cieszył się przywróceniem członkostwa w KŁ”Dąbrowa”, przez Sądy Okręgowy i Apelacyjny. Prezes tego koła Antoni Sacharuk, sekretarz Wojciech Kobylarz i pozostali członkowie zarządu przygotowali następną hucpę. Zmobilizowali 1/3 członków koła, którzy zawnioskowali o zwołanie Nadzwyczajnego WZ w celu powtórnego wykluczenia Tomasza Rappe z koła. Słowa popularnej kiedyś piosenki mówiły, że ...”Chłop żywemu nie przepuści”. Antoni Sacharuk, Tomaszowi Rappe też nie. Poniżej wniosek o wykluczenie T. Rappe z koła, podczas NWZ w dniu 20 grudnia br.

Wniosek o wykluczenie z członkostwa w Kole Łowieckim
Nr 63 „Dąbrowa” w Białej Podlaskiej
Kol. Tomasza Rappe

Zarząd Koła Łowieckiego „Dąbrowa” Nr 63 w Białej Podlaskiej wnosi do
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 63 „Dąbrowa” o:
wykluczenie Tomasza Rappe z Koła Łowieckiego Nr 63 „Dąbrowa” na podstawie § 44 pkt 1, ust. 2 oraz § 56 pkt 2 – ust. 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

UZASADNIENIE

U podstaw niniejszego wniosku legły fakty naruszenia przez Kol. Tomasza Rappe zasad współżycia koleżeńskiego, dobrych obyczajów i etyki. Zasady współżycia koleżeńskiego regulują postępowanie myśliwych jednych wobec innych i stanowią podstawę miłej, niekonfliktowej atmosfery. Kol. Tomasz Rappe łamał zasady koleżeńskości i etyki myśliwskiej wprowadzając w Kole Łowieckim dysonans.
Powyższe zostało ustalone w oparciu o następujące fakty:
 1. Kol. Mirosław Reducha – był namawiany przez Kol. Tomasza Rappe do złożenia fałszywych zeznań na niekorzyść Kol. Antoniego Sacharuka. Powyższe miało związek z pismami skierowanymi do Naczelnej Rady Łowieckiej, których celem było wywołanie kontroli w Kole, a które nie znalazły potwierdzenia;
 2. Kol. Stanisław Marczuk – szanowany człowiek, wieloletni biegły sądowy, członek Komisji Rewizyjnej Koła oświadczył, że Kol. Tomasz Rappe będąc przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, wywierał naciski by zmienić poczynione ustalenia kontrolne, a gdy odmówił otrzymał epitet „kłamca oraz podły” i inne obraźliwe słowa, jak „stara szuja”. Kol. Tomasz Rappe w odwecie na odmowę sfałszowania wyników kontrolnych przez Stanisława Marczuka, nie posiadając uprawnień, naruszając obowiązujący stan prawny, zawiesił go jako członka komisji wykluczając z dalszych prac kontrolnych. Następnie wnioskował o wykluczenie Stanisława Marczuka z Koła. Powyższe postępowanie było niekoleżeńskie i nieetyczne.
 3. Kol. Wojciech Kononow – zarzucił kol. Tomaszowi Rappe, że złośliwie komentował zachowania wszystkich kolegów, a zwłaszcza członków Zarządu używając przy tym następujących epitetów „durnie, barany, komuchy”. Wojciecha Kononowa nazywał „psychicznym”.
 4. Kol. Adam Żądło – wyjaśnił, że podczas jednego z polowań zbiorowych, po jednym z pędzeń, gdy zajął miejsce na wozie powód zbliżył się do niego i powiedział „wypierdalaj stąd młody”. Do Mikołaja Żuka powiedział „taki jak Żądło to się nie liczy, a przy układach moich wduszę go w błoto jak gówno”.
 5. Kol. Jan Zyszczuk udając się na polowanie indywidualne wpisał się w książkę polowań i określił teren, w którym będzie polował i miał swoją ambonę. Słysząc hałas, który uniemożliwił wykonanie polowania zszedł z ambony, gdyż dalszy pobył był bezcelowy. Spotkał Tomasza Rappe wraz z innymi myśliwymi, którzy ugrzęźli w błocie. Pomógł im wydostać się opresji. Tomasz Rappe złożył skargę do Zarządu Koła, że Jan Zyszczuk wykonywał polowanie nie w swoim rewirze. Stanowiło to podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Tak postawiony zarzut w prawie łowieckim jest równoznaczny z dopuszczeniem się polowania w terenie nie zgłoszonym, a zatem budzi podejrzenie usiłowania kłusownictwa. Jan Zyszczuk odebrał skargę, „jako kontrolę zaufania Zarządu do jego postawy”.
 6. Kol. Mikołaj Żuk – potwierdził skargę złożoną przez Adama Żądło. Skarżył się również, że w czasie polowań był wielokrotnie pogardliwie nazywany przez Tomasza Rappe „KGB-istą” lub „pułkownikiem KGB”. Jak oświadczył było to bardzo obraźliwe, bo jako były obywatej Związku Radzieckiego od KGB on i jego rodzina doznała wielu krzywd. Naruszało to jego godność, poniżało moralnie. Odbierał to jako pogardę i kpinę. Tomasz Rappe nigdy go nie przeprosił.
 7. Kol. Bogusław Żądło – został określony „krową”, a jego poruszanie, które było wynikiem pogorszonego stanu zdrowia Tomasz Rappe określał jako „poruszanie się jako krowy na rowie”. Zwracano Kol. Tomaszowi Rappe uwagę by do młodych stażem myśliwych nie zwracał się słowami „ty gówniarzu”, „spierdalaj”.
 8. Młodzi myśliwi jak Krzysztof Jabkiewicz, Mikołaj Żuk, zwracali się do starszych kolegów, w tym do Kol. Tadeusza Sidoruka, Mirosława Reduchy by interweniowali, aby T. Rappe zaniechał takiego zachowania.
 9. Kol. Stanisław Sidoruk – jak oświadczył „sam na sobie doświadczyłem nagannych i nieetycznych zachowań ze strony Tomasza Rappe”. Kolega Rappe kpił z niego, był uszczypliwy. Nie potrafił znaleźć umiaru w wulgarnych żartach”.
 10. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej koła kol. Tomasz Rappe złożył wniosek do WZ koła o pozbyciu się obwodu nr 2, co przyniosłoby w efekcie rozbicie koła, do czego zmierzał.
 11. W 2005 roku podczas rozmowy telefonicznej z Łowczym Okręgowym Romanem Laszukiem zastraszał Go wyrażając się: „ja Cię pismami zajebię”, „będę pisał do Bloch_ aż straci cierpliwość i cię zwolni”, „naprawdę doprowadzę do tego że stracisz pracę”
 12. W okresie 2005-2007 skierował szereg doniesień do prokuratury i innych instytucji na Kolegę Antoniego Sacharuka. Doniesienia nie zostały potwierdzone i sprawy umarzano.
 13. Zastraszał w ostatnim czasie kol. Ryszarda Kamińskiego słowami: „i ty będziesz na czarnej liście do odstrzału”.
 14. Napisał do Rzecznika Dyscyplinarnego przy ORŁ w Białej Podlaskiej kłamliwe doniesienie na Kol. Stanisława Marczuka i Antoniego Sacharuka.
 15. Napisał kilkanaście skarg do Naczelnego Zarządu PZŁ w Warszawie a szczególnie obraźliwie i kłamliwie o Prezesie Koła Kol. Antoniego Sacharuka.


  W imieniu zarządu Koła:

  Sekretarz Koła
  Wojciech Kobylarz