Czwartek
23.11.2006
nr 327 (0480 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Wycena?  (NOWY TEMAT)

Autor: Łysy  godzina: 18:07
Witam serdecznie Kolegów i Koleżanki. Mam takie pytania ; 1. Czy każdemu z Was odpowiada np. czwartkowy,piątkowy,środowy termin od 8-14? 2. W jakim terminie członek KŁ powinien zostać poinformowany o odbywającej się wycenie poroży? 3.Czy w przypadku niezgodności z komisją istnieje prawo odwołania od decyzji i do kogo? To tyle narazie,bedę wdzięczny za każdą opinię! Łysy. DB.

Autor: Łysy  godzina: 18:09
aaaaa Łabądek może byś tak w końcu swoją pocztę odebrał,co?

Autor: master537  godzina: 18:28
Dzisiaj robiłem ocenę rogaczy (czwartek g. 12.00). Koła łowieckie były poinformowane ok. miesiąca wcześniej. Jak informacja docierała z zarządów do poszczególnych członków ? U mnie na 4 koła łowieckie zabrakło tylko jednego myśliwego do przedstawienia trofeum. Od oceny komisji myśliwy ma prawo odwołać się do komisji odwoławczej właściwego ZO w terminie 14 dni od dnia kwestionowanej oceny. Pozdrawiam. Darz Bór.

Autor: greg  godzina: 18:30
Master ale 14 dni to od wpłyniecia pisma do koła rozumiem greg

Autor: jurso  godzina: 19:05
U mnie w kole łowczy zbiera poroże ok. 2-3 tygodni przed wyceną . Jest wobec tego czas by zapobiec ewentualnym ,,zapominalskim,, . Łowczy wie kto ma poroże przynieść i przedstawić , a telefony przecież istnieją . Łowczy lub podłowczy z całym porożem koła udają się na wycenę w miejsce wcześniej określone przez ZO . DB

Autor: master537  godzina: 19:11
Ad greg. Nic podobnego. Od dnia oceny się liczy. Wszyscy myśliwi są informowani, bo przedstawiają swoje trofea osobiście. Ponadto w składzie komisji znajduje się przedstawiciel koła (najczęściej łowczy), który jest zobowiązany do poinformowania o wyniku oceny wszystkich zainteresowanych. Pozdrawiam. Darz Bór.

Autor: WIARUS  godzina: 19:14
greg O wynikach oceny prawidłowosci odstrzału skład oceniajacy powiadamia zarząd okręgowy, a ten w przypadku stwierdzenia odstrzału ocenionego na punkt lub punkty czerwone, niebieskie badz żółte, powiadamia zainteresowanego na piśmie . Od oceny dokonanej przez składy oceniające, z wyjątkiem przypadków za które przyznano punkty żółte, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wynikach oceny. [Zasady postępowania przy ocenie prawidłowosci odstrzału samców zwierzyny płowej oraz zasady postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi - Załącznik do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005r. Tekst jednolity z dnia 5 wrzesnia 2006 r.] Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: REALISTA.  godzina: 20:11
ad Łysy) 1. Ocena trofeów odbywa się przez Komisję Oceny powołaną przez ORŁ, bez udziału myśliwego. 2. Przyzwoity termin powiadomienia myśliwego o ocenie to 14 dni, chociaż nigdzie to nie jest uregulowane - jednak należy przyjąć analogicznie tak jak odwołanie. 3. Trofea powinny być dostarczane przez Zarząd koła wraz z wypełnionym wykazem w części za którą odpowiada koło. 4. W przypadku niezrzeszonych powinni być powiadamiani pisemnie przez ZO i osobiście przedłożyć do ZO trofea. 5. Każdemu myśliwemu, który nie zgadza się z komisją oceny przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia myśliwego o wyniku oceny - od żółtych nie ma odwołania. 6. Termin rozpatrzenia odwołania nie jest określony. ORŁ winna podjąć stosowną uchwałę w stosunku do terminów nieuregulowanych przez NRŁ a uwzględniającą specyfikę okręgów. Pozdrawiam DB R.

Autor: greg  godzina: 20:15
Czyli Wiarus od momentu dostania pisma a nie jak pisze Master od dnia wyceny greg

Autor: Łowny  godzina: 20:16
Ad. Łysy Ocena a Wycena to dwie różne rzeczy :) Wiarus dobrze prawi. D.B. Łowny

Autor: WIARUS  godzina: 20:42
greg Przyjmując że ZO jest organem administracji publicznej i stosuje kpa ( a powinien ) to : - Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.(dzień doręczenia nie liczy się do terminu 14 dni ) -Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. -Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Twoje pismo ( odwołanie )zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej, 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, 3) złożone w polskim urzędzie konsularnym, 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku, 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego. Pozdrawiam. Darz Bór!!!

Autor: greg  godzina: 23:18
Wielkie dzięki wiarus greg