Czwartek
15.03.2007
nr 074 (0592 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Prośba

Autor: Robert_25  godzina: 00:44
ZO Gdańsk to samo ja sam dwa lata na kurs sie wybierałem(brak czasu). Pozdrawiam.

Autor: medea111  godzina: 11:36
Wystarczy jedno zdanie, iż koło łowieckie kieruje danego stażystę na kurs dla nowo wstepujących do PZŁ. Dzienniczek ma być odpowiednio wypełniony i podpisany przez opiekuna i członków zarządu koła. Pozdrawiam. Darz Bór.

Autor: WIARUS  godzina: 12:07
A poprawnie i z otwartą przyłbicą w stosunku do stażysty to: - powinna być podjęta uchwała ZK lub kierownictwa OHZ o skierowaniu go na szkolenie i egzaminy prowadzone przez ZO, odnotowana w protokólarzu z posiedzeń ZK lub kierownictwa OHZ ! Z chwilą upływu terminu odbycia stażu zarząd koła bądź kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wydaje opinię " pozytywną bądź negatywną - dotyczącą opanowania przez kandydata praktycznych umiejętności z zakresu łowiectwa. Opinia, o której wyżej, wydawana jest na podstawie wpisów w dzienniku stażysty po uzgodnieniu z opiekunem stażysty. W przypadku nie uzyskania opinii pozytywnej kandydat odbywa ponownie staż. (jeżeli chce ) Po zaliczeniu stażu trzeba odbyć szkolenie zorganizowane przez zarząd okręgowy PZŁ. Niektóre zarządy okręgowe przyjmują na takie szkolenie już w trakcie trwania stażu. Zawsze jednak do egzaminu można przystąpić dopiero po zaliczeniu stażu i ukończeniu szkolenia. Pisemny wniosek o złożenie egzaminu składa się w organie Polskiego Związku Łowieckiego powołującym komisję egzaminacyjną. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz adres do korespondencji. Do wniosku wnioskodawca dołącza: 1) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 2) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu; 3) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki. Napisałem trochę dalej niż to o co chodziło w pytaniu ale może się przyda! Pozdrawiam. Darz Bór!!!