Poniedziałek
17.09.2007
nr 260 (0778 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: badania lekarskie żołnierza zawodowego

Autor: darzbórnik74  godzina: 00:45
Żołnierz zawodowy z racji wykonywania swojego zawodu , obcowania z bronią na codzień zwolniony jest ustawowo z badań psychologicznych związanych z uzyskaniem pozwolenia na broń, a także przy zakupie kolejnych sztuk broni. Pozwolenie na broń, czyli decyzję administracyjną wydaję Komendant Oddziału ŻW , któremu podległa jest jednostka strony zainteresowanej

Autor: Hubert7  godzina: 08:00
Między innymi żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej ...... zwolnieni są z obowiązku robienia badań będącym jednym z warunków uzyskania zezwolenia na broń myśliwską. Zajrzyj do ustawy o broni. Na stówę tak jest, bo sam byłem zwolniony. Policja wymaga jedynie zaświadczenia, że jesteś żołnierzem zawodowym, nie jest wobec Ciebie prowadzone postępowanie karne, ani dyscyplinarne i nie ma ograniczeń w zakresie rodzaju broni jaki możesz posiadać. No i 350 zł zostaje Ci w kieszeni. DB. Hubert7

Autor: leśny 1  godzina: 08:36
Jeśli jesteś żołnierzem zawodowym, to musisz udać się do oddziału ŻW najbliższego dla twojego stałego miejsca zameldowania i tam złożyć stosowne "kwity". Badania lekarskie nie są wymagane. W przypadku żołnierzy zawodowych policja nie jest uprawniona do wydawania pozwoleń na broń.

Autor: Hubert7  godzina: 09:05
Leśny pewnie ma rację. Ja nie jestem żołnierzem tylko funkcjonariuszem i w stosunku do mnie zezwolenie wydawała Policja. DB Hubert7

Autor: leśny 1  godzina: 10:16
Rozdział 2 Zasady i warunki wydawania i cofania pozwoleń na broń oraz dysponowania bronią i amunicją Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją Art. 9. 1. Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.