Poniedziałek
15.10.2007
nr 288 (0806 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: KWP kieruje na badania lekarskie.

Autor: fenek  godzina: 09:41
Przeczytałem perzed chwilą Ustawę o broni i amunicji. Nie ma tam nawet wzmianki o badaniach okresowych lub innych okolicznościach obligujących do wykonania tych badań za wyjątkiem art.15 pkt5 " w przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób wymienionych w ust.1 pkt 2-4 (alkoholizm, choroby psychiczne,zaburzenia psychologiczne), właściwy organ Policj może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji."

Autor: cienias  godzina: 12:24
Dziękuję Kolegom za zainteresowanie i wyjaśnienia.