Piątek
21.12.2007
nr 355 (0873 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: wytrawianie

Autor: robson  godzina: 10:31
Witam Jastrzębiu poprosze podaj numer telefonu do miejsca gdzie badaja w Poznaniu pozdr

Autor: Przelatek 200  godzina: 14:00
Witam W Buku k.Poznania też nie ma problemu w niedziele i swięta nawet. koszt 20 zl.

Autor: Przelatek 200  godzina: 14:00
Buk 602456632

Autor: Przelatek 200  godzina: 14:04
A jeżeli chodzi o metodę z mikroskopem to nie poloecam. Widzialem jak na wytrawianu były włośnie a pod mikroskopem nic nie było. Zrobiliśmy kilka prób pod mikoroskopiem i NIC a włośnie w mięsie były. Przestrzegam i pozdrawiam

Autor: Przelatek 200  godzina: 14:08
.

Autor: Konrad  godzina: 15:42
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2005 r.) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Artykuł 16 Przepisy przejściowe 1. Państwo Członkowskie może pozwolić na zastosowanie badania trychinoskopowego, określonego w rozdziale III załącznika I, w stosunku do świń domowych i dzików w wyjątkowych przypadkach do dnia 31 grudnia 2009 r., jeżeli: a) należy przebadać pojedyncze tusze, jak określono w art. 2 w zakładzie, który dokonuje uboju nie więcej niż 15 świń domowych dziennie albo 75 świń domowych tygodniowo lub przygotowuje do wprowadzenia na rynek nie więcej niż 10 dzików dziennie; oraz b) metody wykrywania ustanowione w rozdziałach I i II załącznika I nie są dostępne. 2. W przypadku stosowania badania trychinoskopowego właściwy organ zapewnia, że: a) mięso jest oznakowane znakiem jakości zdrowotnej, który wyraźnie różni się od znaku jakości zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, oraz mięso jest bezpośrednio dostarczane konsumentowi końcowemu lub lokalnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego zapewniającym dostawy dla konsumentów końcowych; oraz b) mięso nie jest używane do wytwarzania produktów, których proces produkcyjny nie powoduje zniszczenia włosienia.

Autor: chris_xx  godzina: 18:25
A WARSZAWA i Mazowieckie od strony Płn??! ... woziłem do wytrawienia nawet aż do Radomia ostatniego zbadałem pod mikroskopem! i nie wiem czy wyjmować go z lodówki!???

Autor: pabl0777  godzina: 23:35
Generalnie chodzi o to aby do badania pobrac właściwą próbkę. Obecnie do badania pobiera się dwa filary przepony i kawałek mięśnia przedramienia kończyny przedniej. Do metody "kompresorowej" z każdej próbki wycina się 28 skrawków i poddaje badaniu czyli łącznie 84skrawki a nie 72 Filary przepony jest to ta częśc mięśni przepony przyczepiona pod samym kręgosłupem i przypomina wyglądem odwróconą literę Y. Oczywiście metoda wytrawiania jest dokładniejsza, ale z przyczyn technicznych trwa dłużej i na wynik trzeba poczekac.