Wtorek
03.06.2008
nr 155 (1038 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Sprawa odstrzału "warszawskiego" ŁOSIA (C.D.)

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 10:10
Dobrze, że choć jedna publikacja bez emocji. Źle, że jej autorka nie zna uwarunkowań prawnych takiego przypadku. Bardzo źle, że obowiązującego go prawa nie zna tytułowy inspektor do spraw łowiectwa - chyba, i wtedy przepraszam, że jest lekarze weterynarii, ale z artykułu wynika, że raczej nie. Zgodnie z prawem, jeżeli łoś wykazywał się ..."nadmierną agresywnością, powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego"... (art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie zwierząt (www.lowiecki.pl/prawo/ochrona_zwierzat_ustawa.php)), to decyzje o jego zabiciu podejmuje lekarz weterynarii wydając orzeczenie (art. 33 ust.2 w/w ustawy (www.lowiecki.pl/prawo/ochrona_zwierzat_ustawa.php)), a nie inspektor d/s łowiectwa urzędu. W artykule jest wyraźnie napisane, że ..."inspektor podjął decyzję odstrzału"... , a ..."Weterynarz, który mógł przygotowac środek nasenny, nie nadążał za ekipą"... Czyli weterynarz był, ale nie nadążał. Inspektor nadążał, ale to nie on był upoważniony do podjęcia decyzji o zastrzeleniu. Jeżeli ja podjął, to naraził się na zarzut przekroczenia swoich uprawnień, ale dla jasności, nie chodzi tu o uprawniebnia łowieckie, tylko uprawnienia jego stanowiska pracy inspektora d/s łowiectwa. Jest tylko jeden aspekt mogacy łącząc inspektora z łowiectwem. Jest nim broń, której użył, o ile była to jego broń przeznaczona do polowania. W/w przepisy ustawy upoważniające do zabicia zwierzecia w przypadku jego agresywności (art. 33 i 33a w/w ustawy), nie dają uprawnień członkowi PZŁ posiadającemu pozwolenie na broń dla celów łowieckich, do użycia jej w takim przypadku. Członek PZŁ może użyc swojej broni do zabicia zwierzęcia tylko z powodów humanitarnych (art. 33 ust.3 i 4 w/w ustawy), dla skrócenia jego cierpień. Nie było chyba wątpliwści w tej sprawie, żeby uznać, że łoś cierpiał przed zastrzeleniem. Powstaje pytanie, że jak nie z broni dla celów łowieckich, to z jakiej broni powinie zostać zastrzelone zwierzę, które swoją agresywnością powoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego? Powinno zostac zastrzelone z broni służbowej inspektora d/s łowiectwa i to UM powinien tę broń posiadać, właśnie dla celów w jakich zastosował ją inspektor, albo załatwić z policją, że broń dla danej osoby, którą ma ona dla celów łowieckich, będzie również używana dla wykonywania zadań okresłonych w art. 33 ust.1 pkt 4 w/w ustawy, czyli zabijania zwierząt agresywnych. Już raz zastosowano wolną amerykankę z wykorzystaniem przypadkowej broni dla zabicia w swoim czasie tygrysa, ale niczego to nikogo nie nauczyło. Zwycięża zawsze powiedzenie, że ....jakoś to będzie.

Autor: DDR-Jaeger  godzina: 11:22
Kolego Mark-2! Popełnił Kolega poważny błąd ;-) "Trybuna Ludu" Czwartej eRPe nazywa się "Nasz Dziennik", a nie "Nowy Dziennik" ;-) Pozdrawiam.

Autor: Mark - 2  godzina: 14:20
Ad: DDR-Jaeger Możliwe, za pomyłkę przepraszam - wszystko dlatego iż nie biorę do rąk niektórych szmatławców. D.B.