Czwartek
20.05.2010
nr 140 (1754 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Do Redakcji i Kolegów- w sprawie powodzi.  (NOWY TEMAT)

Autor: Trojak  godzina: 15:24
Witam Koleżeństwo! Tak sobie rozmawiamy swobodnie o powodzi i nieszczęściu z tym zdarzeniem związanym, a w tej masie ludzi są zapewne mocno poszkodowani Koledzy z PZŁ i ich Rodziny. Może warto by było za pośrednictwem Szanownej Redakcji zrobić zbióreczkę, choćby dla jednej nawet Rodziny, tak od nas, z Łowieckego- gest fajny, ludzki i może cokolwiek znaczyć dla obdarowanych. Osobiście deklaruję taką wpłatę, sądzę, że inni Koledzy też; może inne propozycje. Darz Bór.

Autor: wj2000  godzina: 15:56
jestem zdecydowanie ZA

Autor: jean  godzina: 16:14
Redakcja powinna założyć konto i podać jego numer aby dokonywać wpłat . DB

Autor: labrador  godzina: 17:26
jestem za .

Autor: cantwell  godzina: 18:46
Chętnie znalazłbym się w takim zacnym gronie. Jestem za

Autor: andy 1  godzina: 19:24
ad. jean przyjedz pomoc sprzatac ;) tak wyglada u mnie (parkfm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27:zalane-miejscowoci&catid=4:zdjcia&Itemid=7&vsig27_0=3)

Autor: EdiKris  godzina: 20:31
ze zbiórkami to powoli Panowie i Panie najpierw trzeba powołać Komitet i zgodę własciwgo Ministra załatwić, a potem dopiero zbierać

Autor: WaJa  godzina: 21:01
EdiKris ma rację. Przerabiałem taką akcję bardzo dawno temu w 1982 roku w stanie wojennym. Też tak z dobrego serca wraz z kolegą zrobiliśmy zbióreczkę dla powodzian z dawnych województw płockiego i włocławskiego. O mały figiel nie zostałem z tego powodu internowany jako było członek zdelegalizowanej Solidarności. Ze zbióreczkami to ostrożnie, choć czasy się zmieniły i ustrój, to prawo w tym względzie jest bardzo podobne. DB

Autor: tomanet  godzina: 21:10
jestem za nie trzeba kasy zbierać czasem brakuje tylko rąk do pracy a czasem materiałów skoro jesteśmy grupą myśliwych to jako grupa możemy coś zrobić chyba...... ... mam nadzieje chetnie się włącze w pomoc w miarę możliwości DB tomanet

Autor: EdiKris  godzina: 21:27
Udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych Podmioty mogące uzyskać zezwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych: 1.Podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych, którą uzyskuje się po uzyskaniu osobowości prawnej /przez zarejestrowanie w sądzie rejestrowym/. Osobami prawnymi są: stowarzyszenia, partie polityczne, redakcje gazety, organizacje społeczne, komitety i inne. 2.Komitety organizacyjne dla przeprowadzenia określonego celu, ale tylko wtedy gdy uzyska samodzielną osobowość prawną lub gdy będzie działał w ramach osobowości osoby prawnej już istniejącej. Zezwolenia nie mogą uzyskać komitety powoływane przez kilka lub kilkanaście osób, powiązanych ze sobą nieformalnie , na zasadzie ich doraźnej inicjatywy. Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę: 1.wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki. Wniosek powinien określać: podmiot starający się o zezwolenie, miejsce i termin przeprowadzenie zbiórki, formę przeprowadzenia zbiórki, przeznaczenie środków uzyskanych w wyniku zbiórki, koszt przeprowadzenia zbiórki. 2.Po przeprowadzeniu zbiórki dostarcza się sprawozdanie z przebiegu zbiórki / w ciągu miesiąca od zakończenia zbiórki/ Wynik sprawy – sposób załatwienia: 1.Wydanie decyzji administracyjnej - przez burmistrza o ile zbiórka ma być przeprowadzona na terenie miasta i gminy Głogówek, - przez starostę o ile zbiórka ma być przeprowadzona na terenie starostwa - marszałek województwa o ile zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa Oplata skarbowa: od zezwolenia – 82 zł. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 15 marca 1933r o zbiórkach publicznych /Dz.U.Nr 22, poz.162 z późn.zmianami/ 2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r w sprawie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami /Dz.U.Nr 199, poz.1947/ 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U.Nr 225, poz.1635/

Autor: Kukuruźnik_13  godzina: 21:28
To może napiszcie jakie są potrzeby i kto ewentualnie prowadzi zbiórkę materiałów dla Powodzian!?

Autor: jedmar  godzina: 21:45
12-13 czerwca odbędą się zawody forumowe w Osiu, gdzie odbędzie się turniej dobroczynny o puchar Romana Bernackiego który przecież pochodzi z regionu Polski najbardziej dotkniętego żywiołem i myślę że w tej sytuacji można by uchwalić cel tego turnieju na rzecz pomocy powodzianom wśród naszych przyjaciół forumowych, natomiast przy pomocy Redakcji można powołać kapitułę która zastanowi sie nad sposobem podziału uzyskanych środków. I tak właśnie każdy z uczestników zawodów lub darczyńców wpłacajacych na konto zawodów z dopiskiem "dar serca" będzie mógł mieć rzeczywisty wkład w tą pomoc

Autor: Cyfra  godzina: 21:51
Jestem za.