Piątek
03.11.2017
nr 307 (4478 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Hubertus  (NOWY TEMAT)

Autor: jerzyd  godzina: 08:35
"Myślistwo jest niezmiernie rozkosznym zajęciem, choć milej być myśliwym niż łownym zwierzęciem. Ale są polowania, z których by wyjść żywym, bezpieczniej jest zwierzyną być niźli myśliwym." * Wszystkim Koleżankom i Kolegom po strzelbie - DARZ BÓR ! * -Autor nieznany

Autor: leszek kowalski  godzina: 10:06
Jestem myśliwym od lat, od ponad pół wieku. Wynisłem z tej cudownej Krainy wiedzę o świecie, prawdziwym życiu i ostatecznej śmierci. To nie teoretyczne studia; ta nauka oparta jest na historii naturalnej kreującej dzieje człowieka również w wymiarze jednostkowym. Nie może być granicy między Naturą a Człowiekiem, celowość zaprzecza przypadkowości, działanie dzianiu się. Od podniesienia pierwszego kamienia z powierzchni Ziemi, od skrzesania pierwszej iskry i wyrycia pierwszego znaku w skale rozpoczyna się triumfalny pochód człowieka w działaniu, w twórczości, w przemianie. Piszę tu o moich przodkach których już nie ma. fragm. " O sobie" Jan Jerzy Jóźwiak. Darz bór. Leszek Kowalski.