Czwartek
12.04.2018
nr 102 (4638 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Najpierw wysokie nagrody dla ministrów a następnie Caritas by ratowac twarz ?

Autor: WIARUS  godzina: 09:11
Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce
    Najlepiej zachowaną oraz najmniej zagrożoną grupą zabytków nieruchomych pozostają niewątpliwie obiekty sakralne. W przypadku obiektów o funkcji mieszkalnej i użyteczności publicznej obecny stan zachowania oraz perspektywy dalszego utrzymania zależą głównie od ich formy oraz standardu użytkowego odpowiadającego lub nie współczesnym potrzebom i aspiracjom właścicieli. W przypadku budynków użyteczności publicznej − w dobrym stanie są ratusze i wszelkiego rodzaju budynki administracyjne wykorzystywane przez władze państwowe i samorządowe oraz będące siedzibami instytucji, takich jak banki, poczty, szkoły, użytkowane szpitale i dworce. Z kolei w przypadku zabytkowych cmentarzy czynnikiem decydującym o stanie zachowania jest zainteresowanie i opieka lokalnej społeczności. Najsłabiej zachowanymi i najbardziej zagrożonymi grupami funkcjonalnymi zabytków są obiekty przemysłowe, gospodarcze, rezydencjonalne i związane z nimi zabytki folwarczne. Stan zachowania zbioru zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków należy uznać za generalnie zły, ze względu na wysoką liczbę zabytków zagrożonych utratą wartości zabytkowych oraz o częściowo utraconych wartościach zabytkowych. Żadna z kategorii własności w skali całego kraju nie wiąże się wyraźnie z lepszym stanem zabytków archeologicznych, chociaż istnieje korelacja wyższego udziału zabytków najlepiej zachowanych i w mniejszym stopniu zagrożonych z własnością państwową, a przeciwstawną tendencję można obserwować w przypadku własności prywatnej.