Środa
16.05.2018
nr 136 (4672 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Minister Środowiska w niedzielę odwiedzi Szczecinek

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 13:14
Co jest powodem, że Henryk Kowalczyk z uporem utrzymuje esbecko-mafijny system zarządzania gospodarką łowiecką?

Autor: MARS  godzina: 14:06
Ile trzeba wysłać obraźliwych listów i paczek pampersów żeby zasłużyć sobie na prywatną audiencję?

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 15:32
Trzeba być KIMŚ! Tobie całe wagony drzwi nie otworzą.

Autor: Zaranek  godzina: 15:42
Panie Pawluk Oj prawda prawda . Trzeba być kimś a nie myśleć że się jest kimś a dochrapanie się stopnia sierżanta uważać za zrobienie kariery.

Autor: MARS  godzina: 15:49
@Stanisław Pawluk To nie było pytanie do ciebie. To było pytanie dla Kowalczyka o które prosił Marek Bublej.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 16:09
Nikt ci nie kazał pozostawać na stopniu sierżanta ani uważać tego za koniec kariery. Było brać przykład ze mnie i iść dalej....

Autor: .Marek Bublej.  godzina: 20:15
Czy doczeka się konkretnych pytań, czy tylko niepotrzebne nikomu inwektywy. Nie tak dawno zadałem pytanie dla przedstawiciela Banku PKO BP odpowiedzi nie otrzymałem , jedynie tylko w rozmowie telefonicznej uzyskałem informacje że żadnej odpowiedzi na piśmie Bank nie udzieli. Po jakimś czasie udałem się do Dyrektora tej placówki i co się dowiedziałem , a no to że na głupie pytanie odpowiedź jest tak samo głupia. Więc na żadne pytania dotyczące drzwi , czy stopni wojskowych nie będę odpowiadał , ponieważ jest to, to co opisałem powyżej. Chcecie być traktowani poważnie , traktujcie innych na równi z należytą powagą. To na tyle. W dalszym ciągu oczekuję na konkretne pytania. Jedno z nich : czy dla PZŁ potrzebna jest tak duża ilość Zarządów Okręgowych Drugie: 18 tys. myśliwych nie stowarzyszonych generalnie jest wykluczonych z aktywnego polowania, dotychczasowy Statut PZŁ zabrania im organizacji własnych kół łowieckich z powodu braku dzierżaw. Trzecie: w okresie kolejnych dwóch lat maja być uregulowane i uzgodnione z aktualnymi danymi obwody łowieckie. W związku z tym koło zawiązane przez myśliwych niestowarzyszonych mogło by starać się o dzierżawę powstaną w związku z regulacjami na równi z już istniejącymi kołami łowieckimi . A może z pewnymi preferencjami . Czwarte: Statut PZŁ w dotychczasowej formie nie tylko burzy porządek prawny poprzez niezgodność z Konstytucję ale również z Ustawą łowiecka starą i po nowelizacji szczególnie w odniesieniu do art 33 pkt 6. Piąte: odpowiedzialność dyscyplinarna myśliwego jest oczywista, jednak brak jest odpowiedzialności za słowa i czyny zarządów kół i zarządów okręgowych. W związku z powyższym jedynym organem do dochodzenia swoich racji dla członka PZŁ pozostaje sąd powszechny. Szóste: koła łowieckie i Zarząd Główny PZŁ posiadają osobowość prawną. Zarządy Okręgowe osobowości prawnej nie posiadają jednak w szerokim zakresie decydują w różnych sprawach w PZŁ w tym o bycie lub niebycie "szarego członka" w szeregach PZŁ. Czy nowy Statut ureguluje w końcu te niesprawiedliwość? MOŻE KOLEJNE PYTANIA. Piszcie koledzy,

Autor: .Marek Bublej.  godzina: 21:42
Kolejne pytania: Siódme: wprowadzone rozwiązania dotyczące szacowania szkód łowieckich w rolnictwie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, doszło do tego że sołtysi odmawiają wykonywania obowiązku szacowania szkód a do kół łowieckich wysyłane są pisma dotyczące przejęcia obowiązku szacowania szkód łowieckich. Czy tak niefortunne rozwiązanie wprowadzające zamęt jeszcze długo będzie trwało. Ósme: czy w dyskusjach poza plenarnych rozważana jest kwestia powiązania polowania z własnością terenów rolniczych i związanych z tym opłatami za dzierżawę terenów łowieckich. Dziewiąte: koło łowieckie zobowiązane jest opłacać tenutę dzierżawną do Starostwa a dodatkowo do Zarządu Okręgowego, czy nie uważa pan , panie ministrze że tych opłata jest stosunkowo za dużo a co gorsze nie trafiają one bezpośrednio do zainteresowanych a mówię o rolnikach? Dziesiąte: wielokrotnie na spotkaniach związanych z łowiectwem, na forach a także z ust Ministra Jurgiela padło stwierdzenie poprawności systemu niemieckiego prowadzenia gospodarki łowieckiej, opinia ta przedstawiona została przez członka Rady Politycznej PiS pana Ministra Jurgiela, czy w związku z tym w Polsce przewiduje się wprowadzenie takiego systemu? Jedenaste: Czy dalsze zmiany prawa łowieckiego dopuszczą zmiany w zakresie delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego pozbawiając go monopolu i powołanie w to miejsce kilku organizacji łowieckich w Polsce?