Piątek
24.01.2020
nr 024 (5290 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Milczenie

Autor: Jurekel  godzina: 01:39
pięta - ja spokojnie będę nadal dyżurnym Żydem dla Ciebie i innych. Wytrwam. Te uwagi pod moim adresem ciągną się latami . Jak szukałeś poparcia dla swojego zdania w wątku o wilku wtedy Ci 1585 nie przeszkadzał. , wręcz przeciwnie. Teraz to on jest Żyd . Czy Ty pięta rozróżniasz antysemityzm od krytyki polityki Izraela, czy awersji do konkretnych osób narodowości Żydowskiej ? Dopóki będziesz wypisywał te antysemickie brednie , będę Ci to wytykał. Większość dyskusji z Tobą sprowadzasz do kwestii narodowości Twoich interlokutorów.

Autor: PiotrD  godzina: 08:22
Jurekel - z tym antysemityzmem to się mylisz...według IHRA krytyka Izraela wyczerpuje w pełni definicję antysemityzmu. https://www.holocaustremembrance.com/pl/node/196

Autor: Jurekel  godzina: 11:30
PiotrD - ja się zwykle mylę. Rację mają Ci co nawalają po Żydach, pedałach , lesbijkach, liberałach, lewakach, katolikach , muzułmanach i wszelkich odmieńcach .

Autor: WIARUS  godzina: 12:22
Jurekel rację mają tacy, którzy tak mówią? (wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25628532,wiceminister-komentowal-uchwale-sadu-najwyzszego-ja-mam-w.html) Dlaczego nie korzystają z okazji do milczenia i zachowania twarzy???

Autor: bfgj  godzina: 17:48
Dawno temu cwaniaki, karierowicze i pasożyty posiadający tylko przywileje bez obowiązków wykorzystali sytuację i posiadając odpowiednią większość w sejmie uchwalili konstytucję zapewniając sobie "eldorado" kosztem innych. Liczyli na to że podzielone społeczeństwo przez wiele lat nie będzie zdolne do wybrania takiej większości ,która byłaby w stanie zmienić przywileje które zapisali sobie w konstytucji. I nie pomylili się. Bo nikt w sposób zgodny z ową "konstytucją" nie jest w stanie ich ruszyć. A przecież te przywileje nie powinny być zapisane w konstytucji tylko w zwykłych ustawach , czy rozporządzeniach. Dlatego też nie ma co słuchać owych pseudoautorytetów od prawa. Nie należy zważać czy coś jest zgodne z czymś tam czy nie. Trzeba rozwalić ten układ nie zważając na UE , "konstytucję" wszelkiej maści timermansów ,gesdorfów czy innych rzeplińskich. Zrobić porządek i tyle. A wszystkim którzy bronią istniejącego stanu pokazać palec środkowy.

Autor: Pablo Jarzabek  godzina: 18:44
Wiec na kogo glosowac np w nastepnych wyborach na Prezydenta?

Autor: Straznik lodowki na wygnaniu  godzina: 20:59
Pablo ja będę głosował na Chałownie - tak dla jaj, bo jest zabawny na swój własny śmiertelnie poważny sposób :)) A na serio - mam nadzieję że w końcu ludzie się zbiorą, zapakują całe to towarzystwo na taczki i wyślą na długie wakacje byle nie na koszt podatnika - najlepiej gdyby w końcu adoratorzy prezes i układu zaczęli generować jakiś pożytek dla społeczeństwa - na przykład nadzwyczajny jako kasta:))

Autor: Jurekel  godzina: 23:26
bfgj - wola ludu jest nad prawem . Dodaj do tego środkowego palca ministerialne skierowania na redukcję w jakimś przyjemnym miejscu odosobnienia. Po co się wysilać - Sąd i Prokuratura. Art. 56.  1. Wymiar sprawiedliwości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sprawują Sąd Najwyższy, sądy wojewódzkie, sądy rejonowe i sądy szczególne.  2. W sprawach o wykroczenia orzekają kolegia do spraw wykroczeń.  3. Ustrój, właściwość i postępowanie sądów oraz kolegiów do spraw wykroczeń określają ustawy. Art. 57.  Sądy wydają wyroki w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Art. 58.  Sądy stoją na straży ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ochraniają zdobycze polskiego ludu pracującego, strzegą praworządności ludowej, własności społecznej i praw obywateli, karzą przestępców. Art. 59.  1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw w sądach odbywa się z udziałem ławników ludowych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.  2. Przy rozstrzyganiu spraw w sądach ławnicy ludowi mają równe prawa z sędziami.  3. Ławnicy ludowi są wybierani przez rady narodowe.  4. Tryb wyboru ławników sądów wojewódzkich, rejonowych i szczególnych oraz ich kadencję określa ustawa. Art. 60.  1. Sędziowie są powoływani i odwoływani przez Radę Państwa.  2. Tryb powoływania i odwoływania sędziów określa ustawa. Art. 61.  1. Sąd Najwyższy jest naczelnym organem sądowym i sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania.  2. Tryb wykonywania nadzoru przez Sąd Najwyższy określa ustawa.  3. Sąd Najwyższy powołuje Rada Państwa na okres lat pięciu.  4. Rada Państwa spośród sędziów Sądu Najwyższego powołuje Pierwszego Prezesa i prezesów Sądu Najwyższego oraz odwołuje ich z tych stanowisk. Art. 62.  Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Art. 63.  1. Rozpoznawanie spraw przed wszystkimi sądami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odbywa się jawnie. Ustawa może określić wyjątki od tej zasady.  2. Oskarżonemu poręcza się prawo do obrony. Oskarżony może mieć obrońcę z wyboru lub z urzędu. Art. 64.  1. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej strzeże praworządności ludowej, czuwa nad ochroną własności społecznej, zabezpiecza poszanowanie praw obywateli.  2. Prokurator Generalny czuwa w szczególności nad ściganiem przestępstw godzących w ustrój, bezpieczeństwo i niezawisłość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.  3. Zakres i tryb działania Prokuratora Generalnego określa ustawa. Art. 65.  1. Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje i odwołuje Rada Państwa.  2. Tryb powoływania i odwoływania prokuratorów podległych Prokuratorowi Generalnemu jak również zasady organizacji i postępowania organów prokuratury określa ustawa.  3. Prokurator Generalny zdaje sprawę Radzie Państwa z działalności prokuratury. Art. 66.  Organy prokuratury podlegają Prokuratorowi Generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w sprawowaniu swych funkcji są niezależne od organów terenowych. Te autorytety prawnicze , które deprecjonujesz doprowadziły do zmiany tych przepisów .... Widać wielu marzy się kolejna " Rada Państwa " i dyktatura ludu , jedna Partia i brak opozycji. Wracamy tam gdzie nasze miejsce na Wschód . Warszawa, Łódź, ponownie w Rosji , teraz doleżą sobie Wrocław , Szczecin , Legnica. Wyjechali w 1994 na chwilę jak widać. Moźe wolisz tak : Artykuł 128 1. Sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej powołuje Rada Federacji na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej. 2. Sędziów innych sądów federalnych powołuje Prezydent Federacji Rosyjskiej w trybie określonym przez ustawę federalną. 3. Kompetencje oraz tryb tworzenia i działalności Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej oraz innych sądów federalnych określa federalna ustawa konstytucyjna. Artykuł 129 1. Prokuratura Federacji Rosyjskiej stanowi jednolity scentralizowany system, w ramach którego prokuratorzy niższych szczebli podporządkowani są prokuratorom wyższych szczebli oraz Prokuratorowi Generalnemu Federacji Rosyjskiej. 2. Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej powołuje i odwołuje Rada Federacji na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej. 3. Prokuratorów podmiotów Federacji Rosyjskiej powołuje Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej w uzgodnieniu z jej podmiotami. 4. Pozostałych prokuratorów powołuje Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej. 5. Kompetencje, organizację i tryb działalności prokuratury Federacji Rosyjskiej określa ustawa federalna. Zanim coś napiszesz ...... poczytaj co piszą Ci , którym odmawiasz wiedzy.

Autor: Jurekel  godzina: 23:45
bfgj - Polska jest bez szans , jesteśmy skazani na ciemny lud i niewykształconych radykalnych populistów . Była szansa tak wielka jak nigdy dotąd , aby stać się krajem europejskim. Europejskim w rozumieniu prawa , wolności, równości , zasobności i bezpieczeństwa. Nasze miejsce jest w obok Łukaszenki, Putina , Orbana jako państewka rządowego przez szeregowego posła i ministra sprawiedliwości zgodnie z wolą głosu ludu kupionego jego pieniędzmi. Prawo , kto by się nim przejmował ..... wystarczy wstąpić do partii. Partia tak pięknie tłumaczy ... Mam tylko nadzieję, że Kraków będzie w Austrii ....