Środa
08.04.2020
nr 099 (5365 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: rozdrabniamy zakaz polowań

Autor: Ryszard  godzina: 10:52
Nie ma żadnych zakazów polowania i wykonywania odstrzałów sanitarnych Wynika to z DU 2020 poz 577, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”; Zmieniony tym rozporządzeniem paragraf 5 rozporządzania nr 566, zaczynał się tak: § 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, Z WYJĄTKIEM PRZEMIESZCZANIA SIĘ DANEJ OSOBY W CELU:

Autor: J.Chudy  godzina: 15:46
A jak jest z dojazdem do łowiska? Czego może wymagać organ kontrolny na trasie ? Zamierzam jechać (ok. 200 km) ze stażystą. Cel - polowanie i przegląd urządzeń łowieckich.

Autor: 28rafal  godzina: 16:01
J.Chudy,,,,,natnij szczebli do drabin i desek na podłogi....Po co jechać 200km po "próżnicy"?

Autor: J.Chudy  godzina: 16:05
tek i siekiera, ale czy to policji i niby żołnierzykom wystarczy?

Autor: 28rafal  godzina: 16:42
I tak Was zamkną,,,jedziecie "bez potrzeby życiowej",,plus,, po 30tyś.od głowy......

Autor: witek  godzina: 16:52
J.Chudy mnie się wydaje, ze Ty im oświadczasz, zę jedziesz polować i jesli Ci nie wierzą to musza wykazać, ze kłamiesz całe to karanie ludzi za łamanie ZOMZ - (zakazu opuszczania miejsca zamieszkania) jest mocno dente !! gdyby sprawy badali normalni sędziowie, to naprawdę niewiele osób by zostało ukaranych ale ...jest jak jest "Ordnung muss sein !!!"

Autor: WIARUS  godzina: 17:16
Obławy są organizowane. Jak polowania zbiorowe ;-))) (dziennik.lowiecki.plhttps://expressilustrowany.pl/oblawa-na-kierowcow-na-pilsudskiego-co-sie-dzieje-zdjecia/ar/c1-14907182)