Sobota
14.11.2020
nr 319 (5585 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Kolonializm  (NOWY TEMAT)

Autor: MAK  godzina: 08:09
Jeszcze ma ktokolwiek złudzenia ? (dziennik.lowiecki.plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonializm) Łudzicie się że nie jesteście skolonizowani ? Bo co ? Szklanych paciorków w tesko nie rozdają ? A może definicja kolonializmu i historia w żaden sposób nie pasuje do tego co w tym kraju łajdactwo w ocieplaczach na makówkach dokonało ?

Autor: kudłatyx  godzina: 09:22
.2x

Autor: kudłatyx  godzina: 09:23
Nie przesadzaj. Polską zawsze rządzili Wolscy królowie (dziennik.lowiecki.plhttps://www.facebook.com/photo?fbid=3589973117730291&set=a.166116963449274)

Autor: narzynacz  godzina: 10:05
Jes jes jes ....mamy to 1.5 miliarda euro dla zielonych i lgp&agd Lewactwo przechodzi do kotrofensywy . Anal w kazdej szkole oraz nauka o globalnym ociepleniu to bedzie podstawa programowa .....fajnie ze mamy mądrego ministra edukacji ....

Autor: MAK  godzina: 11:40
Dlaczego nie poruszacie spraw dla których kolonizowało się i kolonizuje . Kolonializm – polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych oraz wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności. Świat w 1898 Kolonializm jako polityka podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz podporządkowywania sobie zamieszkującej tam ludności przez państwa europejskie sięga korzeniami do przełomu XV i XVI wieku. Ma nierozerwalny związek z odkryciami geograficznymi i dokonanym później podziałem globu ziemskiego między mocarstwa kolonialne[1]. Celem kolonizacji było zdobycie i wprowadzenie różnych form eksploatacji terytoriów zamorskich, wzbogacenie się metropolii, poszerzenie strefy wpływów w świecie i wzmocnienie siły państwa kolonizującego. Tworzenie imperiów kolonialnych służyło zarówno celom ekonomicznym, jak i politycznym oraz strategicznym[1]. W rezultacie kolonizacji na początku XX w. rozległe terytoria Afryki, Azji, Ameryki prawie w całości zostały podzielone i podporządkowane kilku państwom europejskim. Utworzono ogromne imperia kolonialne zajmujące ponad 73 mln km², tj. około 55% powierzchni globu. Mieszkało w nich około 35% ogółu ówczesnej ludności Ziemi. Status tych terytoriów był formalnie zróżnicowany, stosowano w odniesieniu do nich nazwy: kolonia, protektorat, kondominium, a następnie kamuflując ich faktyczny status, określano je jako prowincje zamorskie, terytoria zamorskie, wreszcie terytoria powiernicze lub obszary nie rządzące się samodzielnie. Metropolie zarządzały nimi bezpośrednio za pomocą administracji kolonialnej albo pośrednio z wykorzystaniem lokalnych struktur państwowych lub plemiennych[1]. Po zakończeniu II wojny światowej nadal istniały ogromne imperia kolonialne: brytyjskie (33 mln km²), francuskie (10 mln km²) oraz belgijskie, holenderskie i portugalskie (po około 2 mln km²). Kolonie stanowiły zaplecze surowcowe i rynki zbytu dla państw europejskich. Kolonializm sprzyjał utrzymaniu zacofania gospodarki krajów uzależnionych[1]. (dziennik.lowiecki.plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonializm)

Autor: xatsap  godzina: 13:09
W linku powyżej zabrakło najważniejszych po wojnie kolonializmów - sowieckiego, jułesejskiego i jewrobrukselkiego. Sowiecki, narzucony Polsce przemocą zdechł sam, razem z truchłem ZSRS. A w kolonializm jewrobrukselski oraz jułesekski dominująca - zdegenerowana i dzika niczym XIXwieczne Murzyny - część populacji pisiolewackiej dobrowolnie chce dać się kolonizować Jułesejcom, a druga część, jeszcze dziksza i bardziej bardziej zdegenerowana sodomickolewacka - Jewrobrukselcom. Zresztą to typowe dla dzikusów. Kolonialny aparat represji w Kongo był w większości utrzymywany orzez samych Murzynów, w Indiach przez Hindusów, w PRLu przez polskojęzycznych. Jakby co, to wuj wywodzi się z Sarmatów. Do obecnych dominujących polskojęzycznych wstyd się przyznać. Wuj Onufry