Niedziela
22.11.2020
nr 327 (5593 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: dojna zmiana w końcu pierwsza w Europie!

Autor: kudłatyx  godzina: 08:47
drago, kiedy zabić człowieka ?To co do tego mają - kościoły , kudłatyx ? Tam się dokonuje tej WOLNOŚCI JEDNOSTKI ? Kiedy zabić człowieka? Nigdy! Co mają kościoły do wolności? zapytaj ministrantów o ich wolność w łóżku proboszcza,,,, drago, tylko kompletni idioci mogą kochać władzę, która wszystkich uważa za idiotów. W twoim przypadku akurat się nie myli.

Autor: drago  godzina: 10:57
kudłatyx... -" Protesty dotyczyły czegoś, co się z żadnej otępiałej PiSowskiej pale nie mieści: WOLNOŚCI JEDNOSTKI I JEJ PRAWA DO WYBORU" " -do skutku... proszę o rozwinięcie twojego wpisu... -czy ktoś ogranicza wolność jednostki ( w jakim zakresie) i jej wybory ? no, kudłatyx ?

Autor: August  godzina: 11:10
Drago . Podejrzewam że już się kompletnie zapętliłeś a wystarczy doczytać i samemu zweryfikować / na chłodno / jak jest. (dziennik.lowiecki.plhttps://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-31-wolnosc-i-dopuszczalne-ograniczenia) Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. CO TO ZNACZY? W artykule 31 znajdziemy zarówno ogólną zasadę wolności (ust. 1 i 2) jak i przesłanki ustanawiania ograniczeń praw i wolności (ust. 3). Wolność postrzegana jest jako swoboda decydowania o własnym postępowaniu i taka jest treść wolności rozpatrywanej w kategoriach prawa podmiotowego[1]. Wolność oznacza zatem zakaz ingerowania czynników zewnętrznych (np. władz) w sferę decyzji jednostki. Ma charakter uniwersalny – obejmuje zarówno sfery życia prywatnego jak i publicznego. Dlatego ingerencja władzy publicznej w wolność jednostki może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach i być uzasadnione przyczynami wymienionymi w Konstytucji. Ograniczenie naszej wolności zawsze wymaga jednak uchwalenia ustawy. Zasada wolności to kolejna z zasad, którym można przyznać kilka funkcji: funkcja zasady ustrojowej, funkcja zasady systemu praw i wolności jednostki oraz funkcja samoistnego prawa podmiotowego. Wspólnie z godnością i równością, wolność tworzy oś dla całego porządku konstytucyjnego i determinuje sposób rozumienia i stosowania przepisów konstytucji. Art. 31 stanowi punkt wyjścia do rozważań o konkretnych wolnościach zawartych w rozdziale II Konstytucji. Dalsze przepisy szczegółowe powtarzają ogólną zasadę wolności i konkretyzują ją. Prawa i wolności zawarte w Konstytucji nie mają charakteru absolutnego – to znaczy, że mogą podlegać ograniczeniom, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki, co precyzuje ust. 3 art. 31Konstytucji. Jest to przepis wyjątkowy, bo służy zawężeniu wolności i praw. Dlatego podczas jego interpretacji należy stosować zasady wykładni wyjątków – czyli przede wszystkim zakaz interpretacji rozszerzającej jego postanowienia[2]. Z konstytucyjnej zasady proporcjonalności wynika tymczasem przekonanie, że stopień intensywności ingerencji w sytuację prawną jednostki musi znajdować uzasadnienie w randze promowanego interesu publicznego. Innymi słowy, ograniczenie praw jednostki musi być ekwiwalentne wobec celu, któremu służy dana regulacja. Przy spełnieniu pewnych warunków dopuszczalne jest więc ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności jednostki dla ochrony innych dóbr. Zgodność ograniczenia z Konstytucją zależy zawsze jednak od odpowiedzi na trzy pytania: czy wprowadzone ograniczenia służą realizacji określonego celu (przydatność), czy jest niezbędne dla jego osiągnięcia (konieczność), czy nie stanowi zbyt wysokiego kosztu realizacji założonego celu, a zatem czy – poświęcone dobro pozostaje we właściwej proporcji do osiągniętego efektu (proporcjonalność)[3] [1] Tak m.in. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, tom III – Warszawa 2003 r. [2] Tak M. Wyrzykowski „Granice praw i wolności – granice władzy” [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Warszawa 1998, s. 45-59) [3] Tak L. Garlicki, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2000 r., Przegląd Sejmowy 2001 r., nr 9, s. 97

Autor: drago  godzina: 11:25
August... -nooo, pytałem kudłategox, nie ciebie.... Nie próbuj indoktrynacyjnych gierek na mnie, za stary dziaders ze mnie. Pan Bodnar- fuj....

Autor: August  godzina: 11:32
Drago... Po co kręcisz jak ‘’wyżeł ogonem ‘’ to nie Bodnar a litera Ciebie i mnie obowiązującego prawa . Zmienisz z Jaro dzięki większości konstytucyjnej te zapisy wrócisz do merytorycznej dyskusji – na razie uprawiając portalowy bełkot jedynie potwierdzasz żeś tylko sędziwy .

Autor: 28rafal  godzina: 11:44
Pan Bodnar- fuj.... to na tyle w kwestii wielkiego Dragonowa.. "Adam Piotr Bodnar – polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 rzecznik praw obywatelskich. Wikipedia"

Autor: kudłatyx  godzina: 13:16
Pan Bodnar- fuj,,,,,,,, za to chwała dziadersowi z MOPSowską miską ryżu bez okrasy.

Autor: drago  godzina: 13:21
kudłatyx... ;-)))))))))))))))) -kontynuuj,może w końcu zatrybi ? "Protesty dotyczyły czegoś, co się z żadnej otępiałej PiSowskiej pale nie mieści: WOLNOŚCI JEDNOSTKI I JEJ PRAWA DO WYBORU"

Autor: 28rafal  godzina: 13:28
Ciekawe dlaczego fuj? Jakaś merytoryczność do tego FUJA?,,,Czy to tylko taki pisowski fuj?.Fuj typowego katolskiego "fuja"?

Autor: drago  godzina: 13:35
August... Nie bądź taki podejrzliwy..odnoszę wrażenie, że ten sposób pisania przewijał się pod innym nickiem - GB chyba..posoki też miałem... Napisz - jak już, to po całości - skoroś taki- KONSTYTUCJA !, KONSTYTUCJA ! -"o wolności jednostki i jej prawie do wyboru " i łamaniu Konstytucji w odniesieniu do ostatnich szaleństw dzieci, młodzieży, pań różnistych...:-)))(panów też) Nie wstydzę się swojego bycia dziadersem - podoba mi się to określenie.. To co uprawiasz tutaj nazwałem - indoktrynacją- bo tej maniery pozbyć się nie potrafisz... A skoro mój "bełkot" ci nie w smak - po co klawiaturę nadwyrężać ? ;-)

Autor: kudłatyx  godzina: 15:04
drago, z wielkim żalem obwieszczam, poddaje się. Nie dam rady wytłumaczyć wsiowemu burkowi co to jest wolność, jak on całe życie spędził na 2 metrowym krowim łańcuchu założonym mu przez prezesa i kk. Może ktoś zna sposób na wytłumaczenie niewidomemu od urodzenia jak wygląda kolor zielony? bo ja nie znam i dlatego się poddaję!

Autor: drago  godzina: 16:12
kudłatyx.. Oooo-zostań, proszę...! -takich specjałów mi dostarczałeś,twoje wnikliwe spojrzenie na świat,błyskotliwe filipiki,i noo,i inne takie fiki miki dodawały tematom, w których poruszałeś się jak primabalerina Baletu Bolszoj, odpowiedniego ciężaru - powiedzmy- gatunkowego... Nie wspomnę tu o moim zdrowiu, choć, przyznam- ścieżki, którymi wędrowały twoje hmm (no dobrze, niech będzie na do widzenia -myśli) wzbudzały moje niedowierzanie i z zapartym tchem śledziłem ich tor. Od początku wydawało mi się , że stoisz nad przepaścią spraw niezrozumiałych ale teraz w końcu - kudłatyx - ZROBIŁEŚ KROK NAPRZÓD! Ale, jak mus- to mus, "rozstańmy się jak "Dwa na słońcach swych przeciwnych – Bogi" ;-)))

Autor: wuj Onufry  godzina: 22:12
Wolność jednostki wg lewusów: Wuj chciałby czysto teoretycznie np. wywałaszyć kudłatego iksa. A tu zamordystyczne państwo wujowi wałaszyć xkudłatego nie pozwala. takiej "wolnosc" lewusy domagają się na zadymach...