Środa
20.10.2021
nr 293 (5925 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Hiszpania 1936–1939.

Autor: kudłatyx  godzina: 13:48
Pomorski Łowco, nie sądzę byś zrozumiał, ale poczytać możesz i tyle w temacie, bo to rozumie 450 milionów obywateli UE, a kwestionuje kilka tysięcy najmądrzejszych w naszej galaktyce PiSiorów.

Autor: Pomorski Łowca  godzina: 15:45
Cytuję co mi Kolega podesłał: "Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. ". Tymczasem zdaniem Komisji UE to prawo unijne stoi ponad konstytucjami. Kolega naprawdę uważa, że lepiej dla nas jest jak ustalają prawo w Polsce jacyś nie wybrani przez nikogo komisarze UE ? Rozumiem, że Kolega nie cierpi PiSu. Ale PiS decyzją wyborców można zmienić. Na wybór komisji UE nie mamy żadnego wpływu ! A wiara w to, że unijni urzędnicy są mądrzy i chcą dobrze dla Polski jest ... wielce naiwna ! Unia to tylko i wyłącznie gra interesów ! Taka walka tylko bez armat !

Autor: lelek_nowy  godzina: 16:51
Pomorski, to nie urzędnicy UE wymyślają prawo, bo ono zapisane jest w traktacie, który każdy kraj podpisał. Jeżeli kraj podpisał się, że TSUE decyduje, to niech teraz nie wymyśla, że mu się wyroki TSUE narzuca. A co do Konstytucji, to pisze w niej wyraźnie: Art. 91 ............ 2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Jeżeli więc wyrok TSUE mówi, że powołanie KRS (ustawa) jest niezgodny z traktatem, bo nie gwarantuje niezawisłości sędziowskiej, to wyrok ten jest zgodny z w/w Art. 91 Konstytucji. A jak TK Przyłębskiej mówi, że taki wyrok jest niezgodny z Konstytucją, to mówi do ludzi, którzy w życiu Konstytucji nie widzieli, a może i nie wiedzą, co to jest.

Autor: kudłatyx  godzina: 20:19
Kolego Pomorski, może Ty zwyczajnie czytać nie umiesz??? Zasada pierwszeństwa prawa unijnego – zasada, która nie występuje expressis verbis w traktatach lecz jest jedną z podstawowych zasad występujących w prawie unijnym. Wynika głównie z orzecznictwa TSUE. Mówi ona, że: -prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym państwa członkowskiego, -państwa mają obowiązek zapewnić skuteczność prawa unijnego, -krajom członkowskim nie wolno jest wprowadzać przepisów prawa krajowego, które byłyby sprzeczne z prawem unijnym, -w razie sprzeczności przepisów prawa unijnego i krajowego, zastosowanie mają przepisy prawa unijnego, -późniejsze prawo krajowe nie deroguje wcześniejszego prawa unijnego.