Czwartek
22.09.2022
nr 265 (6262 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: W Polsce elektrownie atomowe=IZERA

Autor: Pomorski Łowca  godzina: 00:07
Kolego lablul, Wyjaśnij proszę na czym polega działanie reaktora fuzyjnego !

Autor: labul  godzina: 07:43
Fuzja to proces, w którym jądra atomowe zderzają się ze sobą ulegając syntezie i uwalniając przy tym energię. Naukowcy i inżynierowie pracują nad technologią, która pozwoli na wykorzystanie tej reakcji jądrowej w przyszłych elektrowniach. Aby uzyskać energię z syntezy jądrowej należy podgrzać gaz złożony z dwóch izotopów wodoru, deuteru i trytu, do wysokiej temperatury rzędu 100 mln stopni Celsjusza. Jednym ze sposobów na osiągnięcie takich warunków jest metoda magnetycznego uwięzienia plazmy, gdzie rozgrzany gaz (plazma) kontrolowany jest za pomocą silnych magnesów. Najbardziej obiecującym urządzeniem do przeprowadzania tego procesu jest tokamak – komora magnetyczna w kształcie pierścienia. Elektrownie wykorzystujące zjawisko syntezy jądrowej miałyby pod tym względem wiele zalet: Brak emisji CO2. Jedynymi produktami ubocznymi reakcji syntezy jądrowej są niewielkie ilości helu, który jest gazem obojętnym niewpływającym w żaden sposób na zanieczyszczenie powietrza. Duże zasoby paliwa. Deuter można ekstrahować z wody, a tryt jest wytwarzany z litu, który znajduje się w skorupie ziemskiej. Ilość paliwa wystarczy zatem na wiele milionów lat. Efektywność energetyczna. Jeden kilogram paliwa termojądrowego może zapewnić taką samą ilość energii jak 10 milionów kilogramów paliwa kopalnego. Brak długożyciowych odpadów promieniotwórczych. Jedynie komponenty samej elektrowni stają się promieniotwórcze i można je będzie bezpiecznie poddać recyklingowi lub zutylizować w ciągu 100 lat. Bezpieczeństwo. Niewielkie ilości paliwa zużywanego podczas syntezy jądrowej (o masie znaczka pocztowego) oznacza, że żaden wypadek o charakterze jądrowym na wielką skalę nie jest możliwy. Niezawodna moc. Elektrownie wykorzystujące zjawisko fuzji jądrowej (termojądrowe) powinny zapewniać niezawodne dostawy dużych ilości energii elektrycznej, przy szacowanych kosztach podobnych do pozostałych źródeł energii.