Wtorek
24.01.2023
nr 024 (6386 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Czy jest już wojna między NATO a Rosja?  (NOWY TEMAT)

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:11
Wojna – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi. Wojna jest zjawiskiem społeczno-politycznym i jako takie jest obecna w historii człowieka od początków jego społecznej organizacji. Wojna – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi, religijnymi i społecznymi. Brak jest jednak jednoznacznej, powszechnie uznanej definicji wojny, której próby zdefiniowania podejmowane były już od starożytności. Cyceron zdefiniował wojnę jako rozstrzyganie sporu przy użyciu siły, według Hugo Grotiusa wojna to stan, w jakim znajdują się osoby toczące spór przy użyciu siły, której następstwem są niezliczone nieszczęścia, które spadają również na niewinnych ludzi. Carl von Clausewitz wojnę zdefiniował jako czyn polityczny, dalszy ciąg stosunków politycznych wyrażających się w akcie przemocy, mającym na celu zmuszenie przeciwnika, czyli doprowadzenie jego sił zbrojnych do stanu w którym nie będą zdolne do dalszej walki. Nowsze definicje nie uznają wojny za zjawisko czysto militarne, lecz totalne, łączące w sobie politykę wewnętrzną i zagraniczną, gospodarkę i działania wojenne. Na pojęcie wojny składają się zgodnie z nimi zjawiska społeczne, historyczne i klasowe, polegające na regulowaniu sporów i realizowaniu celów politycznych przez zastosowanie przemocy. Wojna to działania wojenne w rozumieniu operacji wojskowych, ale także stan prawny, w którym uznaje się istnienie wojny. W tym kontekście należy wojnę rozumieć jako konflikt z użyciem broni między państwami, blokami państw, narodami czy klasami społecznymi.

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:15
Wypowiedzenie wojny (deklaracja wojny, ang. declaration of war, niem. Kriegserklärung, ros. объявление войны) – formalny akt, przez który jedno państwo wypowiada wojnę drugiemu. Może być to performatywny akt słowny lub podpisanie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela rządu. Deklaracja wojny jest równoznaczna z powstaniem stanu wojny między dwoma lub większą liczbą państw. III Konwencja haska z 1907 głosi, że strony jej uznają, iż kroki wojenne między nimi nie powinny się rozpoczynać bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia, które będzie mieć formę bądź umotywowanego wypowiedzenia wojny, bądź formę ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny. Stan wojny powinien być mocarstwom neutralnym bez zwłoki zakomunikowany i wywrze swe skutki w stosunku do nich dopiero po otrzymaniu notyfikacji, która może być uskuteczniona nawet za pomocą telegrafu. Wszakże nie mogą neutralne państwa powoływać się na nieotrzymanie tego zawiadomienia, jeżeli było ustalone w sposób niewątpliwy, że o stanie wojny istotnie wiedziały. Londyńska Konwencja o określeniu napaści (1933) zalicza wypowiedzenie wojny do agresji, o ile było uczynione przez państwo niezaatakowane.

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:20
Kiedy pierwsze zmobilizowane jednostki w Polsce mogę być potrzebne w Ukrainie, i czym się różni wysyłanie zasobów i broni od wysyłania zasobów ludzkich? Czy NATO może wysyłać na Ukrainę zasoby ludzkie, jak zasoby materiałowe i broń, nie będąc w wojnie z Rosją. Jeżeli w Ukrainie kończą się zasoby broni i materiałów , to też kończą się zasoby ludzkie, i je również chyba należy odnawiać.

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:24
Oczywiście jestem pełen uznania dla polskiego reprezentowania spraw ukraińskich, od pomocy humanitarnej, dostaw, przez broń, i czołgi. Bardzo też jestem ciekawy, czy również w kwestii zasobów ludzkich Polska będzie tu leaderem w lobbowaniu. Może będą to ochotnicze jednostki ( lub tzw.nabor zagraniczny). Może misja stabilizacyjna ( wspominał o tym chyba jakiś czas temu poseł Kaczyński). Sejm też uchylił karalność polskiej służby w konflikcie ukraińskim ( tylko tam).

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:33
Czy w związku z tymi dostawami ( różnych zasobów ) Rosja według prawa międzynarodowego może uznać to, za istniejący otwarty konflikt NATO vs Rosja?

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:36
Kiedy samoloty? Przed czy po zasobach ludzkich?

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:46
Czy Rosja ma prawo do militarnego przerwania dostaw przeciwko swoim żołnierzom, czy może dokonać ataku na bazy zaopatrzeniowe wojsk ukraińskich , nie tylko na Ukrainie?

Autor: 28rafal  godzina: 20:01
Tak nakazują zasady prowadzenia działań wojennych.😒

Autor: Jan Tukan  godzina: 20:05
Rafał jest bardzo inteligentnym człowiekiem, poczytaj o Laosie i Kambodży jak znalazły się w konflikcie wietnamskim.☝️😐 Jak postępowali politycy tych krajów.

Autor: Jan Tukan  godzina: 20:11
Obawiam się, że pewnego dnia, gdy Wy będziecie smacznie spać, założę temat jako pierwszy na forum, jak było w przypadku wojny na Ukrainie, z tą różnicą, że dot. Polski i jej zaatakowania przez Rosję, o 4 rano czasu warszawskiego.😐