Sobota
04.02.2023
nr 035 (6397 )
ISSN 1734-6827

Hyde Park CornerTemat: Czy można odwołać rezydenta?  (NOWY TEMAT)

Autor: LaMotta24  godzina: 14:10
Witam. Proszę kolegów o pomoc, czy członkom koła przysługuje odwołanie uchwały zarządu koła w sprawie przyjęcia rezydenta? Czy można złożyć takie odwołanie jak w przypadku przyjęcia do koła na członka? (1/3 podpisów i przenosimy sprawę na walne...) A jeśli nie można to czy jest jakiś inny sposób?

Autor: labor  godzina: 16:10
Nie. 1/3 członków WZK nie ma uprawnienia złożenia odwołania od uchwały ZK w sprawie nadania statusu rezydenta. Natomiast rezydent ma prawo odwołania się od decyzji ZK o odwołaniu rezydentury do WZK, korzystając z uprawnienia jak członek koła. § 27. 1. Członkowi Zrzeszenia, w szczególności przy rozpatrywaniu deklaracji do koła, Zarząd może nadać status rezydenta. 2. Rezydentowi przysługują prawa członka koła z wyjątkiem praw przewidzianych w § 28 pkt 1 oraz prawa głosowania podczas walnego zgromadzenia. 3. Rezydent nie może reprezentować koła na zewnątrz, w tym brać udziału w zawodach organizowanych przez organy Zrzeszenia. 4. Na rezydencie spoczywają obowiązki członka koła. Przepisu § 26 ust. 1 nie stosuje się. 5. O nadaniu statusu rezydenta zarząd koła w terminie 14 dni zawiadamia właściwy dla rezydenta zarząd okręgowy, który wprowadza dane o rezydencie do stosownego rejestru. 6. W trakcie przynależności do Zrzeszenia rezydentem można być nie dłużej niż 3 lata. 7. Po zakończeniu okresu rezydentury ewentualne przyjęcie do koła następuje w trybie § 25 i § 26.