Czwartek
20.12.2018
nr 354 (4890 )
ISSN 1734-6827

Myśliwskie akcesoriaTemat: Jaki Express horyzontalny czy pionowy uklad luf

Autor: Włodas  godzina: 06:07
Marek, to Ty drogi kolego nie rozumiesz !! Ja mówię o zielonym, Ty o niebieskim ...???? Jak dla ciebie dryling, firling, czy ekspres to kompromisy na widok których wymiotujesz, to nie mamy o czym gadać !! 1 MOA ......, albo sraczka .......przestań !! Amen !

Autor: Marek Biały  godzina: 06:46
Włodas, zalecam środek na redukcję opróżniania. Cały czas mówimy o ekspresie, czyli sztucerze podwójnym, choć rożni rożnie toto nazywają. Nie mieszajmy ogórków z pomidorami. Kompromisem jest redukcja oczekiwań wobec broni wszak kulowej ze względu na pomieszanie z rozwiązaniem innym. Nie ma znaczenia ile luf gwintowanych ma strzelać, ma znaczenie skupienie. Mogę przesłać rysunki :) ;) :) :)

Autor: ogór  godzina: 08:03
Odczep sie od ogórków

Autor: ukrainiec  godzina: 12:20
Ekspres nie da 1 moa na 100 m. Żeby tak było, to każda z osobna lufa miała by strzelać grubo poniżej 1 moa. To nierealne i w ekspresach nie wymagane.

Autor: Martes  godzina: 13:45
A może coś takiego ? (www.heym.pl/kniej.html) Lub coś takiego ? (www.heym.pl/ekspres.html)

Autor: Marek Biały  godzina: 19:35
Nie każdy da 1MOA, ale jak daje 3 MOA to złom.

Autor: Ryszard  godzina: 23:18
"..skupienie jest dobre dla sztucera? Ja uważam, że 1 MOA, czyli 30mm/100m..." Mój duży znak zapytania, czy to znaczy, że skupienie, dajmy nato 4 cm jest złe ? Pragnę zauważyć, że Marek pisze o 'karabinie' do polowania (.. dla sztucera..), a nie karabinie sportowym ( np varmincie itp.) Trochę źródłowej literatury: Polska norma Broń Myśliwska 2.2.2.10.Celność broni kulowej ... Rozszerza się o 50% wymagania celności dla broni kulowej typu dwulufka (ekspres) 2.2.2.11 skupienie pocisków broni kulowej skupienie pocisków wystrzelonych z borni kulowej do tarczy ustawionej w odległości 100 m, określane na podstawie średnicy koła obejmującego od trzech do czterech przestrzelin, nie powinno przekraczać 120 mm. Wynik skupienia jest oceniany następująco: < 120 mm skupienie dostateczne < 80 mm skupienie dobre < 50 mm skupienie bardzo dobre W.Lampel RWS Schiesstechnisches Handbuch für Jäger und Schützen, 1940 Ocena dokładności trafiania Jakość luf kulowych ocenia się według średnicy pola trafień, uzyskanych po oddaniu kilku strzałów ze stołu do przystrzeliwania, z pozycji siedzącej, podpartej broni i tym samym punkcie celowania. Niemiecki instytut badawczy broni strzeleckiej (DEVA) w Berlinie Wansee posiada następującą normę dla oceny dokładności trafiania: Sztucery z pociskami płaszczowymi (pełny i pół)/; do 5cm doskonałe do 7 cm bardzo dobre do 10 cm dobre ponad 10 cm poślednie/niedostateczne Stacja badawcza Neumannswalde wydaje dla broni myśliwskiej następującą ocenę rozrzutu/skupienia w cm w pionie i poziomie; Na 100m 5 strzałów 4 cm doskonałe 6 cm bardzo dobre 8 cm dobre 10 cm dostateczne Na 100 m 10 strzałów 6,5 cm doskonałe 10 cm bardzo dobre 13 cm dobre 16 cm dostateczne Dla dwulufek, według norm instytutu Wansee (DEVA), ocena skupienia 5 strzałów oddanych z każdej lufy, następuje dla całkowitego pola trafień z obydwu luf: 100 m (norma podaje również dla 60m, 80 i 150 m) Do 7,5 cm doskonałe Do 10,5 cm bardzo dobre Do 15 cm dobre Powyżej 15 cm dostateczne B.Haglund, E.Claesson „Mina Jaktwappen“ 1978 r. a.Sztucery 100 m 5 strzałów Do 5 cm doskonałe Do 7 cm bardzo dobre Do 10 cm dobre niedostateczne Powyżej 10 cm Sztucery 100 m 10 strzałów Do 6 cm doskonale Do 8,3 cm bardzo dobre Do 11,8 cm dobre Powyżej 11,8cm niedostateczne 2. dwulufki , 5 strzałów z każdej lufy, 100 m Do 7,5 cm doskonałe Do 10,5 cm bardzo dobre Do 15 cm dobre Powyżej 15 cm niedostateczne Th. Andri, Horn 2017 Jagdmunition Przystrzeliwanie (zalecenia szwajcarskie) 1 grupa: 5 strzałów bez oceny Schłodzić lufę 2 grupa : 5 strzałów do oceny Zmienić amunicję jeśli skupienie większe jak 95-100 ( ok. 5 *cm) na 100 m *) promień Wnioski niech każdy sam wyciągnie .