Czwartek
11.07.2019
nr 192 (5093 )
ISSN 1734-6827

Psy myśliwskieTemat: O "kolejnym monopolu" raz jeszcze...  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 12:34
Tekst PZŁ zainteresował się psami. I nie jest to dobra wiadomość (dziennik.lowiecki.plhttps://www.braclowiecka.pl/n/1/aktualnosci/6001/pzl-zainteresowal-sie-psami-i-nie-jest-to-dobra-wiadomosc), napisany przez Barbarę Kitlińską z Petrą

Autor: Opechancanough  godzina: 12:44
Poniewaz bez przyczyny racjonalnej, ta Pani mnie nie raz probowala urazic na tym forum, wspoldzialajac z utrwalaczami PZL i bedac za dalszym istnieniem betonowego najlepszego modela, zachowujac sie niegodnie, i insynuujac wiele rzeczy nieprawdziwych, nie majac rzadnego pojecia o sprawach, to obecnie po co ten placz, jak sie tak bronilo betonowego PZL! To juz najlepszy model lowiecki , taki nie najlepszy! Takich ludzi nie zal!

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 12:54
Problem wcześniej krótko zasygnalizowałem: Polowanie z psem może odbywać się wyłącznie przy... (lowiectwookiemartura.blogspot.com/2019/07/polowanie-z-psem-moze-odbywac-sie.html), ale pani Barbara pięknie go rozwinęła, chociaż w swoich rozważaniach poszła w kierunku całkowicie innym, niż go wskazywałem. No cóż, wolno pani Barbarze. Jak by nie patrzył, oby więcej takich merytorycznych głosów.... A teraz możemy podyskutować :-)

Autor: Opechancanough  godzina: 13:10
Traktowalem z sympatia Brac Lowiecka, ale nie wnikajac w merytoryke tematu, a jedynie w personalia, to od dzis juz nie bede zagladal na strony tej gazety. A tym bardziej dyskutowal o jej artykulach pisanych przez takie osoby.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 13:46
I tak... Zasmuca mnie rezygnacja pani Barbary z walki o szacunek do demokratycznych zasad stanowienia prawa. W zasadzie nie pochyliła się nad problemem takim, że projektując § 5 ust. 1 pkt 1a, autorzy projektu próbują w nim przekroczyć ramy upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie. Czy naprawdę tak trudno dojrzeć również jej, że w projektowanym zapisie zamysł normowania zagadnienia, które choć mogłoby być, nie zostało uregulowane w ustawie, a tym samym godzi ten zamysł w zasadę wykonawczego charakteru rozporządzenia, określoną w art. 92 ust. 1 Konstytucji RP? Przechodząc do konkretnego fragmentu wypowiedzi pani Barbary:: Nie należy też bagatelizować aspektu sankcji. Oprócz swoich dokumentów myśliwy zapewne będzie musiał zabierać na polowanie również dowód odpowiedniego ułożenia towarzyszącego mu psa. Nie, Pani Barbaro, zapewne nic nie będzie musiał myśliwy zabierać dodatkowo, bez zmiany zapisów ustawy Prawo łowieckie, a są one jednoznaczne: „Art. 42 2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać: 1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. [...]; 2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej [...]; 3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych”. „8. Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza dokumentami określonymi w ust. 2, pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego”. Ot i wszystko na razie w tym temacie. I należy właśnie to eksponować, a nie energię tracić na szukanie zagrożeń, od których dzielą nas „lata świetlne”. Krótko – nie straszyć, proszę, a wskazywać nieprawidłowości na drodze do zagrożeń. A jak już posłużyła się Pani, Pani Barbaro, zapisami rozdziału 6a („Odpowiedzialność dyscyplinarna”) ustawy Prawo łowieckie, to być może nie zaszkodziłoby przy okazji ("każda jest dobra") przypomnieć ustawodawcy o jego niedoróbkach w ustawie zawartych? Konstruktywnej krytyki nigdy nie za wiele. Tylko jej mnogość może pobudzić ustawodawcę do działania, do zmiany stanu rzeczy. Dla przykładu: klik (lowiectwookiemartura.blogspot.com/2018/10/art-35c-ust-3-ustawy-prawo-owieckie.html) i klik (lowiectwookiemartura.blogspot.com/2016/09/sadownictwo-owieckie.html).

Autor: J.Chudy  godzina: 13:54
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post o negatywnym wydźwięku personalnym wobec innego uczestnika forum.

Autor: Opechancanough  godzina: 14:45
Masz racje.Od lizania psich misek sa inni. Ja jadam jak czlowiek.

Autor: Bayerischer Gebirgsschweisshund  godzina: 23:19
Mnie w tym całym przedsięwzięciu najbardziej bulwersuje ‘’lista tych ‘’ do których projekt trafia do zaopiniowania …. ==================================================================== Minister Środowiska Warszawa, dnia 28-06-2019 r. Wg rozdzielnika Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy proces legislacyjny, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie 10 dni od dnia udostępnienia projektu. Ewentualne uwagi proszę przekazywać również drogą elektroniczną na adres: wojciech.banaszak@mos.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi w ww. terminie pozwolę sobie potraktować jako uzgodnienie projektu. Z poważaniem Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska / – podpisany cyfrowo/ Otrzymują: 1) Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów; 2) Pan Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów; 3) Pan Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 4) Pan Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 5) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 6) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 7) Minister Infrastruktury; 8) Minister Sportu i Turystyki; 9) Minister Obrony Narodowej; 10) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 11) Minister Spraw Zagranicznych; 12) Minister Finansów; 13) Minister Przedsiębiorczości i Technologii; 14) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; 15) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 16) Minister Inwestycji i Rozwoju; 17) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 18) Minister Zdrowia; 19) Minister Energii; 20) Minister Edukacji Narodowej; 21) Minister Sprawiedliwości; 22) Minister Cyfryzacji; 23) Pan Mariusz Kamiński, Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych; 24) Pan Michał Dworczyk – Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 25) Pan Michał Woś - Minister - Członek Rady Ministrów; 26) Pani Jolanta Rusiniak - Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Pisma kierujące projekt do uzgodnień (dziennik.lowiecki.plhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322304/katalog/12604424)