Poniedziałek
28.01.2013
nr 028 (2738 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: POSŁOWIE PRZECIW DEMOKRACJI?

Autor: juazwiec97  godzina: 11:14
COLTON-przyjmuję Twoją krytykę, ale próbuję coś robić, gdyz najgorsza jest chyba bezczynność. Nie bardzo wiem co robić a i nie czuję się także na siłach jak i do tego upoważniony. Po prostu czytając tutaj tyle mądrych rzeczy i widząc, że robią to prawie profesjonaliści liczę, że w końcu podejmą jakieś skuteczne działania. DB

Autor: Andrzej Witkowski  godzina: 13:21
Darz Bór. Czy tylko przeciw demokracji? Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.12.2007r. sygn. akt IV SAB/Wa 192/07 w sprawie skargi na bezczynność PZŁ - oddalający skargę. Z uzasadnienia, cytuję: "...Polski Związek Łowiecki nie jest organem administracji publicznej i czynności podejmowane przez organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz procedury postępowania przed organami Związku nie mogą być zakwalifikowane jako działania z zakresu administracji publicznej. Z tych zatem względów brak jest podstawy prawnej do stwierdzenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem administracyjnym ...", koniec cytatu.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 14:25
WSA sygn. akt IV SAB/Wa 192/07 można ocenić znając stan faktyczny i podstawę prawną skargi. Redakcja miała i ma wiele skarg w WSA przeciw PZŁ i nigdy jeszcze nie spotkała się z brakiem dopuszczalności drogi sądowej przed sądem administracyjnym. Jak np skarga dotyczyła np. relacji cywilnych, to jest naturalne, że WSA ją oddalił stwierdzając brak dopuszczalności drogi sądowej przed sądem administracyjnym