Środa
15.07.2015
nr 196 (3636 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Jak długo jeszcze?

Autor: Lesław1  godzina: 08:20
Arturze12... a na mnie nie robią wrażenia twoje wytłuszczenia ... , ale pod czyje dyktando pan suski stworzył z ministrą muchą sławetny zapis w prawie ochrony środowiska ? czyż nie wyglądało to tak : " Procedowanie to naruszało wszelką czystość legislacyjną, bo to nawet nie lobbyści pisali to prawo, tylko sami zainteresowani. .... " ? hipokryzja czy mentalność Kalego ?

Autor: postma  godzina: 10:38
Krew mnie zalewa, jeśli argumentem na odwołanie kogokolwiek jest "bo on już ileś tam lat na stanowisku" !! Dla takich wnioskodawców nie jest najważniejszym co ten ktoś zrobił, lub czemu nie podołał. Ważne jest że jest długo, że twarz się opatrzyła, że czas na zmiany! Popatrzmy na siebie: czemu w życiu podołaliśmy, a czemu - z różnych względów - nie daliśmy rady. I jeśli już ten swoisty rachunek sumienia zrobimy, pomyślmy, czy sobie sami nie powinniśmy powiedzieć: "czas na zmiany". Tylko co dalej? I jeszcze jedno. Rozumiem, że część Kolegów z satysfakcją przyjęła by fakt zastąpienia w procesie procedowania nowej ustawy przedstawicieli PZŁ nawet przez stowarzyszenie Ludzie Przeciw Myśliwym. Wszyscy, aby tylko nie myśliwi! To może prawo o ruchu drogowym procedować mogą/powinni ..... tylko piraci drogowi? Mówi się: nic o nas bez nas! Koledzy, czy ta prawda straciła sens?

Autor: Wojciechus  godzina: 12:28
Wow, Lesław! Zakasowałeś. Nieżle to wyciągnąłeś. Gratuluję! :)

Autor: Artur123  godzina: 13:51
Długo nie trzeba było czekać - Konferencja prasowa - Skandaliczne praktyki legislacyjne podczas procedowania projektu ustawy łowieckiej (www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=6D500CEEE17E0083C1257E7D004950F6)

Autor: Artur123  godzina: 13:59
Wicemarszałkini Sejmu RP, pani Wanda Nowicka, odczytała fragment opinii Biura Analiz Sejmowych: „1. Działania komisji były niezgodne z przepisami Konstytucji i Regulaminu Sejmu, normującymi postępowanie ustawodawcze, a w szczególności z art. 119 ust. 2 Konstytucji RP i z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu. 2. Przyjęte sprawozdanie komisji nie jest sprawozdaniem w rozumieniu Regulaminu Sejmu, a jego przedłożenie Sejmowi nie spełnia warunków niezbędnych do przeprowadzenia drugiego czytania. 3. Wniosek o uchwalenie ustawy zawarty w sprawozdaniu komisji, przyjętym niezgodnie z Regulaminem Sejmu, nie może być przedmiotem głosowania w Izbie. 4. Uchwalenie w ten sposób ustawy byłoby niezgodne z prawnie określonymi warunkami postępowania ustawodawczego, co stanowi przesłankę uznania ustawy za niezgodną z Konstytucją ze względu na tryb postępowania zastosowanych przy uchwalaniu tej ustawy”.

Autor: Artur123  godzina: 14:01
Pani Wanda Nowicka poinformowała też o tym, że marszałkini Sejmu, pani Małgorzata Kidawa–Błońska, „idąc śladem tej opinii, zdecydowała się zwrócić projekt ustawy z powrotem do komisji w celu już jej prawidłowego przeprocedowania”.

Autor: PeBe  godzina: 23:51
Papier wszystko przyjmie. Takie analizy to wszyscy tworzą, zarówno z jednej jak i z drugiej strony.