Piątek
13.10.2017
nr 286 (4457 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Co WZ Koła może zarządowi koła

Autor: jager.jacek  godzina: 07:29
Artur. W pewnym sensie to może masz rację. Czasy się zmieniły, system wartości moralnych i szczególnie tych materialnych, także się zmienił. Natomiast system gomułkowo - feudalny PZŁ pozostał, a za prawą zabetonowanych zarządów i lokalnych koterii, wrósł w nasze Zrzeszenie. Przez lata wystraszone i zmanipulowane lemingi na WZ nic z tym nie robią, ... można spokojnie powiedzieć, że " jakie tępe i bezwolne lemingi, takie zarządy i delegaci Zrzeszenia". Jednak z punktu widzenia polskiego myśliwego mamy system idealny, Bo gdzie indziej na świecie można za roczną opłatą na poziomie 100 € polować na gminnych, miejskich i prywatnych terenach ? Gdzie indziej myśliwy może dokonywać odstrzałów na prywatnych gruntach ? .... generalnie system jest idealny, ale tylko dla jednej strony. Niestety, nadchodzące zmiany dotkną nasz wszystkich. Komercjalizacji łowiectwa nie wytrzyma 3/4 myśliwych, szczególnie dotknie to tych myśliwych , pochodzących jeszcze z czasów minionych. JJ.