Piątek
03.11.2017
nr 307 (4478 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Komisja oceny rządzi

Autor: Ryszard  godzina: 13:12
dobre pytanie :)) podstawa , to prawo kaduka.: arkusz oceny jest załącznikiem do Zarządzenia nr 9/2012 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 września 2012r. Zarządzenie ZG powołuje się na uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 57 z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej, - o dziwo bez podania punktu uchwały NRŁ. Uchwała generalnie milczy na temat wzoru kart oceny czy też omawianych 'metryczek'., czyli kto, co i dlaczego. Skoro więc ZG nie ma podstawy, to czemu ZO nie miało by tworzyć swojego kwitu ?

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 14:10
Nigdy nie dołączałem metryczki do poroża przynoszonego osobiście do oceny. Równocześnie, znając sytuację niektórych kół, w których łowczy lub jedna osoba przywozi do oceny kilkanaście/kilkadziesiąt poroży i może mieć problem z ich identyfikacją, oferowany przez redakcję program zarządzania kołem (www.lowiecki.pl/eKEPI/) pozwala oprócz arkuszy oceny wydrukować metryczki z informacją identyfikującą poroże na arkuszu oceny.