Czwartek
08.03.2018
nr 067 (4603 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: i / lub  (NOWY TEMAT)

Autor: KR  godzina: 09:39
Art. 33c. 1. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba: 2) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym; Art. 35o. 3. Kadencja sędziego sądu łowieckiego, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy wygasa, jeżeli: 2) został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym;

Autor: przemus401  godzina: 09:56
Wydaje mi się, że w pierwszym przypadku delikwenta eliminuje kara za umyślne przestępstwo w połączeniu z karą dyscyplinarną lub kara za przestępstwo skarbowe w połączeniu z karą dyscyplinarną. W drugim przypadku wystarczy jedna kara za jedno z wymienionych przewinień. Swoją drogą, ciekawe co "autor miał na myśli"...