Czwartek
08.03.2018
nr 067 (4603 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Ustawa w punktach  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur123  godzina: 10:16
Tak to widzą z perspektywy ul. Nowy Świat 35. Głosowanie w Sejmie (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=1504&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=-298377006) okiem... Diany Piotrowskiej. Pytanie: Czego nie zauważa lub udaje, że nie zauważa?

Autor: jaźwiec1965  godzina: 10:54
Może czegoś nie rozumiem ale przecież w przepisach karnych jest art. 51.1.8) - za utrudnianie, kara grzywny. Natomiast w zakazie płoszenia jest mowa o "zwierzynie", a nie zwierzętach - mała różnica ale wiele zmienia.

Autor: karlik  godzina: 11:08
Panowie- 90% tych przyklepanych we wtorek zmian, to niedookreślony, i pełen sprzeczności gniot przeplatany z bełkotem. Gdybyśmy mieli w pełni apolityczny TK, to wszystko nadaje się do ponownego uchwalenia.

Autor: przemus401  godzina: 11:13
jaźwiec1965... No niby jest, ale zakazu z przywołanego punktu 13 już nie ma, bo go poprawka uchyliła.

Autor: jaźwiec1965  godzina: 11:20
No tak mi się zdawało, że czegoś nie ogarniam...

Autor: jano123  godzina: 11:51
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: kartonik  godzina: 12:07
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: jano123  godzina: 13:13
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: Artur123  godzina: 13:31
O tym pani Piotrowska nawet słowem nie wspomni, ale nie bariera wieku, odległość od zabudować, kynologia czy nawet dezubekizacja spędzają jej sen z oczu. Są kwestie zapewne po wielokroć ważniejsze dla niej (i nie tylko dla niej) w przedmiotowej nowelizacji. Po wielokroć ważniejsze, bowiem przewracają do góry nogami cały ustrój Polskiego Związku Łowieckiego, w którym ona tak mocno się usadowiła i z całą pewnością mogła mieć nadzieje na znacznie, znacznie więcej, a tu... bęc i po nadziei :-) Zapis wciąż obowiązujący (od roku 1997): „Art. 32 3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego”. Zapis w uchwalonej we wtorek ustawie nowelizującej: „3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska.” Rzutem na taśmę pani Pasławska jeszcze niczym Reytan :-) próbowała ratować sytuację, ale bez powodzenia. Jeśli jakieś nadprzyrodzone siły znowu nie dadzą znać o sobie, właśnie kończy się 21-letni okres funkcjonowania PZŁ ze statutem nie zatwierdzanym przez jakikolwiek czynnik zewnętrzny. O kwiatkach zawartych we wciąż obowiązującym statucie, chyba nie muszę nikomu przypominać, a jeszcze tak niedawno było ich znacznie, znacznie więcej.

Autor: kriss/sieradz  godzina: 13:40
Artur , Przestań manipulować - wystarczyło obejrzeć obrady sejmu i było widać , że głosowali i mówili ale kompletnie nie wiedzieli o czym i dlatego mamy wielkiego gniota

Autor: Artur123  godzina: 13:46
Zapewne co niektórzy na Nowym Świecie 35 z trudem bronią się przed zawałem wobec kolejnego niewygodnego zapisu: „Art. 32a 5. W skład Zarządu Głównego wchodzą: 1) Łowczy Krajowy – powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Łowieckiej; 2) członkowie w liczbie od 2 do 4 – powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Łowczego Krajowego. 6. W skład zarządu okręgowego wchodzą: 1) łowczy okręgowy – powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny; 2) członkowie w liczbie od 2 do 4 – powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny na wniosek łowczego okręgowego”. To jest dramat dla wielu betonowych funkcyjnych PZŁ, którym pupy przyrosły do stołków tak mocno, że trzeba będzie użyć palników acetylenowo-tlenowych, aby odspawać nieszczęśników.

Autor: Artur123  godzina: 13:55
Koniec z dotychczasowym iluzorycznym nadzorem na rzecz realnego: „Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. 2. Zarząd Główny składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska uprzednio zatwierdzone przez Naczelną Radę Łowiecką roczne sprawozdanie z wykonania w poprzednim łowieckim roku gospodarczym zadań określonych w art. 34, w terminie do dnia 31 lipca. 3. W przypadku gdy sprawozdanie jest niepełne lub budzi zastrzeżenia, minister właściwy do spraw środowiska może zażądać jego uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 4. Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić imiennie upoważnionym pracownikom obsługującego go urzędu przeprowadzenie kontroli Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie wykonywanych przez niego zadań określonych w art. 34, w szczególności w przypadku gdy w wyznaczonym terminie Polski Związek Łowiecki nie uzupełni sprawozdania lub nie udzieli dodatkowych wyjaśnień lub jeżeli złożone sprawozdanie, pomimo uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, budzi zastrzeżenia. 5. Kontrolę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 6. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 4, jest objęta działalność Polskiego Związku Łowieckiego pod względem legalności. 7. Polski Związek Łowiecki jest obowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez ministra właściwego do spraw środowiska. 8. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego oraz Naczelnej Rady Łowieckiej są przekazywane w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 9. W razie stwierdzenia, że działalność Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego lub Naczelnej Rady Łowieckiej jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu Polskiego Związku Łowieckiego, minister właściwy do spraw środowiska, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może, w drodze decyzji administracyjnej: 1) uchylić w całości lub w części uchwałę niezgodną z postanowieniami statutu Polskiego Związku Łowieckiego; 2) stwierdzić nieważność w całości lub w części uchwały niezgodnej z przepisami prawa; 3) udzielić organowi upomnienia i zażądać od niego podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem albo zaprzestania działania niezgodnego z prawem. 10. Wszczynając postępowanie, o którym mowa w ust. 9, minister właściwy do spraw środowiska może wstrzymać wykonanie uchwały. 11. Minister właściwy do spraw środowiska ma prawo żądać od Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego innych wyjaśnień niż te, o których mowa w ust. 3”. Nie wiem, dlaczego miałby się tym martwić zwykły, szeregowy członek PZŁ. Jednak już wierchuszka PZŁ, jak najbardziej tak.

Autor: jano123  godzina: 13:57
Nie strasz, nie strasz .... Arturze. Nie siej plew. Władza co będzie chciała zrobić to zrobi nie patrząc na nic.

Autor: baca1051  godzina: 14:05
ma ktos cała "nowa ustawe"?

Autor: Manlicher 308w  godzina: 14:12
Ustawa (www.lowiecki.pl/co_nowego_dodawanie.php?act=redir&id=1578)

Autor: wiadomożeZOMO  godzina: 14:22
Już wiesz kto i czym na mszę dzwoni?

Autor: baca1051  godzina: 14:26
?

Autor: Artur123  godzina: 14:29
Wpisz TU (dziennik.lowiecki.plhttps://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/) nr druku 752 i "szukaj".

Autor: Lesław  godzina: 14:54
Noo, to teraz mamy tak "wyczekiwaną" samorządność ...

Autor: karlik  godzina: 15:40
Roczny plan łowiecki sporządzony przez dzierżawcę wymagać będzie oprócz opinii wójtów , burmistrzów- jeszcze dodatkowo opinii właściwej izby rolniczej... Tam to dopiero siedzą spece od zwierzostanu...;) Brak słów. Kolejny organ, gdzie obszarnicy (farmerzy) mając swoje wtyki i znajomości mogą nieźle mieszać. Odnoszę takie wrażenie,e tam-jestem nawet pewny, że wszystkie te zmiany wprowadzono na złość myśliwym i aby zrobić dobrze eko-szkodnikom i chłopom. Nic więcej.

Autor: jan ar szczecin  godzina: 16:03
Karlik. U mnie w powiecie na 10 członków zarządu izby 6 to myśliwi. Także ten, nie darzysz sympatią braci ;)

Autor: jano123  godzina: 18:14
Jan, myślisz, że oni będą dmuchać w kierunku myśliwych?? Pewnie niezrzeszeni i od zaproszeń nie mogą się opędzić.

Autor: fiorek  godzina: 18:21
Reformator Artur123 jest przeszczęśliwy. że statut podobno samorządnej organizacji w końcu będzie zatwierdzał jakiś czynnik zewnętrzny. Kontrolę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej, a nie w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach.Do tego ŁK i ŁO utrzymywani z naszych składek. To jest rozumienie państwa prawa reformatorów ,

Autor: jan ar szczecin  godzina: 19:11
Jano jeden lowczy, drugi za chwilę też będzie. Każdy zrzeszony.

Autor: Manlicher 308w  godzina: 19:12
fiorek Nie zapominaj o rocznych sprawozdaniach finansowych kół do MŚ.

Autor: fiorek  godzina: 19:23
Starzy ludzie pamiętający II WŚ mówili, że trzeba Niemca coby był porządek. Mieli rację. Jak się poczyta te durnoty wypisywane przez troli i nawiedzonych wyznawców kota z Zoliborza, to nie ma dziwne. że tyle lat byliśmy w przeróżnej niewoli.

Autor: marcino  godzina: 19:23
pytanie co to zmieni ? Ot minister zatwierdzi i będzie zatwierdzony:) a naszym reformatorom kolejny adres przybędzie do wylewania swoich żali :) A że nadal będą reformować to idę o zakład. dwie rzeczy są karygodne w przyjętych zmianach 1) sposób szacowania szkód- skłóci nas to z leśnikami - dlaczego? Bo więcej niż pewnym jest, że będąc tylko w roli obserwatora nie pozwolimy na szacowanie z " lotu ptaka" albo po koleżeństwie sołtysa z rolnikiem, a że gminy nie będą miały wyboru, bo będą zawalone wnioskami to my będziemy się odwoływać od byle jak wykonanych czynności co w konsekwencji doprowadzi do szacowania przez nadleśnictwa. Długo nie trzeba będzie czekać jak również będziemy musieli na kolegach leśnikach wymagać porządnych szacowań a to już nie koniecznie ustawi nas po jednej stronie barykady 2) oficjalnie sejm przyjął, że polowanie jest czymś złym - skoro uznał, że trzeba przed tym chronić dzieci. Nasza odpowiedź powinna być jedna - POLUJCIE SOBIE SAMI !!! poza tym oczywiście szkoda ,że wylano dziecko z kąpielą jeśli chodzi o układanie psów i sokołów.

Autor: baca1051  godzina: 19:51
Fiorek Jest cos w tym