Czwartek
12.04.2018
nr 102 (4638 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Leśnicy poza organami PZŁ  (NOWY TEMAT)

Autor: Zaranek  godzina: 08:46
2. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie może wchodzić osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Myślę że to miał na myśli Dyrektor Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Szczecinku zalecającej służbie leśnej złożenie rezygnacji z funkcji pełnionych w PZŁ.

Autor: zwiorinx  godzina: 08:48
To ciekawe.

Autor: Zaranek  godzina: 08:50
Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

Autor: lucznik7x64  godzina: 09:34
Lasy Państwowe(Państwo w Państwie) zawłaszczyły 80% władzy w kołach łowieckich

Autor: J.Chudy  godzina: 09:56
Niebawem wszystkie obwody leśne, gdzie właścicielem są LP będą należały do LP. Stąd ta ewakuacja leśników z władz ZK.

Autor: faun.of.king  godzina: 11:17
Członek Zarządu Okręgowego w Koszalinie pan Krzysztof Olejnik Nadleśniczy Dane ze strony internetowej http://www.goscino.szczecinek.lasy.gov.pl/nadlesnictwo Nadleśnictwo Gościno (94) 351 25 17 (94) 351 25 52 goscino@szczecinek.lasy.gov.pl Nadleśnictwo Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63 78-120 Gościno Odchodzi ze składu zarządu okręgowego w Koszalinie. Czy on jeden?. Kolejny pracownik Lasów Państwowych z RDLP Szczecinek informacja pochodzi ze strony internetowej http://www.polczyn.szczecinek.lasy.gov.pl/nadlesnictwo Czy ta osoba jest znaną osobowością, która pozostawiła spore ślady w historii PZŁ?. Zapytajmy się pana Krzysztofa Kowalczyka leśnika prowadzącego blog POlesie. Na jego stronie możemy dowiedzieć się sporej ilości informacji na temat tego pana. http://pigipedia.blogspot.com/search?q=Lecko No cóż , panowie ci jednak pchają się na "szkło" i bardzo mocno prą do władz PZŁ pan Lecko wchodzi w skład zarządu koła łowieckiego. Więc pan Dyrektor Andrzej Modrzejewski ma pełne uzasadnienie by takie osoby wyeliminować z organów PZŁ jeśli chcą one w dalszym ciągu pełnić swoje obowiązki w szeregach Administracji Lasów Państwowych, czy słusznie ja uważam że tak.

Autor: fox31  godzina: 11:47
Czy to oznacza że żaden pracownik LP nie może być w zarządzie koła?

Autor: Anschutz  godzina: 12:13
łatwiej bedzie batozyć zzarządy kół za niewykonanie planu czy narzucać plan jeśli nie będzie w ich składzie reprezentantów strony...posiadającej bat druga sprawa to LP nie za bardzo widzą u siebie komorników zajmujących pensje pracowników LP a członków zarządów kółó w przypadku regresu łatwiej prywatyzować jeśli w ZK nie ma przedstawicieli państwowego molocha łatwiej odbierać obwody bo jak tu edebrać obwód kumplowi z pracy... Tak więc sa przesłanki rózne do tych "zaleceń" opuszczenia zarządów co w przypadku drewnianych żołnierzy oznacza rozkaz.

Autor: Zaranek  godzina: 12:28
Tylko służba leśna. księgowa i sprzątaczka będzie mogła

Autor: duchpuszczy  godzina: 14:35
W przypadku sporu komisji oceniającej szkodę i rolnika, prawo do wydania decyzji administracyjnej odnośnie wydania i wysokości odszkodowania mamieć nadleśniczy, stąd niedopuszczalnym jest, zeby nadleśniczy, lub jego pracownik był stroną rozstrzygającą we własnej sprawie.

Autor: mam nick jak nikt  godzina: 15:01
A co jeżeli leśnik jest jednocześnie rolnikiem? Eliminowanie konfliktu interesów w sprawowaniu takiej czy innej funkcji jest oczywiste i ze wszech miar pożądane. Martwi mnie brak symetrii. Ewentualne konflikty interesów wydają się być eliminowane tylko po stornie płatnika.

Autor: Artur1234  godzina: 18:42
Jeżeli chodzi o te zapisy ustawy Prawo łowieckie: „Art. 33c 2. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie może wchodzić osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego". „Art. 35a. 1. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska”, to nie zauważam w nich czegokolwiek na temat...leśników. Widocznie niektórzy używają jeszcze bardziej kolorowych szkiełek :-) Mówiąc inaczej, nadleśniczowie i inni pracownicy LP, to nie osoby, o których mowa w art. 33c i 35a ustawy Prawo łowieckie.

Autor: Zaranek  godzina: 19:05
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: S.N.F  godzina: 19:55
A czy minister może cedować na kogoś jakąś część obowiązków nadzorczych?

Autor: WIARUS  godzina: 20:12
Zaranek - uważam, że tych generałów (dziennik.lowiecki.plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82owie_zakonu_paulin%C3%B3w) miałeś na myśli! Wszak masz ich na widoku i oku codziennie w tym swoim garnizonie!