Środa
10.10.2018
nr 283 (4819 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Uchwały orł

Autor: marcino  godzina: 01:15
Uchwały Zarządów będą "zmieniać" "materię" jakiej dotyczyły uchwały ORŁ. Czego nie rozumiesz?

Autor: zwiorinx  godzina: 07:49
Uchwaly orł moze zmieniac jedynie organ rownego lub wyzszego rzedu. Wstrzymac ich wykonywanie jedynie sad prawomoxnym wyrokiem. Ogolnie widze tu totalny problem z umiejscowieniem prawa lowieckiego w systemie. Jezeli osoba podlegajaca temu moze odwolac sie do sadu powszechnego, torzsamym dla mnie wowczas by bylo, ze kontynuatorem dzialania powinien byc sejmik wojewodzki. ....ale wtedy bylby burdel....? Ogolnie widze dwie tendencje: 1) oddanie masy spadkowej po pezetel ALP, 2) olanie tematu i pojscie na zywiol. Obie wywolają degradacje stanow zwierzyny grubej i ogolny rozpiź... w towarzystwie. Dla mnie to git. Juz szykuje srodki by brac udzial w "prywatyzacji" pezeteł.

Autor: WIARUS  godzina: 08:29
Ponieważ Prawo łowieckie zlikwidowało ORŁ nie wspominając ani słowem co i jak ze spuścizną po nich w postaci istniejących aktów normatywnych regulujących okręgowe życie myśliwych w różnych aspektach uważam, że problem ten na swoje barki powinien wziąć KZD i np. jednym punktem w uchwale KZD przekazać dotychczasowe lub wybrane kompetencje dotychczasowych ORŁ zarządom okręgów! I odpowiednim zapisem w Statucie. Niedoróbki legislatorów państwowych dla jakiegoś ładu prawnego trzeba zlikwidować. Jeżeli chodzi o hurtowe uchylanie istniejących uchwał to trzeba uważać - jest to w wielu przypadkach społeczny dorobek środowisk łowieckich skutecznie i dobrze regulujący funkcjonowanie środowiska myśliwskiego na określonym obszarze w zakresie społecznie uznanym za istotny dla przyrody. Dla przypomnienia - niektóre przepisy prawne czy organizacyjne istnieją i funkcjonują wiele lat a nawet wieków i nikt nie dochodzi kto jest ich autorem. Ale troglodyci mogą uchylić wszystko, np. uchwałą KZD!
W końcu: - najważniejszy organ ustala wszystko co dotyczy zrzeszenia (organizacji myśliwych) a czego nie reguluje ustawa Prawo łowieckie.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 10:57
Najważniejszy organ ustala wszystko co dotyczy zrzeszenia (organizacji myśliwych) a czego nie reguluje ustawa Prawo łowieckie. Ło matko :-), a kto to wymyślił? Albo to: Problem ten na swoje barki powinien wziąć KZD i np. jednym punktem w uchwale KZD przekazać dotychczasowe lub wybrane kompetencje dotychczasowych ORŁ zarządom okręgów!

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 11:14
Nie da rady :-)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 11:26
Moim skromnym zdaniem, przed nowelizacją ustawy Prawo łowieckie ustawą z dnia 22 marca 2018, KZD posiadał możliwości bardzo ograniczone. Napisałem na ten temat małe co nieco w tekście "Najwyższa władza Zrzeszenia" (lowiectwookiemartura.blogspot.com/2015/08/najwyzsza-wadza-zrzeszenia_3.html). Teraz, po nowelizacji ustawy, uprawnienia KZD zostały jeszcze bardziej ograniczone. O ostatecznym brzmieniu zapisów statutu PZŁ decyduje Minister Środowiska. Dla jasności sprawy przypomnę... Ustawa: „Art. 32a. 1. Organami Polskiego Związku Łowieckiego są: 1) Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, jako najwyższa władza Polskiego Związku Łowieckiego, który ustala kierunki działania Polskiego Związku Łowieckiego oraz realizuje inne zadania przewidziane statutem;”. Statut: „§ 105 Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy: 1) uchwalanie Statutu i jego zmian; 2) ustalanie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia; 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia; 4) wybór 10 członków Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów (zdezaktualizował się); 5) nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia; 6) ustanawianie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barw Zrzeszenia; 7) ustanawianie odznaczeń łowieckich, o których mowa w § 117 ust. 2, oraz wzoru oznaki Zrzeszenia; 8) uchwalanie porządku i regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz powoływanie jego komisji; 9) uchylanie sprzecznych z prawem bądź Statutem uchwał okręgowych zjazdów delegatów”. Na tle powyższego, teza: Problem ten na swoje barki powinien wziąć KZD i np. jednym punktem w uchwale KZD przekazać dotychczasowe lub wybrane kompetencje dotychczasowych ORŁ zarządom okręgów!, brzmi mało poważnie. Przepraszam, ale właśnie tak to widzę.