Czwartek
08.11.2018
nr 312 (4848 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: „Łowienie ryb w mętnej wodzie”  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 00:46
Napisałem dnia 25 września m.in. tak (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=140184&t=140176&v=t): Problemem pozostanie zwołanie pierwszego posiedzenia nowej NRŁ, ale jak znam życie, wierchuszka PZŁ coś wymyśli, a pozostali będą musieli się dostosować. Czy im się będzie to podobało czy nie. Odnoszę wrażenie, że jeżeli do końca tygodnia stara NRŁ nie wykona jakiegoś ruchu (w kwestii zwołania KZD), to nowej NRŁ nie pozostanie nic innego, jak zwołać... się samej! Bo cóż jej robić, skoro ustawodawca nie dopilnował tego szczegółu, a zapisy statutu w tym względzie nie pasują do nowej rzeczywistości. No i teraz zastanawiam się, czy aby do końca miałem rację, pisząc: ustawodawca nie dopilnował tego szczegółu Hm... Z dzisiejszej perspektywy odnoszę wrażenie, że chociaż ustawodawca mógł dopilnować tego szczegółu, ale... nie musiał. Jeśli uznał, że nie musiał, to widocznie miał ku temu jakieś podstawy. Chociażby w postaci tego oto zapisu ustawy Prawo łowieckie: „Art. 32 4. Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności: 6) tryb działania organów Polskiego Związku Łowieckiego [...];Ustawodawca, tworząc zapisy ustawy, w najmniejszym stopniu nie musi mieć na uwadze przepisów niższej rangi. W szczególności redagując zapisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, nie musiał kierować się... zapisami statutu PZŁ :-). Jeśli po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP jakieś zapisy statutu wymagały niezwłocznej nowelizacji, wręcz natychmiastowej, to należało błyskawicznie uruchomić odpowiednią procedurę. Możliwości było przynajmniej kilka. Minęło ponad pół roku, a Polski Związek Łowiecki nie wykonał w tym zakresie nawet ćwierć ruchu. Zero! Totalne zero! Bo mu tak widocznie pasowało i pasuje nadal, a zwłaszcza niektórym osobom z tzw. wierchuszki. No i mamy ciągle w tym zdezelowanym statucie taki oto zapis: „§ 110 2. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po jej wyborze, zwołuje i otwiera przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów”, który nijak pasuje do obecnej rzeczywistości. Cóż stało na przeszkodzie, aby przykładowo na którąś z majowych sobót zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego można było, po pierwsze omówić wiele palących problemów (a byłoby komu i nad czym dyskutować), jak i przede wszystkim dokonać niezbędnej nowelizacji statutu, w tym dotyczącej przede wszystkim § 110... Rozumiem, że taki bieg wydarzeń nie byłby z wiadomych przyczyn „na rękę” prezesowi Andrzejowi Gduli, ale jakie starania w tym zakresie poczynił przewodniczący ZG PZŁ Piotr Jenoch? Przeprowadził rozmowę z prezesem Gdulą, z prezesami okręgowych rad łowieckich czy członkami ustępującej Naczelnej Rady Łowieckiej? Jaki ma pomysł na rozwiązanie organizacyjnego pata, który z jego świadomym czy nieświadomym, ale jednak udziałem, niewątpliwie powstał w Polskim Związku Łowieckim? Nieśmiało podnoszę problem, że od kwietnia br. wytworzyła się niespotykana w całej 66-letniej historii zrzeszenia PZŁ sytuacja, w której całym Polskim Związkiem Łowieckim jednoosobowo zarządza, a w zasadzie – mówiąc wprost – rządzi, Łowczy Krajowy. Upoważniają mnie do takiej konstatacji fakty następujące: – wygaszone zostały mocą prawa okręgowe rady łowieckie, – powołana w roku 2015 na 5-letnią kadencję Naczelna Rada Łowiecka, praktycznie już nie istnieje, – nowa, zdezubekizowana Naczelna Rada Łowiecka, nawet, jeśli teoretycznie rzecz biorąc, być może powstała, nie posiada mocy prawnej, aby jej członkowie mogli zebrać się na inauguracyjnym posiedzeniu, – minimum jeden członek Zarządu Głównego zbyt często jest ignorowany przez przewodniczącego, a pozostali... brak słów, – w niejasnych okolicznościach żegnają się z pracą co raz to następni, etatowi pracownicy Zarządu Głównego, – szeregowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego traktowani są przez „Zarząd Główny” (czytaj: przez Piotra Jenocha) w kategoriach jedynie „eksterminatorów” czarnego zwierza oraz dostarczycieli środków finansowych; na oficjalnej stronie internetowej PZŁ skąpi im się zasadniczych informacji, które należą im się jak przysłowiowa psu kość – ot chociażby w zakresie szczegółowych „wyników audytu finansowego” czy na temat: Dokąd zmierzasz PeZetele bez Naczelnej Rady Łowieckiej oraz nowego, przystosowanego do znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie statutu?, – Łowczy Krajowy wysyła do Ministra Środowiska projekt niekorzystnej dla kół łowieckich nowelizacji ustawy Prawo łowieckie oraz kilka jeszcze innych projektów w ramach „działań proponowanych przez Zarząd Główny”, w sytuacji, kiedy tenże Zarząd Główny nie podjął w temacie żadnych oficjalnych decyzji, – woda, w której pływają wszyscy członkowie zrzeszenia, staje się coraz bardziej mętna, ale nie widać woli decydentów do jej przefiltrowania; no cóż, widocznie „łowienie ryb w mętnej wodzie” odpowiada im.

Autor: Zaranek  godzina: 08:58
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: pięta  godzina: 11:18
Gdybyście wiedzieli,ze jeszcze nie we wszystkich okręgach OZD się odbyły a co najmniej w kilku trzeba je powtórzyć......ze względu na uchybienia ....proceduralne to nie wypisywalibyście głupot !!!

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 11:55
Gdybyście wiedzieli,ze jeszcze nie we wszystkich okręgach OZD się odbyły a co najmniej w kilku trzeba je powtórzyć......ze względu na uchybienia ....proceduralne to nie wypisywalibyście głupot !!! Pięta, według mojej skromnej wiedzy, „OZD się odbyły we wszystkich okręgach”. Czy „w co najmniej kilku trzeba je powtórzyć”(?), to najnowszy pomysł Łowczego Krajowego. Dlaczego chciałby powtórzyć, możemy tylko się domyślać. Oficjalna wersja brzmi, że chciałby powtórzyć, bo ma zastrzeżenia co do „sposobu” wyboru członków Naczelnej Rady Łowieckiej... w trzech przypadkach :-). Nie spodobało mu się, że „wyboru dokonano spośród wszystkich delegatów obecnych na zjeździe”, a nie „spośród wcześniej wyłonionych, poprzez głosowanie, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ”. Próbowałem dnia 22 września tu (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=130337&t=130337) rozbujać dyskusję na ten temat, a w zasadzie w odwróconej o 180 stopni konfiguracji, ale nie było chętnych do poważnej dyskusji.

Autor: Zaranek  godzina: 14:02
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: pięta  godzina: 14:18
Taka oto informacje uzyskałem w dniu 6 listopada 2018 podczas luźnej rozmowy w ZO PZŁ Katowice chyba głupot nie gadal mój rozmówca a zapytałem o owe wątpliwości zalogowanego pana duspasterza /który tu w jednym ze swych wpisów pytał o ten temat ....

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 14:32
Taka oto informacje uzyskałem w dniu 6 listopada 2018 podczas luźnej rozmowy w ZO PZŁ Katowice chyba głupot nie gadal mój rozmówca a zapytałem o owe wątpliwości zalogowanego pana duspasterza /który tu w jednym ze swych wpisów pytał o ten temat .... Pięta, w niniejszej dyskusji nie zauważam głosu duśpasterza środowisk Ł, więc prosiłbym miarkować opinie. Poza tym zapewniam Cię, że w odróżnieniu od... innych, informacje zamieszczane na Łowieckim uzyskuję oficjalnymi kanałami, a nie „podczas luźnej rozmowy” tu czy tam. Gdybym przytoczył, jakie to głupstwa opowiadają moi rozmówcy „podczas luźnych rozmów" w zarządach okręgowych, głowa by była mała.

Autor: pięta  godzina: 15:42
Tak, tak jeden jedyny nieomylny to jesteś tylko PAN cala reszta to tylko 'odbiorcy' tych kolorowych czcionek.....wyobraź sobie,,,,ze niejaki duśpasterz środowisk L tez ten temat poruszał......tylko pisał nieco mniej od ciebie i bez kolorowej...czcionki.Kiedy wreszcie pan zrozumiesz,że nie jesteś pan pępkiem tegoż portalu alfa i omega pytam bo odnoszę wrażenie ,ze do niego ciągle bierzysz tego typu wpisami.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 17:21
...wyobraź sobie,,,,ze niejaki duśpasterz środowisk L tez ten temat poruszał...... Pięta, wiem, wymieniłem z nim zdania (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=140749&t=140749).