Czwartek
24.01.2019
nr 024 (4925 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Oświadcznie na stronie ZG PZŁ

Autor: FMJ  godzina: 08:02
@ jacekl Twoje komentarze powstają w przypływie niewiedzy i emocji, czy może ktoś Ci jednak płaci za te bzdury? Jeśli to drugie, to ok, zaś jeśli społecznie agitujesz, to naprawdę rozumiem wszystkie osoby które zaangażowały się w odebranie Twojemu kołu obwodu. Oni zrobili to po prostu dla dobra łowiectwa.

Autor: karlik  godzina: 08:21
FMJ- od początku bytności na tym forum tego użytkownika mam identyczne zdanie, co Ty.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 08:32
i za "niekoleżeństwo"! Tfu......

Autor: labul  godzina: 10:32
,,Jednocześnie informujemy, że Pan Piotr Jenoch ma pełnić swoją funkcję do 15 lutego, aby dokończyć przygotowania do zaplanowanego na 16 lutego Krajowego Zjazdu Delegatów, podczas którego ma zostać uchwalony nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego. Łowczy Krajowy wierzy w mądrość delegatów przy uchwaleniu statutu dobrego dla naszych myśliwych na XXIV Krajowym Zjeździe Delegatów.” - specjalnie przedłużał,odwlekał datę pierwszego zjazdu delegatów, tworzenie nowego statutu bez nas myśliwych. Brak projektu na oficjalnej stronie PZŁ z możliwością zgłaszania uwag i oprawek on-line. Transparentność wg P.Jenocha. ,,Piotr Jenoch od początku pełnienia funkcji Łowczego Krajowego, czyli od kwietnia 2018 roku, stał na straży dobrego imienia polskich myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego. Wprowadził istotne zmiany w sposobie zarządzania i funkcjonowania PZŁ ( jakie zmiany ?), priorytetem stała się edukacja i promocja łowiectwa w społeczeństwie oraz obrona dotychczasowego dorobku kultury łowieckiej ( ble, ble, ble ). Polski Związek Łowiecki otworzył się na dialog z rządem, środowiskami rolników, leśników i innych grup społecznych, w tym środowisk ekologicznych, ornitologicznych i samorządowych ( ble, ble, ble ). Prowadzone były m.in. akcje zasiedlenia gatunkami zwierząt, którym grozi wyginięcie, zintensyfikowana została walka z kłusownictwem ? „”( wcześniej nie było ? ble, ble, ble ) . ,,Łowczy Krajowy zlecił szeroko zakrojony audyt za lata ubiegłe, a po tym, jak audytorzy wskazali liczne nieprawidłowości mogące skutkować wielomilionowymi stratami dla PZŁ, Zarzad Glowny PZL zdecydował o skierowaniu do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie zostało objęte szczególnym nadzorem Prokuratury Krajowej. Audyt w PZŁ jest kontynuowany. „( to nie jest audyt ) ,,Łowczy Krajowy jako priorytetowe podejmował rownież działania zgodne z rządową strategią walki z Afrykańskim Pomorem Świń. Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiając etykę łowiecką i konieczność jej przestrzegania w każdych warunkach, przez wszystkich myśliwych.” ( pasiaki nie narodzone powinny się na ten temat wypowiedzieć) ,,Piotr Jenoch pozostawia Polski Związek Łowiecki zreformowany i wzmocniony.  Istnieje jednak obawa o przyszłość funkcjonowania dotychczasowego modelu łowiectwa w Polsce. Łowczy Krajowy zawsze stał na straży obecnego modelu łowiectwa, nastawionego na aspekt przyrodniczy, a nie komercyjny.”(hipokryzja) ,, Należy bacznie przyglądać się kolejnym działaniom osób mających wpływ na kształt polskiej gospodarki łowieckiej. Najgorszym bowiem krokiem dla polskiej przyrody i polskiego łowiectwa była by eksploatacja zasobów przyrodniczych w celach komercyjnych.” (o co kama ?) ,,Łowczy Krajowy Piotr Jenoch dziękuje wszystkim myśliwym za współpracę i wsparcie przy działaniach związanych ze zmianami podjętymi dla dobra polskiego łowiectwa. Darz Bór!” ( BÓG ZAPŁAĆ)