Środa
22.05.2019
nr 142 (5043 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Transparentność w Związku

Autor: Bayerischer Gebirgsschweisshund  godzina: 09:01
Panie Hupert – cie… Wielokrotnie już tu podziwiałem Pańską transparentność od momentu, gdy w galerii Pańskich dokonań łowieckich wkleił Pan relację fotograficzną z ‘‘ tajnego sympozjum ZG, PZŁ ‘’.Być uczestnikiem takiego spotkania w świetle znowelizowanego art., 212 K. K to heroiczne bohaterstwo. •Ujawniając problematykę Tajną. Gdzie „tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu”, jakim jest wyimaginowana przez Pana ‘’tajność ‘‘ - jest aż nadto udokumentowana. Gdy doczytuję taki komentarz odsyłający Pańską wklejką do rzekomej transparentności zamieszczony przez Pana Adama Wasilewskiego ‘‘Właśnie takie informacje są kolejnym krystalicznym dowodem na to, że Piotr Gawlicki nie jest opłacanym propagandzistom na kontrakcie.’’ Rodzi się w mojej mózgownicy pytanie. Gdzie się podziała ta transparentność, gdy zawiesza na dwa miesiące ‘’ czerwień’’ respondentów negatywnie wypowiadających się o ‘’kolesiu, ‘‘ który w temacie - kierownik biura - „stworzył fałszywe dowody na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu’’. Może jednak wyjaśni Pan swój tu skonstruowany zarzut do Januszów, którzy taką wiedzę o zmianach łowczych czerpią tylko z pasków w TVP. To, w której reżimowej TVP Pan doczytał się takich informacji. Osoby prawdziwie interesujące się problematyką łowiecką w moim okręgu już dnia następnego żywo dyskutowały o fakcie odwołania łowczego okręgowego w Opolu. Osobiści odbieram Pana wpis jako klasycznego fake newsa .Gdyż w Pańskim wpisie nie dostrzegam przesłanek satyry lub parodii, która byłyby przeznaczona dla celów humorystycznych .

Autor: Broxen  godzina: 19:28
O transparentności Zarządu Głównego. Spodziewałem się że ZG w ramach zwykłej przyzwoitości i tej anonsowanej transparentności po kilku dniach zdecyduje się jednak na jawność podejmowanych uchwał adresowanych do członków Zrzeszenia. Z tą „transparentnością” i że „Zarząd jest dla was”, to pisaliście dla jaj ? ot taki skecz? W statucie mamy zapis § 114 że od uchwał organów Zrzeszenia podjętych w pierwszej instancji, bezpośrednio zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie. Pisze też, że odwołanie przysługuje od uchwały Zarządu Głównego do Naczelnej Rady Łowieckiej. Przy obecnym stylu procedowania - skąd i w jakim trybie członek Zrzeszenia może się dowiedzieć , kiedy i gdzie podjęto uchwałę która może jego bezpośrednio dotyczyć lub jego bezpośrednio nie dotyczy? A w ogóle co to wg dziś uchwalających oznacza „bezpośrednio zainteresowanemu” ? Panowie ! To nie może być tak, że tym od noszenia owsa pod paśnik to tylko „opowiada się o uchwałach”. Ponadto: Statut w zapisie §118 nie ogranicza zaskarżania uchwały organu Zrzeszenia tylko BEZPOŚREDNIO ZAINTERESOWANEMU. Zarząd główny nie ma koncesji na mądrość, przyzwoitość i praworządność , może i powinien się liczyć z sytuacją , że do hierarchicznego nadzoru może złożyć zawiadomienie każdy z członków Zrzeszenia o niezgodnym z prawem lub statutem stanowieniu. Może takie zawiadomienie –wytyk złożyć członek koła , również członek zarządu okręgowego , członek NRŁ oraz Rzecznik Dyscyplinarny. Mogą ci wszyscy wymienieni , ale pod jednym WARUNKIEM : UCHWAŁA W TREŚCI ADRESOWANA AD GREMIUM NIE MOŻE BYĆ TAJA I NIE ZNANA.