Poniedziałek
09.09.2019
nr 252 (5153 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Lubelski watażka w „mundurze” Polskiego Związku Łowieckiego  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 18:08
"Policją pozbawić mandatu delegata na OZD" (www.lowiecki.pl/newsy/tekst.php?id=286&ns0=1) Nie znam wszystkich szczegółów sprawy, ale wygląda mi na to, że dnia  8 września 2019 r., podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu Lubelskiego, a także nieco wcześniej, doszło do rażących naruszeń zapisów ustawy Prawo łowieckie i statutu PZŁ, na szkodę nie tylko Stanisława Pawluka, ale także wielu innych członków Polskiego Związku Łowieckiego, których pozbawiono delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów w Lublinie. Chciałbym wierzyć, że najwyższe władze Polskiego Związku Łowieckiego, z należytą starannością podejdą do sprawy, wyjaśnią ją i podejmą stosowne decyzje. Na osobną uwagę zasługuje w sprawie zachowanie wielu delegatów na OZD w Lublinie. Wybuchy śmiechu podczas wystąpienia Stanisława Pawluka, prowokacyjny, klakierski okrzyk: „och, Boże”, podczas jego przedstawienia się, a także kilkukrotne wyłączanie mu mikrofonu, wystawia im jak najgorszą opinię. Brak mi słów na wyrażenie oburzenia.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 18:14
Rzućmy wspólnie okiem na wybrane zapisy prawa i statutu... Ustawa prawo łowieckie: „Art. 32a. 1. Organami Polskiego Związku Łowieckiego są: 7) okręgowe zjazdy delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, które realizują zadania przewidziane statutem;”. […] 9. Okręgowy zjazd delegatów tworzą wyłonieni w wyborach bezpośrednich, przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków niezrzeszonych w kołach łowieckich. Zaglądamy zatem do statutu PZŁ: „§ 93. 1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą: 1) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie okręgu; 2) delegaci wybrani spośród członków niezrzeszonych w kołach łowieckich zamieszkujących na terenie okręgu; 3) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innym okręgach i dzierżawiących obwody łowieckie na terenie danego okręgu. […] 11. Obsługę administracyjną zjazdu zapewnia zarząd okręgowy”. „§ 96 […] 2. Członkowie niezrzeszeni w kołach łowieckich, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 2, wybierają swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego kandydata na każdą pełną liczbę 20 członków niezrzeszonych w kołach łowieckich obecnych podczas zebrania wyborczego organizowanego przez zarząd okręgowy przed każdym pierwszym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów. Jeżeli na zebraniu wyborczym obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera się jednego delegata. [...] 5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny okręgowy zjazd delegatów”. I co równie istotne, a może nawet najistotniejsze w sprawie: § 110. 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku: 1) śmierci; 2) zrzeczenia się pełnienia funkcji; 3) utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a w przypadku funkcji pełnionych w organie koła – utraty członkostwa w kole; 4) orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej. 2. Zaprzestanie pełnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą zrzeczenia, a fakt ten stwierdza organ powołujący na najbliższym posiedzeniu z zastrzeżeniem ust. 3. 3. W odniesieniu do delegatów na okręgowy zjazd delegatów wygaśnięcie mandatu stwierdza prezydium okręgowego zjazdu delegatów [...]. 4. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów”.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 18:17
Zapisy ustawy i statutu PZŁ w przedmiotowej sprawie są jasne i klarowne. Tu nawet nie ma czego interpretować, bo zapisów jednoznacznych nie interpretuje się.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 18:18
Nie mogę oprzeć się wielu pytaniom. Oto niektóre z nich: 1) Jaka jest podstawa prawna, lub chociażby statutowa, działań Michała Pietrzaka w charakterze „kierownika biura” Zarządu Okręgowego w Lublinie? 2) Kto określił jego kompetencje i na podstawie czego? W jaki sposób mogę zapoznać się z jego uprawnieniami? 3) Na podstawie jakiej podstawy prawnej, lub chociażby statutowej, Michał Pietrzak uniemożliwił Stanisławowi Pawlukowi wypełnienie jego funkcji delegata? 4) Czy Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów w Lublinie stwierdziło wygaśnięcie mandatu Stanisława Pawluka? Jeżeli tak, w jaki sposób mogę zapoznać się ze stosowną na taką okoliczność uchwałą tegoż Prezydium? 5) Czy Stanisław Pawluk poniósł „śmierć”, „zrzekł się pełnienia funkcji”, „utracił członkostwo w Zrzeszeniu” lub może „sąd łowiecki orzekł karę dyscyplinarną” w stosunku do niego (patrz: § 110 ust. 1 statutu)? 6) Kto reprezentował na ostatnim Okręgowym Zjeździe Delegatów w Lublinie tych myśliwych, którzy wybrali na Zjazd, jako swojego delegata, Stanisława Pawluka? 7) Kto jest mocodawcą poczynań Michała Pietrzaka; kto za nim stoi? 8) Jakie działania zamierzają podjąć Zarząd Główny oraz Naczelna Rada Łowiecka, w kierunku wyjaśnienia zdarzeń, związanych z AFERĄ ZJAZDOWĄ w LUBLINIE (www.lowiecki.pl/newsy/tekst.php?id=286)? Pytań narzuca mi się znacznie więcej.

Autor: Onufry wuj  godzina: 18:40
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: Silwerus  godzina: 18:46
A JA NIE MAM PAŃSKIEGO PŁASZCZA....... I CO MI PAN ZROBI?

Autor: ogór  godzina: 18:56
Brak słów -jak dobrze znam takich "działaczy " z własnego podwórka "Wizerunek " polskiego łowiectwa jak się patrzy

Autor: Onufry wuj  godzina: 18:57
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.

Autor: Onufry wuj  godzina: 19:17
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: podawanie niezweryfikowanych faktów godzących w osoby trzecie.

Autor: Nun  godzina: 20:17
Czyli według , dobrej postawy obywatelskiej musimy o tym powiadomić stosowne organy do WYJAŚNIENIA tej sprawy ,czy doszło do naruszenia prawa, proponuję tych praworządnych do zajęcia się sprawą. Oczywiści nic nie sugeruję ,ale wuja niepewności trzeba wyjaśnić. DB

Autor: FMJ  godzina: 20:33
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: podawanie niezweryfikowanych faktów godzących w osoby trzecie.

Autor: Jacek LZ  godzina: 20:55
Jedna osoba zajeła stanowisko w obronie pana Stanisława Pawluka. Jacy delegacji taka reprezentacja do organów centralnych. Poniżenie delegata!! Działania coś w stylu Jenochów. Mam nadzieję, że pan Albert Kołodziejski w dniu dzisiejszym przygotował pisemko o odwołaniu " półinteligenta" . Takie działania. to byłby sygnał ZG na brak tolerowania patologi w terenie !!!

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 20:59
Kierownik biura nie ma ŻADNYCH kompetencji do stwierdzania czegokolwiek! Kierownik biura oficjalnie podał, że powodem skreślenia z listy delegatów jest to, że uzyskał mandat jako niestowarzyszony a aktualnie "uzyskał informację", że uzyskał członkostwo w kole. Trzeba znać statut albo czytać co piszą inni wyżej: wygaśnięcie mandatu stwierdza prezydium zjazdu a nie jakiś facet od rozdawania długopisów!

Autor: Onufry wuj  godzina: 21:04
Pawluk : "powodem skreślenia z listy delegatów jest to, że uzyskał mandat jako niestowarzyszony a aktualnie "uzyskał informację", że uzyskał członkostwo w kole. Trzeba znać statut albo czytać co piszą inni wyżej: wygaśnięcie mandatu" Wygaśnięcie mandatu dla niestowarzyszonych nastąpiło samo z chwilą gdy wstąpił do koła łowieckiego. Czyli przestał być niestowarzyszonym, to nie może reprezentować niestowarzyszonych. Zauważyć to mógł byle cieć. Przez analogię: Dr Konowałow zostaje delegatem na wybory do Izby Lekarskiej. Ale w międzyczasie przestaje być lekarzem (pozbawienie prawa wykonywania zawodu) i z tą chwilą przestaje być delegatem lekarzy.

Autor: Jacek LZ  godzina: 21:12
Panie Stanisławie, pan Pietrzak już odchodzi.!

Autor: WIARUS  godzina: 21:13
No, dobrze - istotnym jednak jest jaka jest prawda co do kolejności zdarzeń i tu możliwości jest co najmniej trzy: 1. czy SP został delegatem z ramienia niestowarzyszonych zanim uzyskał członkostwo w kole łowieckim; 2. czy będąc już członkiem koła łowieckiego podjął się reprezentowania niestowarzyszonych i został przez nich wybrany na delegata; 3. czy niestowarzyszeni świadomie wybrali osobę, której delegować na OZD nie mogli i nie powinni. W drugim przypadku nieodpowiedzialnie zachował się SP a w trzecim niestowarzyszeni!

Autor: Jacek LZ  godzina: 21:18
Pawluk jest "kuty" na takie prowokacje. Pietrzak kozak, "se" po kozaczył.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 21:19
Ile razy powielać to, co stwierdził "kierownik biura"!???? ad. 1. Wybrany za czasów, gdy był niestowarzyszony! ad. 2. Podczas wyborów nie był członkiem żadnego koła! Został nim w około roku później! ad. 3. Niestowarzyszeni świadomi byli, że wybierają niestowarzyszonego.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 21:21
cytuję: Wygaśnięcie mandatu dla niestowarzyszonych nastąpiło samo z chwilą gdy wstąpił do koła łowieckiego. Czyli przestał być niestowarzyszonym, to nie może reprezentować niestowarzyszonych. Zauważyć to mógł byle cieć. Nieznajomość statutu szkodzi. Tego nie napisałby nawet "cieć".

Autor: Jan Meblarski  godzina: 21:22
Szanowny Panie Pawluk, po co reformować zmęczenie i uzależnienie.

Autor: WIARUS  godzina: 21:30
Jasne! Dzięki! Tyle razy ile trzeba! Stwierdzenia SP mnie interesują! Nikogo innego, jasne?

Autor: Silwerus  godzina: 23:25
Nie chce mi się czytać ten bublowaty statut, więc zapytam - a dlaczego niestowarzyszeni nie mogą wybrać sobie na delegata członka koła? A kto bogatemu zabroni? 😀