Środa
09.10.2019
nr 282 (5183 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Malec już odwołany? Nie koniecznie !!

Autor: Mysliwiec 1  godzina: 11:36
Ja już się pogubiłem - jak czytam na stronie PZŁ to uchwały z 04.09 zawieszone, w Zamościu występuje jako prezes ten zawieszony, od tego odwieszonego Pani rzecznik czyta tylko list. Co z tego mają rozumieć myśliwi ??

Autor: Artur123  godzina: 11:40
Malec ma nadal możliwość ( odnosząc się do stowarzyszeń) zaskarżyć ( złożyć skargę) na ręce ministra środowiska. Lauris, gdybyś Ty jeszcze potrafiła poważnie traktować to, co głosisz... W którym miejscu rzeczywistości zauważasz... stowarzyszenie? Co niby nim jest? Chyba o PeZeteLe nie myślisz w tym momencie?

Autor: lelek_nowy  godzina: 17:58
Stowarzyszenie to żadna podstawa prawna, ale nad KPA można się już zastanawiać w kontekście Art. 35a ust. 9 ustawy Prawo łowieckie: ..."minister właściwy do spraw środowiska, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może, w drodze decyzji administracyjnej"..., do decyzje administracyjne można skarżyć. Byłby pewien problem ze stroną do zaskarżenia decyzji ministra, bo musiałaby to zrobić skłócona NRŁ, ale nie takie rzeczy władza potrafi rozwiązywać, np. uznając, że stroną może być tylko prezes NRŁ lub jego prezydium w składzie tym odwołanym.