Czwartek
10.10.2019
nr 283 (5184 )
ISSN 1734-6827

Dyskusje problemoweTemat: Tekst decyzji MŚ uchylającej uchwały NRŁ  (NOWY TEMAT)

Autor: Redakcja portalu  godzina: 16:14
           

Autor: Broxen  godzina: 17:02
Nic nadzwyczajnego , wstydu ZERO, wiedzy ZERO, honoru ZERO.... Minister prostym kwitem pokazał że ta niby "elyta łowiecka" to ma problemy ...ma ogromne problemy z wiedzą, tak jak w całym pezetele.

Autor: Artur123  godzina: 17:22
Niełatwo jest połączyć rozumienie zapisów ustawy Prawo łowieckie z zapisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Niemniej, zdaniem zwolenników prezesury Pawła Piątkiewicza, pewnie to właśnie on – Paweł Piątkiewicz, jest na chwilę obecną prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Ja mam zdanie odmienne. Jeżeli dobrze widzę, DECYZJI (forum.lowiecki.pl/read.php?f=15&i=158136&t=158136&v=t) z dnia 4 października 2019 r. Minister Środowiska nie nadał rygoru natychmiastowej wykonalności, więc nie jest ona jeszcze prawomocna. Inaczej mówiąc, DECYZJA ta, przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy, NIE ULEGA WYKONANIU. A jeżeli tak, ciągle obowiązuje POSTANOWIENIE Ministra Środowiska z dnia 9 września 2019 r. o ”wstrzymaniu wykonania uchwał podjętych na posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 4 września 2019 r.”. Czytamy w zakończeniu tego postanowienia: “Tym samym konieczne jest wstrzymanie ich wykonania do czasu zakończenia ww. postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 35 ust. 9 ustawy Prawo łowieckie”. Postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie jest jeszcze zakończone. Po pierwsze – (powtarzam) biegnie termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po drugie – Rafał Malec w najbliższych dniach niewątpliwie wniesie takowy wniosek do Ministra Środowiska. Z mojego punktu widzenia, do chwili powstania nowych uwarunkowań, to właśnie on – Rafał Malec posiada pełne prawo do uważania się za prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Inna sprawa, że minister prawdopodobnie podjął akurat takie, a nie inne działania i decyzje, wyłącznie po to, aby w środowisku członków Polskiego Związku Łowieckiego, do czasu parlamentarnych wyborów, przewidzianych na dzień 13 października 2019 r., zapewnić niczym nie zmąconą ciszę. A już po wyborach będzie można podjąc każdą decyzję, bez oglądania się na to – spodoba się czy nie spodoba się ona wyborcom. PS Ciągle interesuje mnie uchwała nr 216/2019 z dnia 4 września 2019 r. Naczelnej Rady Łowieckiej, odwołująca z zajmowanej funkcji Rafała Malca. Bardzom ciekaw :-), jakąż tam podstawę (dziennik.lowiecki.plhttps://lowiectwookiemartura.blogspot.com/2019/09/swieta-krowa.html) statutową do odwołania zastosowano? Minister nawet nie zająknął się w swojej DECYZJI, i w uzasadnieniu do niej, na ten temat.

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 17:43
"Rafał Malec posiada pełne prawo do uważania się za prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej." Każdy ma prawo uważać się za co chce do czasu aż go właściwie zdiagnozują.

Autor: Nun  godzina: 19:06
Święta racja i pełna zgoda !!!!!!!!!!!!!

Autor: Jacek LZ  godzina: 22:25
Z całym szacunkiem dla ministra, ale pan minister nie stawia na stanowczość a co pociąga za sobą dowolną interpretację. Nie wspomnę o nadziei dla jednego i pomyjach dla drugiego. Zabawy ministerstwa mogą się skończyć " błaznem "